Menu

Parabolic SAR

Automat oparty jest na wskaźniku Parabolic SAR, który ze swojego głównego założenia ma z wysoką skutecznością wykrywać możliwe zmiany trendu, a tym samym pozwalając na określenie dobrego momentu do zajęcia pozycji. W momencie przebicia oporu lub wsparcia, które zostały wyrysowane “kropkami” automat otwiera pozycję w kierunku zaistniałego wybicia.
PARABOLIC SAR
Opis parametrów do ustawienia
PARABOLIC SAR
Magic Number – unikalny kod zleceń, aby automaty działające na rachunku mogły odróżnić swoje zlecenia od tych zawartych ręcznie oraz przez inne EA.
Take Profit – zlecenie realizujące zysk, do ustawienia w punktach od ceny wejścia.
Stop Loss – zlecenie obronne, do ustawienia w punktach od ceny wejścia.
LOT Size – wielkość pozycji otwieranej przez automat.
PARABOLIC SAR
Breakeven – włączenie lub wyłączenie przestawiania SL na zysk.
Breakeven Points – określenie po ilu punktach zysku Stop Loss ma przestawić się na zysk.
Points in Lock – ustawienie poziomu zysku w punktach od ceny otwarcia na jaki ma się przestawić Stop Loss.
PARABOLIC SAR
Trailing SL – włączenie lub wyłączenie tzw. “ruchomego Stop Loss’a”.
Trailing Distance – odległość w punktach między ceną a Stop Loss’em, który ma podążać za ruchem ceny w pozytywnym kierunku.
Points in Profit to activate TS – minimalny poziom zysku w punktach, aby SL zaczął się przesuwać i podążał za ceną.
PARABOLIC SAR
Candle Trail – włączenie lub wyłączenie bardziej zaawansowanego ruchomego Stop Lossa, który ustawia się pod ostatnim dołkiem dla zleceń kupna oraz nad ostatnim szczytem dla zleceń sprzedaży.
Bars – liczba świec wstecz do sprawdzania najniższego/najwyższego punktu dla SL
Points under/above bar – Liczba punktów nad/pod szczytem/dołkiem dla ustawienia nowego SL.
Points in Profit to activate Candle TS – minimalny poziom zysku w punktach, aby SL zacząć się przesuwać.
PARABOLIC SAR
Ustawienia wskaźnika Parabolic SAr, według którego automat będzie otwierał pozycje kupna i sprzedaży. Tymi dwoma parametrami można zmieniać czułość wskaźnika, a tym samym dodatkowo filtrować sygnały.
PARABOLIC SAR
Tutaj możemy ustawić różnego rodzaju sposoby wejścia w pozycję.

Trade on New Bar – dla “true” automat otwiera pozycje tylko na otwarciu nowej świecy po spełnieniu wszystkich warunków do wejścia, natomiast dla “false” automat może wejść w pozycję w trakcie otwartej świecy.
Reverse on Opposite – ta funkcja zamyka poprzednią pozycję po pojawieniu się sygnału przeciwnego.
PARABOLIC SAR
Funkcja “MA TREND FILTER” pozwala na wchodzenie w pozycje tylko zgodne z trendem, który zostaje określony przez średnią kroczącą o wpisanych ustawieniach z wybranego interwału czasowego (może być to trend z wyższego interwału). Jeśli cena jest powyżej danej średniej to mamy do czynienia z trendem wzrostowym, natomiast jeśli cena jest poniżej średniej to analogicznie mamy trend spadkowy.
PARABOLIC SAR
Funkcja “Trading Hours” pozwala wybrać godziny do handlu względem czasu serwera brokera. Inwestor może przykładowo wybrać opcję, aby handlować w najbardziej aktywnych godzinach z najniższymi spreadami podczas otwartych sesji Londyn i Nowy York (14-18) lub też w pozostałych spokojniejszych godzinach, gdzie może być łatwiej osiągać zyski używając strategii działających w konsolidacjach bez dynamicznych ruchów wybijających Stop Loss’y (np. 18-1).

Wyniki

Przy odpowiednich ustawieniach automat Parabolic SAR EA może osiągać ponadprzeciętne zyski przy małych obsunięciach kapitału, co daje bardzo dobry stosunek ryzyka do zysku. Dodatkowo dobrze wyglądająca krzywa rosnącego kapitału może świadczyć o potencjale dalszego osiągania pozytywnych wyników. Należy jednak pamiętać, że rezultaty z przeszłości nie gwarantują osiągnięcia takiego samego wyniku w przyszłości.
Pobierz Parabolic SAR