Menu

Perception Accelerator

Perceptron Accelerator to zaawansowany automat, który posiada zdolność dokładnego uczenia się zachowania rynku na danych historycznych. Jego koncepcja działania jest zbliżona do modelu sztucznej inteligencji.

Bada on przyśpieszenie ceny na różnych interwałach czasowych, a następnie dobiera stopień ważności dla każdego z nich, aby ostatecznie zadecydować, w którym kierunku może zmierzać cena i natychmiast po wykryciu sygnału otworzyć pozycję. Zamknięcie pozycji natomiast następuje po wykryciu znacznego wychylenia ceny ponad normę w oparciu o wstęgi Bollingera oraz przekroczeniu minimalnego poziomu zysku wyliczonego na podstawie średniej zmienności ATR.
PERCEPTRON ACCELERATOR
Opis parametrów do ustawienia
PERCEPTRON ACCELERATOR
Zmienne x1, x2, x3, x4 są wyliczonymi wartościami, które określają wartość priorytetu dla danego interwału czasowego. Określa się je za pomocą uczenia się na danych historycznych. Optymalne wartości tych parametrów udostępniamy oddzielnie dla poszczególnych par walutowych
PERCEPTRON ACCELERATOR
sl – zlecenie obronne, do ustawienia w punktach od ceny wejścia.
lots – wielkość pozycji otwieranej przez automat.
MagicNumber – unikalny kod zleceń, aby automaty działające na rachunku mogły odróżnić swoje zlecenia od tych zawartych ręcznie oraz przez inne EA.
PERCEPTRON ACCELERATOR
enable_trailing_stop – włączenie lub wyłączenie tzw. “ruchomego Stop Loss’a”.
trailing_start – minimalny poziom zysku w punktach, aby SL zaczął się przesuwać i podążał za ceną.
trailing_stop – liczba punktów na zysku zabezpieczona Stop Lossem po osiągnięciu poziomu trailing_start.
trailing_step – liczba punktów, o jaką ma się przesuwać Stop Loss.
PERCEPTRON ACCELERATOR
Ustawienia wskaźnika Bolinger Bands, według którego automat będzie zamykał pozycje kupna i sprzedaży. Im wyższa wartość Standard Deviation tym bardziej wyfiltrowane i rzadsze sygnały wyjścia.

Dodatkowo parametr MIN_PROFIT_ATR_MULTIPLY określa poziom minimalnego zysku, aby automat mógł zamknąć pozycję. Przykładowo wartość “1.0” określa 1x ATR czyli średnią zmienność w okresie jednej świecy. Jest to szczególnie przydatne w okresie konsolidacji i zapobiega niepotrzebnemu i zbyt wczesnemu wychodzeniu z pozycji.
PERCEPTRON ACCELERATOR
Pobierz Perceptron AC