Menu

Perception Moving Average

Perceptron Moging Average to zaawansowany automat, który posiada zdolność dokładnego uczenia się zachowania rynku na danych historycznych. Jego koncepcja działania jest zbliżona do modelu sztucznej inteligencji.

Bada on wyliczenia średniej ceny oraz jej odchylenia od aktualnej na różnych interwałach czasowych, a następnie dobiera stopień ważności dla każdego z nich, aby ostatecznie zadecydować, w którym kierunku może zmierzać cena i natychmiast po wykryciu sygnału otworzyć pozycję. Zamknięcie pozycji natomiast następuje po wykryciu znacznego wychylenia ceny ponad normę w oparciu o wstęgi Bollingera oraz przekroczeniu minimalnego poziomu zysku wyliczonego na podstawie średniej zmienności ATR.
PERCEPTRON MOVING AVERAGE
Opis parametrów do ustawienia
PERCEPTRON MOVING AVERAGE
Zmienne x są wyliczonymi wartościami, które określają wartość priorytetu dla danego interwału czasowego. Określa się je za pomocą uczenia się na danych historycznych. Optymalne wartości tych parametrów udostępniamy oddzielnie dla poszczególnych par walutowych.

Zmienna p określa zakres badanych interwałów czasowych. Im wyższa wartość tym szerszy horyzont czasowy jest brany pod uwagę.
PERCEPTRON MOVING AVERAGE
sl – zlecenie obronne, do ustawienia w punktach od ceny wejścia.
pass – Dla wartości 1 branę są pod uwagę tylko zmienne x11, x21, x31, x41, dla wartości 2 brane są pod uwagę zmienne x12, x22, x32, x42, natomiast dla wartości 3 pozycja otwierana jest tylko pod warunkiem tego samego wyliczenia kierunku na podstawie obu zestawów zmiennych.
lots – wielkość pozycji otwieranej przez automat.
moneymanagement – włączenie (1) lub wyłączenie (0) zarządzania wielkością pozycji względem ustalonego ryzyka procentowego na transakcję względem ustawionego Stop Lossa.
risk – ustalone ryzyko procentowe na transakcje względem odległości od Stop Lossa
mn – unikalny kod zleceń, aby automaty działające na rachunku mogły odróżnić swoje zlecenia od tych zawartych ręcznie oraz przez inne EA.
PERCEPTRON MOVING AVERAGE
Ustawienia wskaźnika Bolinger Bands, według którego automat będzie zamykał pozycje kupna i sprzedaży. Im wyższa wartość Standard Deviation tym bardziej wyfiltrowane i rzadsze sygnały wyjścia.

Dodatkowo parametr MIN_PROFIT_ATR_MULTIPLY określa poziom minimalnego zysku, aby automat mógł zamknąć pozycję. Przykładowo wartość “1.0” określa 1x ATR czyli średnią zmienność w okresie jednej świecy. Jest to szczególnie przydatne w okresie konsolidacji i zapobiega niepotrzebnemu i zbyt wczesnemu wychodzeniu z pozycji.

Poniżej przykładowy back test, pokazujący potencjał tego EA.
PERCEPTRON MOVING AVERAGE
Pobierz Perceptron MA