Polityka realizacji zleceń

Przepisy dotyczące realizacji zamówień

Wstęp

GuruTrader.com zobowiązuje się traktować Pana(ią) w uczciwy sposób podczas realizacji zamówień w Pana(i) imieniu. Będziemy zawsze traktować Pana(ią) jako zleceniodawcę podczas realizacji transakcji dla Pana(i), chyba, że udzieli nam Pan(i) innych instrukcji. Niniejszy dokument zawiera streszczenie naszych Przepisów dotyczących realizacji zamówień i stanowi część naszych warunków prowadzenia działalności. Zgadzając się na warunki naszej Umowy z klientem, zgadza się Pan(i) również na warunki naszych Przepisów dotyczących realizacji zamówień, zgodnie ze streszczeniem podanym w niniejszym dokumencie.

W jaki sposób zapewniamy najlepszą realizację zamówień?

Podczas realizacji zamówień w Pana(i) imieniu, podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby uzyskać możliwie jak najlepsze wyniki dla Pana(i) poprzez realizację transakcji zgodnie z naszymi Przepisami dotyczącymi realizacji zamówień oraz zgodnie z wszelkimi szczegółowymi poleceniami otrzymanymi od Pana(i). Nasze Przepisy uwzględniają czynniki takie jak charakter zamówienia, określone przez Pana(ią) priorytety w stosunku do tych zamówień, jak również praktyki odnoszący się do danego rynku, co ma na celu uzyskanie wyniku zapewniającego równowagę pośród szeregu czasem przeciwstawnych czynników. Nasze Przepisy dotyczące realizacji zamówień nie gwarantują jednak, że realizacja po cenach notowanych (po odjęciu naszych opłat, które mogą być zawarte w cenie notowanej) stanowić zawsze będzie realizację po cenie, która jest co najmniej tak dobra jak cena, którą można uzyskać gdzieś indziej.

Co uwzględniamy, określając jak zapewnić najlepszą realizację dla Pana(i) 

Traktujemy Pana(ią) jako naszego zleceniodawcę na naszym własnym koncie, a nie działamy jako agent w Pana(i) imieniu, tak więc działamy jako jedyny wykonawca Pana(i) zamówień. Kiedy określamy najlepszy sposób realizacji, bierzemy pod uwagę szereg czynników. Cenę określamy jako najważniejszy czynnik, jednak uwzględniamy także czynniki takie jak rozmiar, czy płynność danego rynku, prędkość i prawdopodobieństwo realizacji. Będziemy przede wszystkim zapewniać jak najlepszą realizację poprzez zapewnienie, że nasze wyliczenia CFD oraz kursów/ cen akcji forex uwzględniają cenę rynkową produktów referencyjnych mających związek z transakcjami. Aby opracowywać nasze ceny, mamy dostęp do różnych źródeł danych. Ogólnie, nasze kursy/ ceny akcji nie będą takie same jak ceny przy zapłacie gotówką za powiązane produkty. W odniesieniu do niektórych instrumentów finansowych, w momencie składania przez Pana(ią) zamówienia, rynek może nie być wtedy otwarty lub może nie działać lub też może nie działać rynek, na którym odbywa się handel produktami referencyjnymi. W takim przypadku określimy uczciwą cenę bazową na podstawie szeregu czynników, przykładowo zmian cen na powiązanych rynkach i na podstawie innych wpływów rynkowych, łącznie z informacją na temat zamówień klientów. Nasze opłaty mogą być uwzględnione w postaci zwyżki lub zniżki (różnica pomiędzy ceną, po której nabywamy główną pozycję oraz ceną realizacji transakcji z Panem(ią)). Możemy także pobierać prowizję lub też połączenie prowizji oraz zwyżki/ zniżki. Nasze opłaty nie są brane pod uwagę podczas określania najlepszych cen realizacji.

Szczegółowe instrukcje

W przypadku, gdy udziela Pan(i) nam szczegółowych instrukcji, instrukcje te są ważniejsze niż zapisy naszych Przepisów.

Przyłączenie

Możemy połączyć Pana(i) zamówienia z zamówieniami innych klientów w celu realizacji ich razem jako jedno zamówienie. Dzieje się tak w momencie, gdy mamy uzasadnione podstawy przypuszczać, że leży to w najlepszym interesie naszych klientów i ogólnie podziała na Pana(i) korzyść. Jednakże, takie przyłączenie może zadziałać na Pana(i) niekorzyść w stosunku do pojedynczego zamówienia.

Brak obowiązku powierniczego

Nasze zobowiązanie do najlepszej realizacji nie oznacza, że będziemy mieć w stosunku do Pana(i) lub też podejmiemy jakiekolwiek obowiązki powiernicze poza tymi narzuconymi przez obowiązujące przepisy oraz uzgodnione w Umowie z klientem.

Monitoring i kontrola

Będziemy monitorować skuteczność realizacji przez nas zamówień, jak również przepisów dotyczących realizacji w celu zidentyfikowania i, jeśli będzie miało to zastosowanie, skorygowania braków.

Opóźnienia systemu transakcyjnego lub też realizacji zamówień przez internet

Opóźnienia w realizacji będące poza naszą kontrolą mogą pojawić się w wyniku błędów technicznych lub nieprawidłowego funkcjonowania w związku z korzystaniem z Systemów Transakcyjnych lub też prędkością przetwarzania poprzez dane połączenie internetowe, za co nie przyjmujemy odpowiedzialności.


Zobacz także


Cookie InfoTa strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z serwisu forex.pl wyrażasz zgodę na zapisanie ciasteczek na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywanie ich przez forex.pl. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej aby zarządzać plikami cookie. Więcej informacji.

Inwestycje na rynku forex z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. Forex.pl promuje usługi finansowe licencjonowanych podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży produktów finansowych. Nie zbieramy Państwa danych personalnych. Przedstawiamy ofertę wyłącznie dla nieokreślonego adresata.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. 

© 2019 FOREX.PL