Menu

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania. Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt z nami.

Informacje o kontach rzeczywistych

Ile pieniędzy muszą mieć, aby otworzyć konto do rzeczywistego handlu?

Jest to zależne od brokera. XTB nie posiada limitu kwoty minimalnej. W STO minimalny, wstępny depozyt zabezpieczający dla konta wynosi 500 PLN lub 500 USD/EUR/GBP.

Jak otworzyć konto rzeczywiste?

Rachunek otworzysz przez internet bez wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić formularz online, do którego należy załączyć kopie dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego podany we wniosku adres (np. wyciąg bankowy, prawo jazdy). Po zweryfikowaniu dokumentów i otrzymaniu potwierdzenia otwarcia konta możesz zasilić swój rachunek i rozpocząć handel na rynku forex.

Poniżej przygotowaliśmy instrukcję otwarcia rachunku „krok po kroku”:

 1. Zobacz dokumenty i instrukcje związane z kontami
  Prosimy o zapoznanie się z dokumentami
 2. Przygotuj kopie dokumentów
  Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku online przygotuj kopie elektroniczne (skany) wybranego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz dokumentu potwierdzającego podany we wniosku adres (np. wyciąg bankowy, prawo jazdy, faktura za media itp).
 3. Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku rzeczywistego. Kopie elektroniczne Twoich dokumentów dołącz online na końcu wniosku. Rachunek zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin po zweryfikowaniu poprawności i kompletności danych oraz dokumentów. Informacja o aktywacji wraz z danymi do logowania zostanie przesłana na adres email, który podałeś we wniosku. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku skorzystaj z pomocy brokera.
 4. Zasil swój rachunek
  Po otrzymaniu potwierdzenia otwarcia rachunku możesz zasilić swój rachunek. Wpłaty możesz dokonać kartą lub przelewem bankowym, możesz też skorzystać z alternatywnych metod jak PayPal, BlueCash, PayU.
Skąd mam wiedzieć, czy moje konto zostało otwarte?

Gdy konto jest otwarte, otrzymasz e-mail z nazwą użytkownika oraz instrukcję dostępu do konta. Należy pamiętać, że nazwa użytkownika (login) zostanie przydzielony, jak tylko przesłana aplikacja oraz dokumenty zostaną zweryfikowane.

Jak mam zasilić moje konto?

Zasilenie rachunku w XTB jest proste. Wystarczy, że posiadasz kartę kredytową/debetową lub konto bankowe, możesz też skorzystać z alternatywnych operatorów jak PayPal, BlueCash, PayU. XTB nie określa kwoty minimalnej. Pierwszej wpłaty możesz dokonać po zaakceptowaniu umowy przez XTB, o czym zostaniesz poinformowany drogą mailową. Nie należy próbować wpłacać środków wcześniej. Najpierw broker jest zobowiązany zweryfikować dokumenty potwierdzające tożsamość oraz ocenić Państwa znajomość ryzyka.

Jak bezpieczne są moje pieniądze?

Rozumiemy, że bezpieczeństwo środków ma ogromne znaczenie dla wszystkich naszych klientów. XTB ściśle przestrzega rozporządzeń polkisc i europejskich regulatorów:
Pieniądze wszystkich klientów detalicznych są przechowywane na osobnych kontach
Przechowujemy pieniądze klienta w najlepszych bankach i możemy mieć podpisane z tymi bankami odpowiednie dokumenty zabezpieczające w celu zapewnienia, że pieniądze naszych klientów oddzielone od zasobów banku.
Korzystamy z naszych własnych funduszy w celu zabezpieczania transakcji klientów i nigdy nie angażujemy się w prowadzenie obrotu na własny rachunek.
Klienci XTB objęci są państwowym programem rekompensat z tytułu świadczonych usług finansowych, który pokrywa aż do 20.000EUR w przypadku niewypłacalności firmy i zaprzestania przez nią prowadzenia obrotu.

Kiedy moja wpłata znajdzie się na koncie?

Czas od momentu wysłania płatności do jej zaksięgowania na koncie zależy od wybranego sposobu zasilenia konta. W przypadku zasilenia za pomocą przelewu bankowego, czas ten powinien wynieść 2-3 dni robocze. W przypadku zasilenia konta za pomocą karty kredytowej, księgowanie następuje w ciągu 24 godzin.

Co się dzieje z otwartymi pozycjami na koniec dnia handlowego?

XTB automatycznie roluje na następny dzień wszystkie otwarte pozycje po zamknięciu handlu o godzinie 5 p.m. ET według czasu Nowy Jork. Handel jest wówczas zwieszony na około 1 minutę. Konta inwestorów, którzy posiadali otwarte pozycje są wówczas uznane lub obciążone odpowiednią ilością punktów swapowych, których wielkość zależy od kierunku otwartej pozycji oraz dysparytetu stóp procentowych pomiędzy dwiema walutami. Na przykład: przy założeniu stopy procentowe Wielkiej Brytanii są znacznie wyższe niż w Japonii, inwestor posiadający długą pozycję GBP /JPY otrzymuje odsetki od refinansowania. I odwrotnie, jeżeli inwestor ma krótką pozycję w GBP / JPY (tj. trzyma jena) odsetki zostaną od niego pobrane.

Jak mogę wypłacić pieniądze z mojego konta?

Informację na temat wypłaty środków z rachunku maklerskiego znajdziesz w panelu klienta. Wypłata na rachunek karty kredytowej jest bezpłatna. W przypadku wypłaty przelewem, prowizja za przelew pobierana przez bank wynosi 0.

Czy są możliwe wpłaty lub wypłaty przez osoby trzecie?

Brokerzy nie akceptuje depozytów pochodzących od osób trzecich, jak również takich poleceń wypłaty. Dane właściciela rachunku w XTB muszą być zgodne z danymi właściciela konta w banku.

Jakie są prowizje i opłaty?

XTB nie pobiera prowizji od transakcji. Jedynym kosztem transakcji jest spread, czyli różnica pomiędzy ceną kupna, a ceną sprzedaży. Niemniej jednak, konta rzeczywiste na których nie było aktywności lub nie został wpłacony depozyt w danym roku podlegają opłacie.

Platforma MetaTrader 4 – Oprogramowanie

Gdzie mogę pobrać platformę MetaTrader 4?

Po zarejestrowaniu bezpłatnego konta demo otrzymasz link do pobrania platformy wraz z instrukcją. Konto demo możesz zarejestrować tutaj.

Gdzie mogę pobrać platformę MetaTrader na urządzenia mobilne?

Aby korzystać z platformy MetaTrader Mobile na urządzenia przenośne musisz posiadać aktywny rachunek. Bezpłatną wersję demo można otworzyć tutaj. MetaTrader Mobile wykorzystuje te same dane (login i hasło), co platforma bazowa tj. MetaTrader 4.
Wersje platformy

 1. MetaTrader 4 Mobile na iPhone oraz iPad
  Platformę transakcyjna MetaTrader 4 Mobile na iPhone oraz iPad możesz pobrać z AppStore lub bezpośrednio z przeglądarki swojego urządzenia mobilnego http://itunes.apple.com/gb/app/metatrader-4/id496212596?mt=8
 2. MetaTrader 4 Mobile Android
  Platformę transakcyjna MetaTrader 4 Mobile na urządzenia z systemem Android możesz pobrać z Android Market lub bezpośrednio z przeglądarki swojego urządzenia mobilnego https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metaquotes.metatrader4
Pobrałem platformę MetaTrader 4. Jak mogę zalogować się na moje konto rzeczywiste i rozpocząć handel?

Jeżeli wypełniłeś prawidłowo wniosek otwarcia konta i zasiliłeś swoje konto, to otrzymasz email z identyfikatorem użytkownika i hasłem. Aby zalogować się należy otworzyć platformę i przejść do Menu » Plik » Login i wpisać identyfikator plus hasło oraz wybrać rodzaj serwera. Jeżeli na liście serwerów nie występuje dany serwer przypisany do twojego konta to należy go dodać wklejając w okno listy kod przesłany przez brokera.

Gdzie mogę zobaczyć raporty dotyczące mojego konta?

Aby uzyskać raporty z konta musisz przejść do menu Widok » Terminal » Historia rachunku. Aby zapisać raport należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu i wybrać „Zapisz Raport”.

Jak mogę zmienić hasło?

Aby zmienić hasło należy przejść do menu Narzędzia » Opcje, a następnie kliknąć na zakładkę Server » Zmień i postępować zgodnie z kreatorem zmiany hasła.

Platforma MetaTrader 4 – Obsługa

Czy na platformie Meta Trader mogę handlować Mikro Lotami?

Tak. Minimalna wielkość transakcji na rynku forex na platformie MetaTrader wynosi 0,01 lota tzn. 1 000 jednostek danej waluty bazowej. Wielkość standardowego lota to 100 000 jednostek danej waluty

Czy jest możliwość robienia otwierania transakcji przeciwstawnych (hedging)?

Tak. Możliwość otwierania transakcji „hedgingowych” jest udostępniona automatycznie.

Czy muszę być zalogowany do platformy, aby moje strategie handlu automatycznego (Expert Advisor) działały?

Tak. Musisz zalogować się do platformy. Twój terminal MetaTrader 4 jest wówczas zalogowany do serwera handlowego i strategie handlu automatycznego są wówczas aktywne. Opcjonalnie możesz skorzystać z Hostingu.

W jaki sposób otworzyć transakcję na platformie MetaTrader 4?

W celu dokonania transakcji należy wybrać menu Narzędzia » Nowe Zlecenia. Następnie wybrać symbol pary walutowej, wielkości transakcji (wolumen), typ realizacji: Egzekucja natychmiastowa. Na końcu kliknąć przycisk Sprzedaj lub Kup. Można też najechać kursorem na wybraną parę walut w oknie Rynek, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Nowe zlecenie i zastosować powyżej opisana procedurę.

Jak zamknąć otwartą pozycję?

Aby zamknąć otwartą pozycję, kliknij dwukrotnie pozycję w oknie Handel na terminalu platformy. Otworzy się okno Zlecenia – kliknij przycisk Zamknij. Otrzymasz potwierdzenie wykonania transakcji. Proszę pamiętać, że złożenie zlecenia transakcji o przeciwnym kierunku do otwartej pozycji nie zamknie pierwotnej pozycji lecz otworzy nową pozycję. Wynika to z możliwości realizacji transakcji zabezpieczających (przeciwstawnych) dostępnych na platformie MetaTrader.

Jak blisko ceny rynkowej mogę umieścić zlecenie stop lub limit?

Zlecenia stop i limit mogą być umieszczane w odległości co najmniej 1 pipsa od bieżącej ceny rynkowej.

Czy zlecenia „trailing stop” są aktywne po wyłączeniu platformy?

Nie. Zlecenia śledzące (trailing stop) są utrzymywane lokalnie na komputerze dlatego wymagane jest aby Platforma MetaTrader 4 była włączona i podłączona do internetu. W przypadku wyłączenia platformy lub odłączenia od internetu otwarte zlecenia trailing stop zostaną zamienione na zlecenia z limitem lub stop.

Jak zmienić domyślny język na platformie?

Aby zmienić preferencje językowe należy wejść w menu Widok » Języki » wybrać domyślny język. Aby potwierdzić zmianę należy ponownie uruchomić MetaTrader

ak pomniejszyć lub powiększyć wykres?

Aby powiększyć lub pomniejszyć wykres kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybierz opcję Przybliż + lub Oddal-. Możesz także użyć skrótu klawiaturowego (Shift +), aby powiększyć i (Shift -), aby pomniejszyć.

Jak zmienić typ wykresu?

Z górnego paska menu wybierz Wykresy. Wybierz swoje preferencje typu wykresu

Jak dodać do wykresu linię trendu lub inne linie?

Aby dodać linię trendu przejdź do Wstaw » Wybierz rodzaj linii. Linie mogą być dostosowana na wykresie poprzez przeciąganie białych punktów po wybranej powierzchni.

Jak wyświetlić pasek narzędzi z okresami czasowymi?

Aby wyświetlić pasek narzędzi z okresami czasowymi przejdź do Widok » Narzędzia i upewnij się że pozycja Okresy jest zaznaczona. Pojawią się następujące przyciski w nowym pasku narzędzi: M1 = 1 minuta, wykres M5 = 5 minut, wykres M15 = 15 minut, wykres M30 = 30 minut, wykres H1 = 1 godzina, wykres H4 = 4, wykres godzinnych D1 = wykres dzienny, W1 = tygodniowy, wykres MN = miesięczny wykres.

Według, jakiego czasu są tworzone wykresy i czy mogę go zmienić?

Wykresy są rysowane na bazie czasu Greenwich Mean Time (GMT) i nie może tego zmienić.

Czy są okresy, w których platforma nie jest dostępna?

Konserwacja na serwerach MetaTrader odbywa się codziennie od 5:30 do 5:45 pm ET. System MetaTrader znajduje się w trybie offline w soboty od 12am ET przez około 20 minut w celu wykonania tygodniowej konserwacji. Dostęp do handlu na kontach rzeczywistych lub demo w tym czasie będzie niemożliwy.

Rynek forex i spot metal

Co to jest forex?

FOREX (ang. Foreign Exchange market) jest rynkiem, na którym przedmiotem transakcji są waluty. FOREX jest obecnie największym finansowym rynkiem w świecie, z dziennym wolumenem obrotu przekraczającym 3 biliony USD. Handel walutami na Forexie trwa 24 godziny na dobę, a większość obrotów skupia się w pięciu głównych centrach finansowych świata: Londynie, Nowym Jorku, Zurychu, Frankfurcie oraz Tokio. Najpopularniejszymi walutami, których łączny obrót wynosi ok. 85% ogółu, są dolar amerykański, euro, jen, funt brytyjski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski i australijski.

Gdzie znajduje się forex?

Forex nie ma swojej ściśle określonej lokalizacji tak jak np. giełdy, a transakcje między uczestnikami zawierane są głównie przez łącza telefoniczne i informatyczne. Dlatego rynek ten określa się jako OTC (over the counter).

Kim są uczestnicy rynku forex?

Rynek Forex jest nazywany „międzybankowym” ze względu na fakt, że historycznie został zdominowany przez banki, w tym banki centralne i banki inwestycyjne. Jednak odsetek innych uczestników rynku szybko rośnie, i obecnie bardzo dużo transakcji zawieranych jest przez duże międzynarodowe korporacje, firmy zarządzające aktywami, międzynarodowych brokerów i inwestorów indywidualnych.

W jakich godzinach można handlować na rynku forex?

Handel trwa 24-godziny od niedzieli 5:00 PM ET do piątku 5:00 PM ET. Handel na rynku forex rozpoczyna się każdego dnia kolejno w następujących centrach światowego handlu: Sydney, Tokio, potem Londyn i Nowy Jork. W przeciwieństwie do wielu innych rynków finansowych, inwestorzy mogą reagować na wahania kursów walut spowodowane czynnikami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi w momencie ich wystąpienia, niezależnie od pory dnia czy w nocy.

Które waluty są najczęściej przedmiotem obrotu na rynku forex?

Najpopularniejszymi walutami, których łączny obrót wynosi ok. 85% ogółu, są dolar amerykański, euro, jen, funt brytyjski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski i australijski.

Czy handel na rynku forex jest drogi?

FOREX.com wymaga minimalnego depozytu 250 dolarów. FOREX.com umożliwia klientom wykonywanie transakcji dźwignią 1:200 dźwigni. Oznacza to, że inwestorzy mogą wykonywać transakcje na 10 000 dolarów z początkowym depozytem 50 dolarów. Jednak ważne jest aby pamiętać, że podczas tego rodzaju dźwigni potencjał zysku oraz potencjał strat jest równie wielki.

Co oznaczają nazwy: pozycja „długa” oraz „krótka”?

W żargonie handlowym długa pozycja to taka, w której inwestor kupuje walutę po danej cenie i ma na celu sprzedać je później po wyższej cenie. W tym scenariuszu inwestor zyskuje podczas gdy rynek zwyżkuje. Krótka pozycja to taka, w której inwestor sprzedaje walutę w oczekiwaniu, że jej kurs będzie spadał. W tym scenariuszu inwestor zyskuje przy rynku spadkowym. Jednak ważne jest aby pamiętać, że zajęcie jakiejkolwiek pozycji na danej parze walutowej, powoduje jednoczesne otwarcie pozycji długiej w jednej walucie oraz pozycji krótkiej w drugiej walucie tej pary.

Jakie są symbole kontraktów spot złota i srebra?

Symbolem złota spot jest XAU /USD a srebrna jest XAG /USD.

Jakie są godziny handlowe dla złota spot i srebra?

Kontrakty spot złoto oraz srebro są dostępne do handlu od 11 PM GMT w niedzielę do 10 PM GMT w piątek.

Jaką maksymalną liczbę kontraktów spot złoto lub srebro mogę kupć lub sprzedać „jednym kliknięciem?

Maksymalnie 25 kontraktów.

Jak jest wartość 1 punktu w handlu kontraktami spot złoto lub spot srebro?

W przypadku złota wartość 1 punktu wynosi 0,01 USD dla kontraktu mini lot (1 uncja). W przypadku srebra wartość 1 punktu wynosi 0,5 USD dla kontraktu mini lot (50 uncji). pytanie

Czy można utrzymywać otwarte pozycje na kontraktach spot złoto lub srebro przez weekend lub dni świąteczne?

Tak.

Czy kontrakty spot złoto lub srebro mają datę wygaśnięcia?

Nie ma daty ważności na kontrakty spot złoto lub srebro. Pozycje mogą być utrzymywane, dopóki nie zostaną zamknięte przez inwestora, pod warunkiem posiadania wymaganego depozytu. Podobnie jak w przypadku pozycji walutowych, otwarte kontrakty spot złoto i srebro są automatycznie rolowane na następny dzień po zakończeniu handlu w NY o godzinie17:00 ET.