Zasilenie i wypłaty z konta

Wpłata za pomocą Karty Kredytowej


Wpłata za pomocą karty kredytowej/debetowej jest najszybszą formą zasilenia rachunku. Akceptowane są karty w standardzie Visa, Mater Card oraz Maestro (debetowe i kredytowe). Dopuszczalne są wpłaty wyłącznie z kart należących do właściciela konta. W celu dokonania wpłaty zaloguj się do Panelu zarządzania kontem (skrót do: Panelu).

Wpłata za pomocą Przelewu Bankowego


Aby zasilić konto depozytem w EUR, USD, GBP lub PLN musisz posiadać w banku rachunek złotówkowy lub odpowiedni rachunek walutowy. W przypadku dokonywania przelewów z rachunku złotówkowego, twój bank automatycznie zamieni określoną kwotę złotych na wymaganą kwotę w walucie po kursie banku. Przelew zasilający powinien zostać zrealizowany w ciągu 2 dni roboczych. Koszty przelewu uzależnione będą od twojego banku. Pamiętaj aby w tytule przelewu podać Imię i Nazwisko oraz numer rachunku. Wszelkie dane do wykonania przelewu możesz zawsze sprawdzić Panelu zarządzania kontem (skrót do: Panelu).

Instrukcja przelewu bankowego


1. Adres brokera - beneficjenta przelewu:

Dane przekazuje bezpośrednio broker. Szczegóły dotyczace wpłat i wypłat znajdują się w panelu klienta.


2. Tytuł przelewu

Imię i Nazwisko oraz numer rachunku.

3. Dane rachunków bankowych dostępne sa po zalogowaniu w panelu Klienta.

  • Depozyt może zostać uiszczony w następujacych walutach PLN, EUR, GBP, USD.

Jeżeli chcesz wypłacić środki ze swojego konta zaloguj się do Panelu zarządzania Twoim kontem (skrót do: Panelu ) i skorzystaj z Formularza. Metoda wypłaty powinna być tożsama z metodą wpłaty, np. środki wpłacone z z rachunku bankowego będą mogły być zwrócone tylka na rachunek bankowy,  a nie np. na kartę kredytową.


 

Transfer środków między rachunkami


W przypadku przelewania środków z jednego konta na drugie, wypełnij Formularz Transferu. Konta, pomiędzy którymi dokonywany jest transfer muszą należeć do tego samego właściciela i być prowadzone w tej samej walucie. 

Polityka zapobiegania praniu pieniędzy

Brokerzy aktywnie realizują politykę, której celem jest zapobieganie praniu pieniędzy oraz wdraża przepisy zwalczające pranie pieniędzy i terroryzm, włącznie ze zgłaszaniem i blokowaniem aktywów, w najszerszym możliwym zakresie, dopuszczalnym przez prawo lokalne i międzynarodowe. Broker prowadzi stały nadzór nad działalnością na poszczególnych kontach w celu zidentyfikowania transakcji podejrzanych, które mogą wskazywać na pranie pieniędzy. Nadzór ten może obejmować: 1) przepływy pieniędzy na i z kont, 2) pochodzenie i konto docelowe przekazów, 3) inne działania, wykraczające poza zwykłe ramy działalności.


Cookie InfoTa strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z serwisu forex.pl wyrażasz zgodę na zapisanie ciasteczek na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywanie ich przez forex.pl. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej aby zarządzać plikami cookie. Więcej informacji.

Inwestycje na rynku forex z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. Forex.pl promuje usługi finansowe licencjonowanych podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży produktów finansowych. Nie zbieramy Państwa danych personalnych. Przedstawiamy ofertę wyłącznie dla nieokreślonego adresata.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. 

© 2019 FOREX.PL