Menu

Dolar amerykański (USD)

Dolar amerykański należy do najważniejszych i najbardziej cenionych walut na świecie. Jego oficjalna nazwa brzmiąca – United States dollar określana jest międzynarodowym kodem USD. Symbol waluty, czyli przekreślona litera „S” ($) nawiązuje do hiszpańskiego dolara – ówczesnej waluty Nowego Kontynentu. Dolar amerykański jest oficjalną walutą Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest również środkiem płatniczym na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Ekwadorze, Salwadorze, Liberii, Panamie, Zimbabwe i w kilku innych krajach. Państwa te poddały się efektowi dolaryzacji, tzn. zrezygnowały z rodzimej waluty na rzecz silnego i stabilnego dolara. Dolar amerykański funkcjonuje równolegle, obok rodzimej waluty, również w krajach, do których podróżuje dużo turystów, np. na Wyspach Karaibskich czy w Egipcie.

Kurs dolara amerykańskiego na żywo

Poniżej prezentujemy Państwu kurs dolara amerykańskiego na żywo na wykresie. Wykres jest dostępny on-line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dolar amerykański w banknotach i monetach

Dolara amerykańskiego emituje System Rezerwy Federalnej, który jest odpowiednikiem banków centralnych innych państw. Jeden dolar dzieli się na sto centów amerykańskich. Oprócz obiegowych banknotów 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 100 dolarowych w obrocie znajdują się również też nominały wysokie. Mowa tutaj o banknotach 500, 1000, 5000, 10000 i 100000 dolarowe, choć nie są dopuszczone do obrotu publicznego. Monety tej waluty występują jako centy (¢) o nominałach: 1, 5, 10, 25, 50. Dolarówkę używa się bardzo rzadko.

Historia dolara amerykańskiego

Nazwa dolara wzięła się od talara – hiszpańskiej waluty, która z Europy w czasach kolonialnych dotarła również do Ameryki. Talar stał się tu bardzo popularny, tak że w czasie ogłaszania niepodległości przez USA w 1776 roku, zaczęto go nazywać hiszpańskim dolarem. Oficjalna nazwa „dollar” została umieszczona w amerykańskiej konstytucji w roku 1785 i stała się oficjalną walutą narodową, wypierając funta brytyjskiego. Dolar amerykański przez długi czas posiadał parytet w złocie, czyli był wymienialny na szlachetne kruszce – na srebro i złoto. Zaniechano takich rozliczeń w 1973 r. i od tego czasu kurs dolara stał się kursem płynnym. Warto przy tym wspomnieć, że aktualna wartość nabywcza dolara amerykańskiego jest bardzo niska w porównaniu do tego, jak cenny był on ponad 200 lat temu, ponieważ nie sięga nawet 10% dawnej wartości USD.

Dolar amerykański w spadku po peso otrzymał swój symbol, który istnieje do dzisiaj czyli $. Jego grafika w kolorze zielonym wzięła się od barwy rewersu papierów wartościowych, emitowanych na początku wojny secesyjnej, zwanych „greenbackami”. Od tego czasu wszystkie banknoty dolara amerykańskiego mają podobną kolorystykę, a kolor zielony stał się ich znakiem rozpoznawczym.

Jak wygląda dolar amerykański?

Na awersie banknotów dolarowych znajdziemy portrety słynnych prezydentów i ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Banknoy 1 $ zdobi George Washington, 2 $ – Thomas Jefferson, 5 $ – Abraham Lincoln,10 $ – Alexander Hamilton, 20 $ – Andrew Jackson, 50 $ – Ulysses Grant,100 $ – Benjamin Franklin.

Na przedniej stronie banknotu widnieje również: zapis cyfrowy nominału, nazwa państwa, numer serii i pieczęć Departamentu Skarbu, podpis Sekretarza Skarbu i Skarbnika USA. Znajduje się tu także notka zabezpieczająca i mikrodruk dookoła portretu. Rewersy przedstawiają m.in. najważniejsze obiekty architektoniczne USA, np. Biały Dom, Kapitol, Independence Hall… Emitowane od początku XXI wieku dolary amerykańskie posiadają nowe zabezpieczenia. Są to wtopione niebieskie i czerwone nitki oraz pasek z mikrodrukiem i znak wodny. Banknoty drukowane są drukiem stalorytniczym (wypukłym), który można wyczuć opuszkami palców.

Dolar amerykański narzędziem władzy

Dolar amerykański jest silnie związany z gospodarką i polityką USA, zyskując pozycję dominującej waluty rezerwowej dla większości państw (ponad 63% światowych rezerw). Dominacja dolara wynika także z zaufania państw do tej waluty i sprawia, że jest on najbardziej stabilną opcją do przechowywania narodowych nadwyżek finansowych. Również zadłużenie zagraniczne państw w większości określa się w dolarach. Na podstawie porozumienia USA z Arabią Saudyjską, mającego na celu wyrównanie i stabilizację cen ropy, dolar stał się obowiązującą walutą transakcji sprzedaży tego surowca. W ten sposób powstał system petrodolarów, sztucznie stymulujący popyt na amerykańską walutę. Zapewnia to rządom USA utrzymywanie stałego deficytu w bilansie wymiany handlowej, umożliwiając zaciąganie długów u zagranicznych podmiotów. W efekcie państwo to jest jedną z największych i najprężniej rozwijających się gospodarek świata, choć bardzo zadłużoną.

Od czego zależy kurs dolara amerykańskiego?

Czynniki wpływające na kurs dolara amerykańskiego nie różnią się praktycznie od tych determinujących kursy innych walut. W szczególności należą do nich podaż i popyt. Na wartość dolara wpływają również istotne wydarzenia gospodarczo-polityczne na świecie. Im sytuacja gospodarczo-polityczna jest mniej stabilna, tym niższy jest kurs dolara, ponieważ inwestorzy zagraniczni nie chcą lokować kapitału w danym kraju, obawiając się o jego gospodarkę. Notowania waluty amerykańskiej od dawna pozostają w ścisłej relacji z ceną złota i ropy, których wartość na światowym rynku finansowym wyrażana się w dolarach. Kurs dolara jest ujemnie skorelowany z cenami złota i ropy, co oznacza, że jeśli ropa lub złoto tanieją, dolar drożeje i na odwrót.

Znaczący wpływ na kurs dolara amerykańskiego ma również wzrost gospodarczy. Większa dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto w USA w początkowej fazie powoduje wzrost notowań rodzimej waluty i sprawia, że dolar staje się atrakcyjniejszy dla zagranicznych inwestorów. W czasie wzrostu gospodarczego w USA zwiększa się eksport towarów i usług z tego kraju, poprawiając tym samym bilans handlowy. Początkowy okres wzrostu gospodarczego wpływa pozytywnie na notowania USD i wzmacnia popyt na tę walutę. Natomiast w dłużej perspektywie może skutkować deprecjacją dolara. Wraz ze wzrostem aktywności importerów rośnie podaż waluty na globalnym rynku, w konsekwencji obniżając jej kurs.

Wśród istotnych czynników wpływających na kurs dolara amerykańskiego pozostaje także polityka pieniężna. W USA politykę pieniężną realizuje System Rezerwy Federalnej. Najważniejszą decyzją leżącą w gestii tego organu jest regulowanie stóp procentowych. Kurs dolara amerykańskiego pozostaje także w korelacji z danymi makroekonomicznymi. Raporty makroekonomiczne pokazują w jakiej kondycji znajduje się gospodarka USA, co przekłada się na kurs waluty. Bazując na tych danych, System Rezerw Federalnych podejmuje decyzje w sprawie prowadzonej polityki pieniężnej. Do najważniejszych danych makroekonomicznych należą: sytuacja na rynku pracy i stopień bezrobocia, dane dotyczące dynamiki PKB, inflacji czy zamówień na dobra.

Dolar amerykański – ciekawostki

Wbrew pozorom dolar amerykański nie jest papierowy. Wykonano go w 75% z bawełny i w 25% z lnu, przez to wytrzymuje około 8000 zgięć. Najstarsze monety dolara amerykańskiego osiągają wysoką wartość kolekcjonerską. Przykładem jest dolar z 1794 roku, którego sprzedano na aukcji za zawrotną cenę ponad 10 mln USD.