Menu

SEK/PLN

Jednostką monetarną obowiązującą w Szwecji jest korona szwedzka (SEK). W języku szwedzkim nazwą waluty jest „svensk krona”, a powszechnie stosuje się pochodzący od tej formy skrót „kr”. Jedna korona dzieli się na 100 öre, ale pomimo tego faktu w obecnym obiegu dostępne są tylko monety o nominałach 1, 5 i 10 koron. Monety o nominałach od 1 do 50 öre zostały wycofane w obiegu – niektóre już w 1988 roku, a inne w roku 2010. Podział korony na öre funkcjonuje jednak nadal w przypadku transakcji elektronicznych.

Korona Szwedzka (SEK)

Emitentem korony szwedzkiej jest Bank Szwedzki (Sverige riksbank), czyli najstarszy bank centralny na świecie, który powstał już w 1668 roku. To właśnie ten bank jest także fundatorem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Słynie także z pewnych innowacji ekonomicznych – między innymi był on pierwszym bankiem centralnym na świecie, który postanowił wprowadzić ujemne stopy procentowe, co było reakcją na kryzys finansowy 2008 roku.

 
 
 

Historia korony szwedzkiej (SEK)

Korona szwedzka została ustanowiona oficjalną walutą Szwecji w 1873 roku. Miało to związek z powołaniem wówczas do życia Skandynawskiej Unii Monetarnej, czyli specjalnego związku pomiędzy Królestwem Danii i Królestwem Szwecji. Umowa dotyczyła przyjęcia przez oba kraje wspólnej waluty i zastąpienia nią obowiązujących dotychczas talarów. Dwa lata później do związku dołączyło trzecie królestwo – Norwegia. Każdy kraj wydawał korony niezależnie od innych, ale były one wymienialne w stosunku 1:1, dzięki czemu służyły one jako uniwersalny środek płatniczy w całej Skandynawii. Kres Skandynawskiej Unii Monetarnej przyniósł wybuch I wojny światowej – od tego momentu można mówić o indywidualnie funkcjonującej koronie szwedzkiej. Mimo formalnego rozpadu unii walutowej, wzajemne uznawanie koron emitowanych przez inne państwa skandynawskie trwało jeszcze do lat 30. XX wieku.

Obecnie szwedzka waluta funkcjonuje w powszechnej świadomości jako bezpieczna, jednak trzeba powiedzieć, że nie zawsze kurs korony szwedzkiej był tak stabilny. W latach 70. waluty państw skandynawskich przechodziły liczne perturbacje. Ostateczna stabilizacja korony szwedzkiej dokonała się dopiero na początku lat 90. Wówczas udało się pokonać trudności związane między innymi z wysoką stopą inflacji i przeprowadzić niezbędne reformy gospodarcze, które umożliwiły również stabilizację korony szwedzkiej. Mimo członkostwa w Unii Europejskiej Szwecja nie zdecydowała się do tej pory na dołączenie do strefy euro – w 2003 roku przeprowadzono w tej sprawie referendum, a obywatele kraju zagłosowali przeciwko takiej możliwości.

Korona szwedzka – inne informacje

Emitentem korony szwedzkiej jest Bank Szwedzki (Sverige riksbank), czyli najstarszy bank centralny na świecie, który powstał już w 1668 roku. To właśnie ten bank jest także fundatorem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Słynie także z pewnych innowacji ekonomicznych – między innymi był on pierwszym bankiem centralnym na świecie, który postanowił wprowadzić ujemne stopy procentowe, co było reakcją na kryzys finansowy 2008 roku.

Kurs korony szwedzkiej

Istotną rolę w gospodarce Szwecji odgrywa eksport surowców, toteż ich ceny w znacznym stopniu wpływają na kurs korony szwedzkiej. Kluczowy dla tego państwa jest przede wszystkim eksport rudy żelaza, a ponadto ważne jest także wydobycie ołowiu, cynku, miedzi oraz kilku innych surowców. Ważna dla szwedzkiej gospodarki jest oczywiście także produkcja drewna i związany z nią eksport celulozy. Aby pozyskiwać informacje na temat tego, jak te czynniki wpływają na aktualny kurs korony szwedzkiej, warto korzystać z danych przedstawionych na naszym portalu.

Wykres kursu korony szwedzkiej

Aby śledzić na bieżąco kurs korony szwedzkiej, konieczne jest regularne sprawdzanie wykresu przedstawionego na naszej stronie internetowej – jest on regularnie aktualizowany, dzięki czemu umożliwia dokładną analizę wahań kursu waluty oraz podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.