Menu

Bitcoin (BTC)

Bitcoin należy do aktywów kryptograficznych, stanowiących cyfrowy token, który można wymieniać elektronicznie. Bitcoiny nie są emitowane ani kontrolowane przez oficjalny organ lub organizację, lecz generowane przez sieć komputerową, przy użyciu złożonych formuł matematycznych.

Czym jest Bitcoin?

Bitcoin jest niczym innym, jak cyfrowym środkiem płatniczym, czyli jedną z kryptowalut. Można więc nim płacić za towary i usługi, ale usługodawca musi posiadać wirtualny portfel, obejmujący takie transakcje. Bitcoiny można przesyłać szybko i bez ograniczeń do dowolnego odbiorcy na świecie.

Zaletą Bitcoina, jest to, iż pozostaje w obiegu poza kontrolą rządowej polityki monetarnej oraz banków. W celu wyeliminowania ingerencji banków centralnych Bitcoin wykorzystuje technologię blockchain do obsługi transakcji peer-to-peer między użytkownikami, zapisując każde działanie w zdecentralizowanej sieci. Blockchain stanowi sekwencyjny ciąg bloków, które zawierają stale rosnącą ilość informacji (kolejny blok posiada informacje o poprzednim). Nowe bloki dołącza na końcu łańcucha, stale powiększając zawartość blockchain. Wszystkie bloki, ułożone w ścisłej kolejności, scalone są podpisem kryptograficznym, wygenerowanym w następstwie bardzo złożonych algorytmów matematycznych. Powiadomienie o każdej zmianie w tym obszarze otrzymują wszyscy uczestnicy sieci.

Transakcje Bitcoinem uznaje się za efektywne, szybkie oraz bezpieczne. Obsługująca je platforma wykorzystuje nowoczesne techniki kryptograficzne, a sieć blockchain gromadzi wszystkie dokonane transakcje, co uniemożliwia użycie tej samej kwoty dwukrotnie.

Korzenie Bitcoina

Początki Bitcoina sięgają 2009 roku, kiedy wprowadzono go przez anonimowego programistę lub grupę osób pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Zamysł stworzenia pierwszej kryptowaluty opierał się na pomyśle wymiany pieniędzy poza scentralizowaną kontrolą, szybko, anonimowo oraz przy jak najmniejszych kosztach. Waluta otrzymała handlowy skrót „BTC”. Od tego czasu, za sprawą Bitcoina rynek kryptowalut gwałtownie się rozwinął. Ta waluta cyfrowa pozostaje najcenniejszym ogniwem tej klasy aktywów.

W ramach kryptowaluty Botcoin

Każda pojedyncza moneta Bitcoina reprezentuje wartość bieżącej ceny tej kryptowaluty. Nie ma jednak monet ani banknotów w tradycyjnym pojęciu, lecz salda kont powiązanych kluczami publicznymi i prywatnymi w publicznym systemie księgowym – łańcuchu bloków – wraz z każdą transakcją Bitcoinem , jaką kiedykolwiek wykonano. Dostępne są również częściowe udziały każdej monety. Najmniejszy nominał każdego Bitcoina, nazwano Satoshi (od nazwiska twórcy tej waluty). Jest odpowiednikiem stumilionowej części jednego Bitcoina. Posiadanie ułamkowych udziałów Bitcoina jest dość powszechne.

Technologia blockchain Bitcoin z bliska

Bitcoin wykorzystuje technologię blockchain, która zabezpiecza przed fałszowaniem tej waluty oraz zapewnia bezpieczeństwo transakcji. Tak zwany „łańcuch bloków” oznacza wspólną i otwartą bazę danych transakcji, które połączono razem, aby zapobiec manipulacjom. Technologia ta tworzy trwały zapis każdej transakcji, ale jest szczególna, gdyż blockchain umożliwia jedynie dołączanie danych (pączkowanie). Oznacza to, że informacje można dodawać, lecz nie jest możliwe usunięcie danych, które już zostały wprowadzone do sieci. Jednocześnie każdy nowy wpis – blok w bazie danych jest powiązany szyfrowo z ostatnim wpisem, co oznacza w uproszczeniu, że musi zawierać rodzaj cyfrowego śladu (hash) poprzednika. W ten sposób otrzymujemy łańcuch bloków, gdyż każdy ślad identyfikuje poprzedni.

Jak powstaje nowy Bitcoin?

Proces pozyskiwania Bitcoinów odbywa się wyłącznie w formie cyfrowej. Każdy może wydobyć lub inaczej wykopać Bitcoiny. Proces polega na wydobywaniu nowych bloków i dodawaniu ich do łańcucha blockchain. Nowy blok zostaje wykopany przez górnika, udostępniającego do tego celu moc obliczeniową swojego komputera, który następnie ogłasza to w sieci, a pozostali sprawdzają jego poprawność. Jeśli efekt zostanie potwierdzony, nowy blok zostaje uznany za wykopany, a górnik otrzymuje określoną ilość nowopowstałych Bitcoinów w ramach nagrody.

Co wpływa na kurs Bitcoina?

Rynek kryptowalut odznacza się znacznie większą zmiennością niż rynek akcji. Często doświadcza fluktuacji o 10% lub 15% w ciągu jednego dnia. Bitcoin swoją drogę rozpoczął od wartości mniejszej niż 1 cent. W kolejnych miesiącach jego wartość stopniowo rosła. Na początku 2011 roku przekroczyła próg 1 dolara. Rok później 10-ciu euro, aby osiągnąć w 2017 roku 17,000 euro za sztukę. Jednak uwagę całego świata przyciągnął dopiero wzrost kursu o ponad 1900% w ciągu jednego roku. Po rekordowym wzroście w 2017 roku cena Bitcoina ulegała znacznym wahaniom w powtarzających się cyklach. Najwyższa odnotowana wartość Bitcoina sięgnęła 281 094.01 zł, najniższa 241 474 zł.

Wzrosty i spadki wartości Bitcoina związane są najczęściej z rządowymi oświadczeniami o zaostrzeniu lub poluzowaniu przepisów dotyczących handlu kryptowalutami, z procesami halvingu (obniżenie podaży dostępnej na otwartym rynku), a także z wypowiedziami entuzjastów kryptowalut z kręgu inwestorów-celebrytów. Nie mniej, w dłuższej perspektywie, waluta ta osiągnęła lepsze wyniki niż inne aktywa. Obecnie wartość jednego Bitcoina zmienia się z minuty na minutę z uwagi na fakt, iż jest określana przez transakcje osób handlujących tą kryptowalutą na giełdach. Jego aktualna cena wynosi około 102 000 zł . Ponieważ do przekształcenia kryptowaluty w gotówkę, potrzebne są usługi giełdy lub konwertera Bitcoina, cena jest zawsze zdefiniowana w dolarach, euro oraz innej walucie fiducjarnej (niemającej oparcia w dobrach materialnych, np. kruszcach).

Jak kupić Bitcoina?

Jest kilka możliwości nabycia Bitcoina. Są to: internetowe giełdy kryptowalutowe, kantory z kryptowalutami w formie online oraz offline, a także bankomaty Bitcoinowe, nazywane Bitomatami. Najbardziej rekomendowanym i najpopularniejszym sposobem jest zakup kryptowaluty na giełdzie. Giełda zapewnia transparentność, gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa w czasie zawierania transakcji oraz oferuje kurs rynkowy, a nie ustalany przez danego sprzedawcę. Wystarczy założyć konto i zasilić je odpowiednią kwotą, po czym można składać oferty kupna lub sprzedaży. Niektóre giełdy, np. Forex oferują możliwość handlu kryptowalutami z dźwignią kapitałową.

Ciekawostki związane z Bitcoinem

  • Od momentu powstania Bitcoina w 2009 roku dokonano ok. 700 milionów transakcji tą kryptowalutą. Tylko w jednym dniu 2021 roku miało miejsce średnio 265 714 transakcji dziennie.
  • Pierwszą komercyjną transakcją przy użyciu Bitcoina był zakup pizzy. Za jej 2 sztuki w maju 2010 r. zapłacono 10 000 BTC (ok. 41 USD). Na pamiątkę tego wydarzenia corocznie obchodzi się „Bitcoin Pizza Day”.
  • Liczba Bitcoinów jest ograniczona, do prawie 21 mln. Według szacunków do wydobycia pozostało około 2 miliony jednostek.