Menu

Optymalizacja

Expert advior jest programem, który odwołuje się do danych zewnętrznych (kurs, wartości wskaźników, czasu, itp.). Nie wystarczy mieć go dobrze napisanego, stosującego wyrafinowaną logikę. Musisz określić z jakich parametrów i jakich ich wartości ma korzystać. Po wgraniu odpowiednich danych historycznych do platformy musisz przeprowadzić optymalizację. Samemu musisz określić:

  • okres jaki będziesz badał -np. ostanie 10 lat lub ostatnie 6 miesięcy;
  • instrument jaki będziesz optymalizował, inne parametry wyjdą optymalne dla EUR/USD a inne dla GBP/JPY;
  • przedział czasowy z jakiego korzystasz, wskaźniki mają inne wartość na świecach 5m a inne na 1h;
  • zakres parametrów zaprogramowanych w EA jaki będziesz sprawdzał. Określa się go od (start) do (stop) z krokiem (step).

Najczęstsze błędy przy optymalizacji:

  • za mała ilość transakcji, nie pozwalająca wyciągnąć wniosków statystycznych;
  • nazbyt skomplikowany algorytm dopasający się do przeszłości a nie szukający uniwersalnych reguł statystycznych;
  • za krótkie okno czasowe nie pozwalające wyciągnąć powtarzalnych się schematów czy wniosków o zachowaniu się rynku;
  • za długie okno czasowe – znalezienie reguły na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nie oznacza, że będzie się ona powtarzała w najbliższym tygodniu;
  • brak front testów – upewnij się na innej próbie danych (innym okresie niż optymalizowany), że parametry które określiłeś jako optymalne generują akceptowalne wyniki;
  • brak sress testów – zmodyfikuj nieco uzyskane optymalne parametry i zobacz, jak to wpływa na wyniki back testów.