Menu

Bears Power / Bulls Power

Wskaźniki Bears Power oraz Bull Power zostały opracowane Alexandra Eldera i służą one do identyfikacji siły sprzedających (Bears Power) oraz kupujących (Bulls Power).Według matematycznej konstrukcji Bears Power przyjmuje wartości będące różnicą między minimalna ceną danej świecy a wartością 13-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (dla standardowych ustawień).

Bears Power / Bulls PowerBulls Power natomiast określa siłę kupujących poprzez różnicę między ceną maksymalną danej świecy a tą samą 13-okresową wykładniczą średnią kroczącą(dla standardowych ustawień).

Powstało wiele interpretacji wykorzystania obu wskaźników z osobna jednak najciekawsze wyniki daje ich połączenie. W momencie gdy obie wartości zaczynają spadać mamy do czynienia z sygnałem sprzedaży, natomiast gdy oba zaczynają rosnąć bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrostowy. Przy tym podejściu bardzo ważna jest dyscyplina i poczekanie aż oba wskaźniki zaczną podążać w tym samym kierunku.
Przykładowe wykorzystanie połączenia wskaźników Bears Power i Bulls Power.