Menu

Ostrzeżenie o ryzyku

Przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek Forex, należy starannie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i skłonność do ryzyka. Przede wszystkim, nie należy inwestować pieniędzy, na których stratę nie możemy sobie pozwolić.

Inwestycje na rynku walut oraz CFD związane jest z istotnym ryzykiem, na które składa się m.in. dźwignia finansowa, zdolność kredytowa, ograniczenie ochrony za pomocą przepisów prawnych czy umowy oraz wahania rynkowe, które mogą mieć znaczący wpływ na ceny i płynność walorów.

Dźwignia finansowa

Transakcje na rynku walutowym oraz CFD wiążą się ze stosowaniem dźwigni finansowej, co może zadziałać zarówno na Państwa korzyść, jak i na niekorzyść. Inwestowanie z użyciem dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko i istnieje możliwość utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. W przypadku niedotrzymania wymogów dotyczących depozytów, Państwa pozycja może zostać zamknięta, a Państwo będziecie ponosić odpowiedzialność za wszelkie związane z tym straty. Aby ograniczyć ryzyko związane z wykonywaniem transakcji, należy stosować odpowiednie strategie w rodzaju zleceń automatycznego zamykania pozycji (stop loss) w celu zredukowania strat lub stosowania zleceń z limitem ceny.

Ryzyko handlu przez Internet

Pewne ryzyka wiążą się również z korzystaniem z transakcyjnego systemu internetowego. Dotyczą one między innymi awarii sprzętu, oprogramowania i łączy internetowych. Forex.pl nie ma wpływu na jakość połączenia poza swoimi serwerami i nie ponosi odpowiedzialności za problemy mogące wystąpić z winy sieci, oprogramowania lub sprzętu inwestora czy brokera. Forex.pl współpracuje z brokerami, którzy stosują najwyższe normy mające na celu zminimalizować ryzyko awarii. W przypadku problemów Inwestorzy zawsze mają dostępną opcję obsługi telefonicznej transakcji.

Opinie o rynku

Wszelkie opinie, informacje, analizy, ceny i inne dane zawarte na niniejszej stronie stanowią komentarz ogólny do sytuacji rynkowej, a nie porady inwestycyjne. Forex.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich. Forex.pl podjął odpowiednie kroki, aby zapewnić dokładność prezentowanych informacji. Treść strony internetowej może ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyko związane z transakcjami na rynku Forex lub CFD lub ewentualne zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje.