Menu

Blog

Czym jest arbitraż? Na czym polega?

Arbitraż to ważna strategia biznesowa, która jest szeroko stosowana nie tylko na giełdach. Jest jedną ze strategii handlowych o najniższym poziomie ryzyka. Inwestorzy korzystają z transakcji arbitrażowych, aby jak najlepiej wykorzystać różnicę w wartości aktywów na różnych rynkach. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest arbitraż inwestycyjny i jakie korzyści można z niego uzyskać.

Czym jest aprecjacja?

Aprecjacja to pojęcie, które odnosi się do mierzenia wartości różnych dóbr i usług w oparciu o ich oczekiwaną użyteczność. W ekonomicznym ujęciu termin ten dotyczy w głównej mierze wzrostu wartości waluty krajowej w stosunku do waluty zagranicznej ( w systemie płynnych kursów walut). Określa wzrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych.

Czym jest Bank Centralny?

Bank centralny odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu każdego państwa. Jest instytucją, która ma kluczowe znaczenie w działaniu gospodarki. Odpowiada za politykę pieniężną i właściwe działalnie systemu finansowego w kraju lub danym obszarze walutowym.

Początek i przyszłość Bitcoina

Jedną z najbardziej dostępnych i najpopularniejszych współcześnie kryptowalut jest bitcoin. Stanowi formę wirtualnego pieniądza i nie podlega nadzorowi scentralizowanych organów regulujących, wykorzystując kryptografię do kontrolowania i zarządzania. Historia bitcoina sięga roku 2008, gdy Satoshi Nakamoto (do tej pory nie została ujawniona prawdziwa tożsamość) opublikował Manifest, w którym opisane zostały zasady funkcjonowania sieci bitcoin.