Menu

Analiza fundamentalna

Czym jest analiza fundamentalna?

Stanowi metodę prognostyczną, rodzaj analizy rynkowej, opartej na ewaluacji par walutowych w celu określenia rzeczywistej wartości jednej waluty względem drugiej przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych oraz socjo-politycznych, wpływających na walutę danego kraju bądź na sam kraj, poddający walutę ewaluacji.
Podstawa analizy fundamentalnej

Przy rozpatrywaniu analizy fundamentalnej podstawowym założeniem jest „przyjrzenie się” walucie, mając na uwadze szereg czynników (m.in. stopę bezrobocia, PKB, stopę procentową, itp.), oraz porównanie jej wyceny z inną walutą, a ostatecznie określenie czy na tej podstawie można uznać, że obecna wartość stanowi prawdziwą wartość pary walutowej. Należy bowiem pamiętać, iż analiza fundamentalna zakłada obecność dóbr mających wartość prawdziwą (pozaużytkową) oraz wartość rynkową. Dzięki zastosowaniu analizy fundamentalnej możliwe jest nie tylko dokonanie oceny wartości prawdziwej pary walutowej, ale też wskazanie ewentualnego niedowartościowania bądź przeszacowania wartości jednej waluty względem drugiej.
Analiza fundamentalna a rynek Forex

Wskaźniki (dane) makroekonomiczne, które uwzględniane są przy analizie fundamentalnej, są publikowane i przedstawiane opinii publicznej. Po ich ogłoszeniu traderzy oraz inwestorzy mogą rozpocząć poszukiwanie słabych i mocnych stron gospodarki. Pozwala im to na potwierdzenie własnych analiz fundamentalnych poprzez tendencyjne kupowanie bądź sprzedawanie waluty, a nawet bez podejmowania jakichkolwiek działań. Ponadto reakcje traderów mogą doprowadzić do zsynchronizowania wartości rynkowej i prawdziwej walut.
10 wskaźników makroekonomicznych – sprawdź!