Menu

Doradztwo walutowe

Ryzyko kursowe w przedsiębiorstwie jest wynikiem wymiany towarowej (eksport lub import) z zagranicą lub innych zdarzeń gospodarczych jak zaciągnięte kredytu, czy podpisanie kontraktu denominowanego w obcej walucie. Zewnętrze doradztwo czy outsourcing pozwalają przedsiębiorstwu uzyskać potrzebne kompetencje. Zewnętrzy dostawca takich usług na ogół posiada większą wiedzę teoretyczna i praktyczną, pozwalającą mu efektywniej redukować koszty transakcyjne, skuteczniej prognozować rynek, czy lepiej dobierać dostępne instrumenty. Reprezentujemy interes klienta, nie mając konfliktów interesu. Należy mieć na uwadze, że banki obsługujące przedsiębiorstwo są stroną transakcji.