Menu

Opcje

Opcje to instrumenty finansowe, które są instrumentami pochodnymi opartymi na wartości bazowych papierów wartościowych, takich jak akcje. Umowa opcji oferuje kupującemu możliwość kupna lub sprzedaży – w zależności od rodzaju posiadanej przez siebie umowy – bazowego składnika aktywów. W przeciwieństwie do kontraktów futures, posiadacz nie musi kupować ani sprzedawać aktywów, jeśli zdecyduje się tego nie robić.

Opcje kupna umożliwiają posiadaczowi zakup aktywów po określonej cenie w określonym czasie.

Opcje sprzedaży umożliwiają posiadaczowi sprzedaż składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie.

Każda umowa opcji będzie miała określoną datę wygaśnięcia do której posiadacz musi wykonać swoją opcję. Podana cena opcji jest znana jako cena wykonania. Opcje są zazwyczaj kupowane i sprzedawane za pośrednictwem brokerów online lub detalicznych.

  • Opcje to finansowe instrumenty pochodne, które dają kupującym prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży aktywów bazowych po uzgodnionej cenie i dacie.
  • Opcje kupna i opcje sprzedaży stanowią podstawę szerokiej gamy strategii opcyjnych przeznaczonych do zabezpieczenia lub spekulacji.
  • Chociaż istnieje wiele skutecznych możliwości zarabiania na opcjach to inwestorzy powinni dokładnie rozważyć ryzyko przed zawarciem takiej umowy.

Jak działają opcje?

Opcje to wszechstronny produkt finansowy. Umowy te obejmują kupującego i sprzedającego, przy czym kupujący płaci premię opcyjną za prawa przyznane na mocy umowy. Każda opcja kupna ma kupującego nastawionego na wzrosty i sprzedającego nastawionego na spadki, podczas gdy opcje sprzedaży mają kupującego nastawionego na spadki i sprzedającego nastawionego na wzrosty.

Kontrakty opcji zwykle stanowią 100 akcji bazowego papieru wartościowego, a kupujący uiści opłatę zwaną premią opcyjną za każdy kontrakt. Na przykład, jeśli opcja ma premię w wysokości 35 centów za kontrakt, zakup jednej opcji kosztowałby 35 USD (0,35 USD x 100 = 35 USD). Premia jest częściowo oparta na cenie wykonania – cenie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego do daty wygaśnięcia. Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę premium jest data ważności.

Traderzy i inwestorzy będą kupować i sprzedawać opcje z kilku powodów. Spekulacja opcjami pozwala traderowi utrzymywać pozycję dźwigni w składniku aktywów po niższym koszcie niż zakup akcji tego składnika. Inwestorzy wykorzystają opcje w celu zabezpieczenia lub zmniejszenia ekspozycji na ryzyko swojego portfela. W niektórych przypadkach posiadacz opcji może generować dochód, kupując opcje kupna lub wystawiając opcje.

Opcje amerykańskie można wykonać w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia opcji, podczas gdy opcje europejskie można wykonać tylko w dniu wygaśnięcia lub daty wykonania. Wykonanie oznacza wykorzystanie prawa do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych.