Menu

Opcje

Opcje to instrumenty finansowe, które są instrumentami pochodnymi opartymi na wartości bazowych papierów wartościowych, takich jak akcje. Umowa opcji oferuje kupującemu możliwość kupna lub sprzedaży – w zależności od rodzaju posiadanej przez siebie umowy – bazowego składnika aktywów. W przeciwieństwie do kontraktów futures, posiadacz nie musi kupować ani sprzedawać aktywów, jeśli zdecyduje się tego nie robić. Opcje kupna umożliwiają posiadaczowi zakup aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Opcje sprzedaży umożliwiają posiadaczowi sprzedaż składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Każda umowa opcji będzie miała określoną datę wygaśnięcia do której posiadacz musi wykonać swoją opcję. Podana cena opcji jest znana jako cena wykonania. Opcje są zazwyczaj kupowane i sprzedawane za pośrednictwem brokerów online lub detalicznych.

To finansowe instrumenty pochodne, które dają kupującym prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży aktywów bazowych po uzgodnionej cenie i dacie. Opcje kupna i sprzedaży stanowią podstawę szerokiej gamy strategii opcyjnych przeznaczonych do zabezpieczenia lub spekulacji. Chociaż istnieje wiele skutecznych możliwości zarabiania na opcjach to inwestorzy powinni dokładnie rozważyć ryzyko przed zawarciem takiej umowy.

Jak działają opcje?

Opcje to wszechstronny produkt finansowy. Umowy te obejmują kupującego i sprzedającego, przy czym kupujący płaci premię opcyjną za prawa przyznane na mocy umowy. Każda opcja kupna ma kupującego nastawionego na wzrosty i sprzedającego nastawionego na spadki. Gdy opcje sprzedaży mają kupującego nastawionego na spadki i sprzedającego nastawionego na wzrosty.

Kontrakty opcji zwykle stanowią 100 akcji bazowego papieru wartościowego, a kupujący uiści opłatę zwaną premią opcyjną za każdy kontrakt. Na przykład, jeśli opcja ma premię w wysokości 35 centów za kontrakt, zakup jednej opcji kosztowałby 35 USD (0,35 USD x 100 = 35 USD). Premię częściowo opiera się na cenie wykonania – cenie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego do daty wygaśnięcia. Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę premium jest data ważności.

Traderzy i inwestorzy będą kupować i sprzedawać opcje z kilku powodów. Spekulacja opcjami pozwala traderowi utrzymywać pozycję dźwigni w składniku aktywów po niższym koszcie niż zakup akcji tego składnika. Inwestorzy wykorzystają opcje w celu zabezpieczenia lub zmniejszenia ekspozycji na ryzyko swojego portfela. W niektórych przypadkach posiadacz opcji może generować dochód, kupując opcje kupna lub wystawiając je.

Opcje amerykańskie można wykonać w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia opcji, podczas gdy opcje europejskie można wykonać tylko w dniu wygaśnięcia lub daty wykonania. Wykonanie oznacza wykorzystanie prawa do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych.