Menu

Moving Average of Oscillator – OsMA

OsMA to skrót terminu oscylator średniej ruchomej (MA). OsMA to wskaźnik techniczny, który pokazuje różnicę między oscylatorem a jego średnią ruchomą w danym okresie czasu. MACD jest najczęstszym oscylatorem używanym we wskaźniku OsMA, chociaż można użyć dowolnego oscylatora. MACD ma wbudowaną średnią ruchomą, która jest linią sygnału. Linia sygnału jest średnią linii MACD. OsMA to różnica lub odstęp między tymi dwiema liniami, zwykle rysowane jako histogram. Może zapewnić potwierdzenie trendu, jak również możliwe sygnały handlowe.

Moving Average of Oscillator - OsMA

Na screenie widać przykładowe zastosowanie wskaźnika OsMA.

OsMA to przydatny wskaźnik kierunku ruchu i siły trendu. Wartości powyżej zera, a zwłaszcza liczba okresów powyżej zera, pomagają potwierdzić wzrost cen. Wartości poniżej zera, a zwłaszcza liczba okresów poniżej zera potwierdzają spadające ceny.

Ważne mogą być również przecięcia linii zerowej. Zwrot zidentyfikowanego kierunku ruchu występuje, gdy oscylator przechodzi powyżej lub poniżej jego MA. Jeśli wartość oscylatora spadnie poniżej wartości MA, OsMA zarejestruje wartość ujemną i pokaże, że cena spada. Jeśli oscylator wzrośnie powyżej MA, OsMA będzie dodatnia i sygnalizuje wzrost ceny.

Takie zwroty mogą zapewniać sporadyczne dobre transakcje, które wcyhwytują duże ruchy cenowe, ale mogą również generować mnóstwo złych transakcji, gdy cena jest niepewna, a OsMA zmienia wartość w tę iz powrotem pomiędzy wartościami dodatnimi i ujemnymi. Jeśli korzystasz z przecięć lepiej jest być selektywnym, np. przyjmując zwroty, które są zgodne z długoterminowym trendem wzrostowym w oparciu o akcję cenową lub inny wskaźnik. W miarę wzrostu ceny rozważ zakup, gdy OsMA spadnie poniżej linii zerowej, a następnie cofnie się nad nią. Podczas trendu spadkowego rozważ krótkie transakcje, gdy OsMA wzrośnie powyżej linii zerowej, a następnie spadnie poniżej. Nie wyeliminuje to całkowicie słabych sygnałów, ale pozbędzie się niektórych i pomoże w handlu zgodnie z kierunkiem trendu.

Wysokie wartości (w stosunku do wcześniejszych odczytów) na OsMA wskazują na bardzo silny trend wzrostowy, ponieważ szybciej poruszająca się linia oscylatora przesuwa się dalej od wolnoj poruszającej się MA. Niskie wartości oznaczają, że cena spada gwałtownie, ponieważ szybciej poruszający się oscylator szybko spada w stosunku do wolno poruszającej się MA.

Takie wysokie i niskie odczyty są jednak subiektywne, ponieważ zbyt wysoki lub niski odczyt może wskazywać, że rynek jest bliski ekstremum i powinien mieć przynajmniej krótkoterminową korektę w innym kierunku. Patrzenie w przeszłość może ujawnić ekstremalne skutki OsMA. Zaznacz wcześniejsze wysokie i niskie punkty na OsMA gdzie cena się odwróciła. Poziomy te mogą być istotne w przyszłości, choć nie zawsze.