Menu

Korona szwedzka (SEK)

Szwecja to kraj, gdzie postęp gospodarczy łączy się z szeroko rozwiniętymi świadczeniami socjalnymi i wysoką jakością usług publicznych. Szwedzi są członkami Unii Europejskiej od 1995 roku, ale znajdują się poza strefą euro. Pomimo bliskich powiązań z europejskimi partnerami gospodarczymi – jednostką monetarną Szwecji pozostaje korona szwedzka.

Kurs korony norweskiej na żywo

Poniżej prezentujemy Państwu kurs korony szwedzkiej na żywo na wykresie. Wykres jest dostępny on-line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Korona szwedzka – najważniejsze informacje

Korona szwedzka to oficjalna jednostka monetarna Królestwa Szwecji, a międzynarodowy skrót to SEK, czyli akronim od pełnej nazwy, a symbol to kr. Ta waluta, podobnie jak wiele innych, dzieli się na mniejsze jednostki, 1 SEK = 100 öre. Aktualnie w obiegu są monety o nominałach 1, 5 i 10 koron. Banknoty to 20, 50, 100, 500 i 1000 koron. Z monet öre w praktyce korzystało się niezwykle rzadko, a od 2010 roku nie ma ich w obiegu, ponieważ ich bicie było nieopłacalne. Emitentem korony szwedzkiej jest Sveriges Riksbank, czyli Bank Centralny Szwecji.

Na banknotach szwedzkich koron znajdują się podobizny związane z historią i kulturą Szwecji. Banknot 20 koron zdobi portret Selmy Lagerlöf, pisarki i zdobywczyni Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1909 roku. 50 koron przedstawia Everta Taube, szwedzkiego artystę, autora piosenek i poezji. Na banknocie 100 koron znajdziemy portret Grety Garbo, znanej szwedzkiej aktorki filmowej, a na banknocie 200 koron jest Astrid Lindgren, równie sławna autorka książek dla dzieci. 500 koron jako jedyny z banknotów przedstawia podobiznę władcy – Karola XVI Gustawa, czyli aktualnego króla Szwecji.

Historia waluty

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) stanowi porozumienie pomiędzy 27 państwami członkowskimi UE a trzema narodami EFTA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Do stowarzyszenia należą : Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia. Ponieważ Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, lecz jest jedynie zrzeszona w EOG, zachowuje koronę norweską jako oficjalny środek płatniczy.

Historia korony norweskiej

Historia szwedzkiej korony sięga XIX wieku. Poprzednią jedostką monetarną Szwecji był riksdaler, czyli talar szwedzki, stosowany od XVII wieku. Wystepował on początkowo tylko w wariancie srebrnym, później wprowadzono także monety miedziane. System monetarny riksdalera był jednak bardzo skomplikowany i prowadził do wielu nieporozumień handlowych i finansowych.

W 1873 roku miała miejsce reforma monetarna, w wyniku której wprowadzono koronę szwedzką. Temu wydarzeniu towarzyszyło równolegle ustanowienie Związku Skandynawskiego, który obejmował Szwecję, Danię i Norwegię. W ramach tego układu, korona szwedzka była walutą, którą dzieliły się te trzy państwa. Trwało to do 1905 roku, gdy Norwegia ogłosiła niepodległość i przyjęła własną walutę, czyli koronę norweską, a w 1914 roku Dania przyjęła koronę duńską.

W latach 70. i 80. XX wieku, korona szwedzka, podobnie jak wiele innych walut, doświadczyła fluktuacji kursów. Było to związane z globalnymi zawirowaniami gospodarczymi, m.in. z kryzystem naftowym z początku lat 70.

Gdzie jest używana korona szwedzka?

Głównym obszarem, gdzie używa się korony szwedzkiej jest sama Szwecja oraz Wyspy Alandzkie. Poza granicami kraju nie jest to popularny środek płatniczy. Tym niemniej, w niektórych zagranicznych regionach turystycznych lub w transakcjach międzynarodowych mogą zdarzyć się wyjątkowe sytuacje, w których korona szwedzka zostanie zaakceptowana.

Szwedzkich koron nie akceptują powszechnie również inne kraje skandynawskie, szczególnie Finlandia, która jest w strefie euro. Mimo, że kraje skandynawskie łączy wspólna historia i kultura, w każdym z nich niezbędna będzie wymiana na lokalną walutę.

Co ciekawe, w samej Szwecji można płacić w euro, jednak kurs wymiany może być niekorzystny. W najbardziej popularnych turystycznych miejscach, takich jak sklepy, restauracje, czy hotele w głównych ośrodkach miejskich należy przygotować się na płatność w koronach szwedzkich.

W Szwecji bardzo popularne są płatności mobilne i zbliżeniowe, coraz rzadziej płaci się tam gotówką.

Co wpływa na kurs korony szwedzkiej?

Kurs korony szwedzkiej, podobnie jak kurs większości krajowych walut, jest zależny od rozmaitych czynników ekonomicznych i politycznych.

W znaczącym stopniu, na kurs korony szwedzkiej, wpływać będą decyzcje Sveriges Riksbanku dotyczące stóp procentowych. Ich podwyżki mogą skutkować napływem zagranicznych inwestycji i podnieść wartość waluty. Na kurs waluty bezpośredni wpływ ma również ogólna kondycja gospodarcza kraju. Czynniki takie jak wzrost PKB, wskaźniki bezrobocia, czy poziom inflacji wpływają na postrzeganie korony szwedzkiej na arenie międzynarodowej.

Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt geopolityczny, w tym konflikty i katastrofy międzynarodowe, wojny, kryzysy polityczne.

Siła waluty SEK jest również zależna od cen surowców, ponieważ zasoby naturalne stanowią znaczący element gospodarki Szwecji. Przykładem może być wysokiej jakości ruda żelaza obficie występująca na terenie tego kraju. Szwecja odpowiada za blisko połowę europejskiej produkcji stali, więc zawirowania na rynku metali mają duży wpływ na kondycję kursu korony.

Indeksem definiującym umocnienie się lub osłabienie korony szwedzkiej jest KIX. Przyjmuje się, że wyższa wartość KIX oznacza osłabienie szwedzkiej waluty. To znaczy, że jeżeli indeks wzrośnie, trzeba będzie zapłacić więcej SEK, aby kupić inne waluty.

Warto wiedzieć:

  • Korona szwedzka jest 9. najbardziej wymienialną walutą na świecie.
  • Na podstawie referendum przeprowadzonym w 2003 roku, Szwecja pozostaje poza strefą euro.
  • Szwedzi mogą poszczycić się pilotażowym projektem waluty cyfrowej o nazwie e-korona wprowadzonym przez Riksbank. Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy w zakrecie emisji i funkcjonowania cyfrowej waluty banku centralnego, a także spopularyzowanie rejestrowania transakcji w systemie blockchain.