Menu

Accumulation/Distribution

Accumulation/Distribution to wskaźnik, który wykorzystuje wolumen i cenę do oceny, czy zapasy są gromadzone lub dystrybuowane. Miara akumulacji / dystrybucji ma na celu zidentyfikowanie rozbieżności między ceną aktywa a przepływem wolumenu. Zapewnia to wgląd w to, jak silny jest trend. Jeśli cena rośnie, ale wskaźnik spada, oznacza to, że wolumen kupna lub akumulacji może nie wystarczyć do wsparcia wzrostu cen i może nastąpić spadek cen.

Accumulation/Distribution

Linia Accumulation/Distribution pomaga pokazać, jak czynniki podaży i popytu wpływają na cenę. A/D może poruszać się w tym samym kierunku, w którym zmienia się cena, lub może poruszać się w przeciwnym kierunku.Linia Accumulation/Distribution służy do oceny trendów cenowych i potencjalnego wykrycia nadchodzących zmian.

Jeśli cena aktywa znajduje się w trendzie spadkowym, podczas gdy linia akumulacji / dystrybucji znajduje się w trendzie wzrostowym, wskaźnik pokazuje, że może zaistnieć presja kupna i tym samym wzrost cen.

Analogicznie jeśli cena aktywa znajduje się w trendzie wzrostowym, podczas gdy linia akumulacji / dystrybucji znajduje się w trendzie spadkowym, wskaźnik pokazuje, że może zaistnieć presja sprzedaży i spadek ceny.

W obu przypadkach stromość linii akumulacji/dystrybucji zapewnia wgląd w trend. Silnie rosnąca linia A/D potwierdza silnie rosnącą cenę. Podobnie, jeśli cena spada, a A/D również spada, to nadal jest dużo dystrybucji, a ceny prawdopodobnie będą spadać dalej.