Menu

Produkcja przemysłowa

W analizie fundamentalnej istotnym wskaźnikiem makroekonomicznym – śledzonym uważnie przez inwestorów – jest produkcja przemysłowa. Ten indeks pozwala diagnozować stan gospodarki oraz umożliwia ocenę szybkości jej rozwoju. Ponadto należy mieć na uwadze, iż daje on szansę na sprawdzenie kierunku zmian PKB. Pomaga inwestorom w prowadzeniu prognoz na rynkach finansowych, a ponadto może mieć wpływ na wzmocnienie waluty krajowej.

Czym jest produkcja przemysłowa?

Produkcja przemysłowa jest miarą produkcji sektora przemysłowego gospodarki, a sektor ten obejmuje m.in. produkcję, energetykę oraz górnictwo. Ponadto opiera się na wskaźnikach objętości fizycznej oraz wyklucza usługi prywatne i publiczne. Faktem jest, iż te obszary gospodarki w niewielkiej części przyczyniają się do tworzenia Produktu Krajowego Brutto (PKB). Odznaczają się jednak pewną wrażliwością na stopy procentowe oraz popyt konsumentów. Właśnie dlatego produkcję przemysłową traktuje się jako ważne narzędzie do prognozowania wskaźnika PKB oraz wyników gospodarczych.

Produkcja przemysłowa a analiza fundamentalna

Wskaźnik makroekonomiczny, jakim jest produkcja przemysłowa odzwierciedla poziom produkcji sektora przemysłowego w Polsce. Mierzy się go w skali miesięcznej, a informacje na jego temat są publikowane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Należy mieć świadomość, iż polska gospodarka, a konkretnie sektor przemysłowy, uzależniony jest od eksportu i popytu zagranicznego, a przez to warunki gospodarcze w krajach sąsiadujących mają wpływ na poziom polskiej produkcji przemysłowej.

Indeks produkcji przemysłowej komunikuje o ile zmieniła się łączna produkcja sektora przemysłowego, natomiast wykorzystanie mocy produkcyjnej oznacza jaki procent potencjału wykorzystany został do osiągnięcia aktualnego poziomu produkcji przemysłowej. W przypadku dużych odchyleń między prognozowanymi a faktycznymi wartościami, dotyczącymi łącznej produkcji przemysłowej mogą pojawić się silne reakcje wśród inwestorów – tym bardziej, że jest to wskaźnik bardzo dynamicznie zmieniający się.

Wystąpienie wysokiej dynamiki produkcji oznacza dobrą kondycję gospodarki. Wzrost produkcji przemysłowej pozytywnie wpływa na zwiększenie cen akcji, a także zachęca inwestorów do działania. Dobra sytuacja ekonomiczna przyczynia się do wzrostu popytu, a tym samym oznacza zwiększenie produkcji. Taka sytuacja zazwyczaj prowadzi do wzrostu konkurencji dla produktów na głównych rynkach globalnych oraz umocnienia waluty krajowej. Adekwatnie niska dynamika produkcji może być oznaką niekorzystnej sytuacji ekonomicznej – może prowadzić to odwrotu inwestorów od krajowej waluty. Mając to na uwadze należy włączyć informacje o produkcji przemysłowej do analizy fundamentalnej.