Menu

Polityka Prywatności

Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych i finansowych naszych klientów oraz osób odwiedzających naszą stronę internetową należy do naszych najistotniejszych priorytetów. W niniejszym Oświadczeniu wyjaśniono, w jaki sposób GuruTrader.com gromadzi i chroni dane osobowe. Odnośniki do „GuruTrader” w niniejszym dokumencie odnoszą się do GuruTrader.com. Otwarcie konta w GuruTrader lub korzystanie z witryn internetowych oznacza, że wydali Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych przez GuruTrader zgodnie z niniejszym dokumentem.

Gromadzenie danych osobowych

Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Państwa oraz pośrednio w wyniku Państwa relacji z nami. GuruTrader może wykorzystać informacje zgromadzone od Państwa w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz informacji kontaktowych, ustanowienia Państwa konta transakcyjnego, wydania dla Państwa numeru konta oraz hasła zabezpieczającego, prowadzenia działań na Państwa koncie oraz kontaktowania się z Państwem w celu udzielenia informacji na temat konta, między innymi. Informacje te także pomagają nam polepszyć jakość usług świadczonych dla Państwa, uczynić korzystanie z konta wygodniejszym dla Państwa, jak również informują Państwa o naszych nowych produktach, usługach oraz promocjach, które mogą być dla Państwa interesujące. Większości gromadzonych informacji dostarczacie nam Państwo bezpośrednio. Informacje te obejmują Państwa dane kontaktowe, łącznie z imieniem i nazwiskiem, adresem pocztowym, numerem telefonu oraz adresem e-mail, dane identyfikacyjne, które musimy gromadzić zgodnie z prawem, łącznie z numerem paszportu oraz/ lub numerem NIP, jak również informacje wymagane prawnie do oceny Państwa doświadczenia transakcyjnego oraz tolerancji ryzyka, łącznie z przychodami rocznymi, wartością netto dochodów oraz dostępnym kapitałem ryzyka. Gromadzimy także informacje demograficzne podczas otwierania przez Państwa rachunku, takie jak płeć, data urodzenia, zawód oraz status zatrudnienia. Dostarczają nam Państwo tych informacji, wypełniając wniosek o założenie konta oraz inne powiązane dokumenty, przesyłając nam e-mail lub też dostarczając informacje w odpowiedzi na promocję lub ofertę specjalną. Informacje gromadzone od Państwa pośrednio obejmują adres Państwa protokołu internetowego („IP”), typ przeglądarki, system operacyjny, dostawcę usług internetowych (ISP), datowniki oraz historię transakcji. Jeśli zamkną Państwo konto z nami, GuruTrader będzie przechowywać Państwa informacje, choć wykorzystywać je będzie wyłącznie w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami oraz w celu okresowego kontaktowania się z Państwem, aby zaoferować możliwość ponownego otwarcia konta lub skorzystania z oferty.

Ciasteczka

Używamy ciasteczek oraz sygnalizatorów www (znanych także jako action tags lub single-pixel gifs) oraz innych technologii (zwanych łącznie „ciasteczkami”), aby zgromadzić dla nas dane, które możemy wykorzystać do poprawy świadczonych przez nas usług i lepszego poznania Państwa. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane z serwerów webowych, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze. Ciasteczka umożliwiają nam dowiedzenie się, w jaki sposób trafili Państwo na naszą stronę, kiedy Państwo tam powrócili, jakie strony Państwo odwiedzali, jak również pozwalają nam rozpoznać, że są już Państwo zalogowani, gdy otrzymamy żądanie od Państwa przeglądarki. Możemy połączyć informacje przechowywane w formie ciasteczek z informacjami służącymi do Państwa identyfikacji dostarczonymi podczas pobytu na naszej stronie. Nigdy nie będziemy współdzielić tych informacji z żadnymi stronami trzecimi. Ciasteczka mogą być odczytane tylko przez nas i nie zawierają informacji osobowych, ani nie zawierają informacji na temat konta albo hasła. Nie możemy i nie zamierzamy gromadzić informacji na temat innych odwiedzanych przez Państwa stron. Możemy współdzielić informacje na temat odwiedzających nasze strony internetowe z godnymi zaufania agencjami reklamowymi w celu umieszczania na naszych stronach ogłoszeń w formie banerów ukierunkowanych na daną grupę. Informacje zgromadzone przez agencje reklamowe z wykorzystaniem technik takich jak pixel tags nie umożliwiają identyfikacji osobowej. Możemy także korzystać z oprogramowania stron trzecich w celu śledzenia oraz analizowania korzystania z naszych stron oraz gromadzenia informacji statystycznych łącznie z żądaniami stron, formularzy oraz wybieraniem danych ścieżek poprzez kliknięcie. Strona trzecia może wykorzystywać ciasteczka do śledzenia zachowań oraz może zainstalować ciasteczka w imieniu GuruTrader. Wszystkie wyszukiwarki webowe posiadają ustawienia pozwalające Państwu blokować ciasteczka. Odwiedzając naszą stronę poprzez Państwa przeglądarkę dopuszczającą ciasteczka, udzielają Państwo zgody na nasze wykorzystanie ciasteczek zgodnie z powyższym opisem. Jeśli zdecydują się Państwo na zablokowanie ciasteczek, mogą Państwo nadal korzystać z naszych serwisów, choć niektóre funkcjonalności mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Współdzielenie informacji osobowych przez GuruTrader z podmiotami powiązanymi oraz niepowiązanymi stronami trzecimi
GuruTrader.com nie realizuje sprzedaży, nie oferuje licencji, dzierżawy, ani nie ujawnia danych osobowych swoich klientów stronom trzecim z jakichkolwiek przyczyn, poza opisanymi poniżej. GuruTrader.com możę współdzielić informacje z podmiotami powiązanymi, jeśli informacje te są wymagane, by zapewnić produkty lub usługi żądane przez Państwa lub też dać Państwu możliwość korzystania z produktów lub usług oferowanych przez nasze podmioty powiązane. W związku z podnoszeniem poziomu jakości świadczonych usług, możemy angażować inne niepowiązane podmioty będące stronami trzecimi, które wspierają nas w realizowaniu funkcji wewnętrznych w rodzaju przetwarzania danych kont, obsługi klienta, kwestionariuszy zadowolenia klienta oraz gromadzenia innych danych, istotnych z punktu widzenia naszej działalności. Możemy także udzielać informacji o klientach, pochodzących z naszej bazy danych, łącznie z danymi takimi jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz/ lub adres e-mail, w związku z analizą i określaniem potrzeb klientów oraz informowaniem klientów o oferowanych usługach i produktach lub w celu przeprowadzenia ogólnych działań marketingowych lub badania rynku. GuruTrader nawiązuje także relacje partnerskie oraz alianse z niepowiązanymi stronami trzecimi, oferującymi wysokiej jakości produkty i usługi, które mogą stanowić wartość dla naszych klientów. W celu zapewnienia, by te produkty i usługi spełniały Państwa potrzeby oraz dostarczone były w sposób odpowiedni i skuteczny, GuruTrader może współdzielić niektóre Państwa informacje osobowe z tymi niepowiązanymi stronami trzecimi. Ogólnie wymagamy, by wszystkie niepowiązane strony trzecie, którym dostarczamy informacje osobowe niestanowiące własności publicznej, zgodziły się traktować te informacje jako poufne oraz wykorzystywały te informacje wyłącznie w określonych celach, dla których zostały przez nas zaangażowane lub też w zakresie wymaganym przez prawo. Ponadto, jeśli otrzymują Państwo oferty od niepowiązanych stron trzecich, generalnie żądamy od nich, by ujawniali nam, że zamierzają złożyć taką ofertę z powodu naszej relacji z Państwem. Możemy także czynić starania, by te niepowiązane strony trzecie zachowywały wymagane procedury w zakresie ochrony danych osobowych mające na celu zabezpieczenie przed nieupoważnionym wykorzystaniem danych lub też dostępem do Państwa informacji osobowych. Jeśli jest to wymagane przepisami, GuruTrader zastrzega sobie prawo do ujawniania Państwa informacji osobowych stronom trzecim lub też organom regulacyjnym, egzekwującym prawo lub innym podmiotom rządowym. Możemy także ujawniać takie informacje agencjom opracowującym informacje kredytowe lub windykacyjnym lub, jeśli będzie to niezbędne, w celu ochrony naszych praw lub własności. Zawsze gdy podejmują Państwo decyzję o zakupie produktu lub usługi oferowanej przez inną firmę, np. klikając na reklamę na stronie internetowej, stanowiącej własność GuruTrader lub przez nią kontrolowanej, informacje przekazywane przez Państwa takiej firmie nie podlegają pod zasady naszej Polityki ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za strategie ochrony danych ani za treść witryn, do których zamieszczamy łącza i nie mamy kontroli nad sposobem wykorzystania lub ochrony danych przekazywanych przez Państwa lub gromadzonych za pośrednictwem tych witryn. W przypadkach, gdy łączą się Państwo z witryną internetową działającą pod wspólną marką lub witryną, do której zamieściliśmy łącze, mogą Państwo zostać poproszeni o rejestrację lub podanie innych informacji. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że dostarczane przez Państwa informacje są przekazywane stronie trzeciej; należy zaznajomić się z polityką prywatności, stosowaną przez tę stronę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Korzystamy z oprogramowania zabezpieczającego, systemów i procedur, aby zapewnić Państwu możliwość działania w bezpiecznym środowisku transakcyjnym i zapewnić ochronę Państwa danych osobowych, finansowych i transakcyjnych. W przypadku otwarcia u nas konta, otrzymujecie Państwo unikalny numer konta, identyfikator użytkownika oraz hasło. Tylko ograniczona liczba pracowników GuruTrader.com, którzy muszą znać te informacje, ma dostęp do Państwa numeru konta, identyfikatora i hasła. Proszę pamiętać, że ponosicie Państwo odpowiedzialność za ochronę prywatności tych danych. Zalecamy, aby dane te nie były ujawniane żadnym osobom trzecim. Na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji do obsługi online, korzystamy z technologii szyfrowania danych przekazywanych do lub od Państwa za pośrednictwem strony internetowej. Używamy certyfikatów, które zapewniają uwierzytelnianie naszej strony oraz zabezpieczamy aplikacje obsługi transakcji i klientów, dzięki którym możecie Państwo upewnić się, że połączyliście się z naszą witryną.

Zmiany w treści Oświadczenia o ochronie danych i rezygnacja

W przypadku wprowadzenia przez GuruTrader istotnych zmian w treści Polityki Prywatności, poprawiona wersja Polityki ochrony danych zostanie bezzwłocznie zamieszczona na stronach internetowych. Otwierając konto z nami, wyrażają Państwo zgodę na publikowanie zmienionej wersji Polityki w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej, co stanowić będzie informację dla Państwa. W pewnych okolicznościach, przykładowo w odniesieniu do współdzielenia Państwa informacji osobowych z niepowiązanymi stronami trzecimi, mogą nas Państwo poinformować, że chcieliby Państwo zrezygnować, poprzez skontaktowanie się z nami w jeden z poniżej podanych sposobów. Proszę zauważyć, że w przypadku wspólnych kont, opcja rezygnacji w przypadku jednego właściciela konta obowiązuje dla wszystkich właścicieli wspólnego konta. Wybór opcji rezygnacji musi być dokonany osobno w przypadku każdego konta posiadanego przez Państwa w GuruTrader.com. Wszelkie spory dotyczące ochrony danych osobowych podlegają niniejszej Polityce ochrony danych oraz Umowie z klientem. Jeśli mają Państwo pytania, na które Polityka ochrony danych osobowych nie zawiera odpowiedzi, proszę skontaktować się z przedstawicielem ds. obsługi klienta. Mogą Państwo skontaktować się z GuruTrader l z powodów związanych z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych lub też w innej sprawie poprzez jeden z poniższych kanałów:

Telefon: +48 22 10 100 20
Email: support@gurutrader.com