Menu

Money Flow Index MFI

Wskaźnik przepływu pieniądza (MFI) to oscylator techniczny, który wykorzystuje cenę i wolumen do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania w aktywach. Można go również użyć do wykrycia dywergencji, które ostrzegają przed zmianą trendu. Oscylator porusza się między 0 a 100.

Money Flow Index MFI

Na screenie widać przykład wysokiego poziomu MFI zwiastującego odwrócenie trendu.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych oscylatorów, takich jak wskaźnik względnej siły (RSI), wskaźnik przepływu pieniędzy zawiera zarówno dane dotyczące ceny jak i wolumenu. Z tego powodu niektórzy analitycy nazywają MFI ważonym wolumenem RSI.

Jednym z podstawowych sposobów korzystania z indeksu przepływu pieniędzy jest dywergencja. Rozbieżność występuje, gdy oscylator porusza się w przeciwnym kierunku niż cena. Jest to sygnał potencjalnego odwrócenia dominującego trendu cenowego.

Na przykład bardzo wysoki Money Flow Index, który zaczyna spadać poniżej odczytu 80, podczas gdy cena nadal rośnie, jest sygnałem odwrócenia ceny w dół. I odwrotnie, bardzo niski odczyt MFI, który wspina się powyżej odczytu 20, podczas gdy cena spada jest sygnałem odwrócenia ceny w górę.

Poziomy wykupienia i wyprzedania są również wykorzystywane do sygnalizowania możliwych zawrotów ceny. Ruchy poniżej 10 i powyżej 90 są rzadkie. Inwestorzy oczekują, że MFI cofnie się powyżej 10, aby zasygnalizować kupno i spadnie poniżej 90, aby zasygnalizować pozycje sprzedaży.