Menu

Rynek stóp procentowych

Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na kursy walut notowanych na rynku Forex, a przy tym kształtującym ceny poszczególnych walut są rzeczywiste oraz oczekiwane stopy procentowe w poszczególnych krajach. Ponadto stanowią jedno z najważniejszych narzędzi polityki monetarnej, dzięki stopom procentowym bank centralny może kontrolować popyt na pieniądz w danych kraju, a przez to wpływać na rozwój gospodarczy danego państwa.
Czym jest stopa procentowa?

Ujmując rzecz najprościej – stopa procentowa jest ceną pożyczania pieniądza. Określa ile odsetek można dostać lub zapłacić, jeżeli pożycza się lub kupuje „na procent”. Inaczej określając – stopa procentowa określa wielkość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci kredytodawcy za pożyczenie pieniądza. Przekładając to na sytuację z życia codziennego – ze stopą procentową może spotkać się każdy zaciągający kredyt w banku bądź zakładający lokatę, bowiem podane w ofercie oprocentowanie to właśnie stopa procentowa.

Gdy stopy procentowe są na niskim poziomie, niewielkie koszty uzyskania kapitału przyczyniają się do wzrostu inwestycji, wydatków oraz konsumpcji, co przekłada się pozytywnie na rozwój gospodarczy. Gdy następuje obniżenie stopy procentowej kredyty są łatwiej dostępne oraz nisko oprocentowane, przekłada się to na więcej zakupów robionych na kredyt (np. mieszkanie, samochód, wakacje, itp.) Jednocześnie firmy w takiej sytuacji więcej zarabiają oraz więcej inwestują. W ten sposób gospodarka się „nakręca”.

W momencie, gdy stopy procentowe są wysokie, opłacalne stają się oszczędności, a zbyt szybki wzrost gospodarczy jest w odpowiedni sposób hamowany. Przy podwyższeniu stopy procentowej zmniejsza się dostępność kredytów, a także rośnie ich oprocentowanie. Ponadto przedsiębiorcy nie zaciągają zobowiązań finansowych oraz nie inwestują, przez co nie powstają nowe miejsca pracy i nie rośnie konsumpcja. Gospodarka w takiej sytuacji wyhamowuje.
Jaki wpływ mają stopy procentowe na rynek walutowy?

Stopy procentowe w istotny sposób wpływają na kształtowanie się kursu walut. Znaczenie ma nie tylko ich wysokość, ale też różnice między wysokością stóp procentowych w poszczególnych krajach. W państwach z wyższą stopą procentową, lokalna waluta zyskuje na atrakcyjności i jest bardziej pożądana niż inne waluty.

Czemu tak się dzieje? Przedsiębiorcy, którzy poszukują kapitału mogą zdecydować się na tańszy pieniądz za granicą, jeżeli w kraju jest on drogi. Wobec tego, gdy stopa procentowa w innym kraju jest niższa, to przedsiębiorca uzyskując kapitał w obcej walucie musi go następnie wymienić na krajową walutę. Warto zwrócić uwagę też na drugą stronę medalu, czyli gdy posiadacz kapitału chce wpompować go do kraju z wyższa stopą procentową, to również musi wymienić go na walutę krajową, żeby wprowadzić kapitał na rynek.

W obu sytuacjach będzie większe zainteresowanie walutą kraju o wyższej stopie procentowej niż zainteresowanie walutą kraju o niższej stopie procentowej.