Menu

Litecoin (LTC)

Litecoin przez twórców nazywany jest „cyfrowym srebrem” dla „cyfrowego złota”, czyli Bitcoina. Działa jak szybsza, łatwiejsza, bardziej niezawodna wersja „starszego brata”, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i anonimowości.

Co to jest Litecoin?

Litecoin jest kryptowalutą peer-to-peer, którą wprowadziłbyły inżynier Google – Charlie Lee w 2011 roku. Posiada dużo podobieństw z bitcoinem, ponieważ wykorzystuje zmodyfikowany otwarty kod źródłowy (ang. open source) i bazuje na zdecentralizowanej sieci blockchain, umożliwiając szybkie transfery o niskich opłatach transakcyjnych cyfrowych środków pieniężnych bezpośrednio między osobami fizycznymi lub firmami.

Powstanie Litecoin

Na podobieństwo litecoina z bitcoinem wskazuje jego nazwa „lite”, które oznacza „lekki”. Jak sama nazwa wskazuje, został stworzony jako lżejsza wersja bitcoina. Charlie Lee w swojej innowacji upatrywał „leżejszą wersję bitcoina, która będzie srebrem w stosunku do złota bitcoina”. Twórca zaprojektował nową kryptowalutę w celu poprawy kilku niedociągnięć dostrzeganych u bitcoina, takich jak: wolne prędkości przetwarzania transakcji i ograniczenie monopolu wydobywczego dużych korporacji.

Litecoin – określany skrótem handlowym LTC został zaprojektowany do użytku w codziennych transakcjach, podczas gdy bitcoin przekształcił się bardziej w „depozyt wartości”. Litecoin szybko stał się walutą cyfrową, którą można również wydobywać. Stał się również globalnym i zdecentralizowanym systemem płatniczym typu open source – wolnym od kontroli rządowej lub cenzury.

Jak działa Litecoin?

Podobnie jak bitcoin, litecoin jest platformą blockchain typu open source, który wykorzystuje mechanizm konsensusu typu proof-of-work, umożliwiając użytkownikom dedykowanie mocy obliczeniowej swoich urządzeń i zarabianie monet litecoin w ramach weryfikacji nowych bloków. Chociaż mechanizm konsensusu jest taki sam, algorytmy kryptograficzne używane do weryfikacji poprawności bloków są całkiem inne. Podczas gdy bitcoin używa algorytmu Secure Hash Algorithm (SHA), litecoin używa nowego i prostszego algorytmu kryptograficznego o nazwie Scrypt, który obsługuje większe prędkości transakcji. Litecoin wykorzystuje technologię blockchain do rejestrowania zdecentralizowanej, publicznej księgi wszystkich transakcji. Ostatnie transakcje kryptowalutowe górnicy (ang. miners) grupują w „bloki”. Bloki te są następnie zabezpieczane kryptograficznie, zanim zostaną połączone z istniejącym już łańcuchem bloków (ang. blockchain).

Emisja litecoina, a właściwie wydobycie, odbywa się podczas procesu kopania (ang. miningu), który jest procesem zabezpieczania każdego nowego bloku w istniejącym łańcuchu bloków za pomocą specjalnego oprogramowania do wydobywania monet cyfrowych. Po zabezpieczeniu bloku uwalnia się nowe jednostki kryptowaluty LTC. Wtedy górnicy mogą wprowadzać te jednostki bezpośrednio na rynek.

Podstawowe różnice między Litecoinem a Bitcoinem

Litecoin wywodzi się od bitcoina i opiera się na tej samej technologii blockchain. Chociaż istnieje wiele podobieństw między tymi dwoma kryptowalutami, należy również wskazać na pewne różnice, które obejmują:

Szybkość transakcji

Pomimo, że litecoin wymaga bardziej wyrafinowanej technologii do wydobywania monet niż bitcoin, jego nowe bloki są w rzeczywistości generowane nawet cztery razy szybciej – co ok. 2,5 minuty. Litecoin może przetwarzać większą liczbę transakcji finansowych w tym samym okresie. Oznacza to, że transakcje litecoinem są szybsze i tańsze, chociaż generalnie mniejsze.

Podaż maksymalna monet

Zarówno bitcoin, jak i litecoin mają skończoną liczbę monet w obiegu. Bitcoin ma dostępnych 21 milionów monet, podczas gdy litecoin 84 miliony – czyli aż cztery razy więcej. Aktualnie w obiegu znajduje się około 80% litecoinów.

Kapitalizacja rynkowa

Litecoin ma znacznie mniejszą kapitalizację rynkową niż bitcoin, ale pozostaje jedną z najczęściej wymienianych kryptowalut. Natomiast handel tą drugą walutą częściej odbywa się w przedziałach długoterminowych.

Bezpieczeństwo transakcji

Szybkość przetwarzania transakcji w systemie kryptowaluty litecoin może odbywać się kosztem bezpieczeństwa, ponieważ wymaga mniejszej liczby rund weryfikacji transakcji. Czas potwierdzenia transakcji przy użyciu litecoina wynosi 2,5 minuty, w przeciwieństwie do 10 minut, których potrzebuje bitcoin. Z tego powodu litecoin jest wygodniejszy dla mniejszych handlowców, którzy akceptują wyższe ryzyko operacji.

Jak kształtuje się kurs Litecoina?

Kurs litecoina jest wysoce płynny, co czyni go kryptowalutą ułatwiającą transakcje płatnicze. Pomimo, że litecoin dedykowany jest mniejszym inwestorom, do handlowania tym cyfrowym pieniądzem przekonują się coraz więksi handlowcy. Są wśród nich nawet organizacje non-profit. Jednocześnie coraz więcej traderów jest zainteresowanych litecoinem jako potencjalnym, długoterminowym holdingiem. Spekulują, że ta kryptowaluta z czasem może przynieść względne bogactwo, podobnie jak i inne inwestycje. Popularność litecoina staje się także coraz większa w związku z niskimi opłatami transakcyjnymi, wynoszącymi ok. 0,06% (Bitcoina średnio 3,92%). Aktualne (stan na przełom kwietnia i maja 2023 roku) notowania kursu jednej monety litecoina oscylują wokół 400 PLN.

Co wpływa na kurs Litecoina?

Chociaż litecoin pozostaje jedną z najczęściej wymienianych kryptowalut, jego kurs podlega oddziaływaniu czynników podobnych, jak w przypadku innych walut cyfrowych:

  • Siła popytu i podaży, czyli im większy popyt, przy mniejszej podaży, tym większa cena kryptowaluty. Odwrotna sytuacja prowadzi do spadku wartości krypytowaluty.
  • Regulacje prawne: choć litecoin nie jest obecnie regulowany przez rządy i banki centralne, pojawiają się obawy o możliwość zmiany tej sytuacji w najbliższych latach oraz wpływu na jego wartość.
  • Ograniczone zasoby: istnieje skończona liczba monet litecoinów możliwych do wydobycia (84 miliony). Ich dostępność może się zmieniać w zależności od tempa, w jakim monety wchodzą na rynek.