Menu

Forint węgierski (HUF)

Forint węgierski (węg. magyar forint) jest oficjalnym środkiem płatniczym na Węgrzech. Waluta ta ma za sobą burzliwą historię, której początki sięgają XIII wieku. Obecnie forint węgierski nie cieszy się zbyt dużą popularnością na świecie. Na globalnych rynkach pozycja tego środka płatniczego jest nieznaczna.

Kurs forinta węgierskiego na żywo

Poniżej prezentujemy Państwu kurs forinta węgierskiego na żywo na wykresie. Wykres jest dostępny on-line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Forint węgierski – w skrócie

Forint węgierski jest oficjalną walutą Węgier i tylko tam obowiązującą. Kodem forinta węgierskiego na rynkach międzynarodowych wg. standardu ISO 4217 jest „HUF” (z ang. hungarian forint). W kraju oznaczony jest symbolem „Ft”. Węgry są jednym z krajów Unii Europejskiej, które nie przyjęły jeszcze wspólnej waluty – euro. Przebywając więc podczas wakacji w stolicy Węgier będzie trzeba płacić w narodowej walucie. Forint nie jest powiązany z żadnym środkiem płatniczym. W kraju tym, obok euro, najważniejszą walutą jest dolar amerykański. Banknoty są drukowane przez Węgierską Wytwórnię Banknotów, a monety bite przez Mennicę Węgierską. Rolę głównej instytucji finansowej pełni Narodowy Bank Węgier – Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Historia forinta węgierskiego

Początki węgierskiej waluty sięgają średniowiecza. Słowo forint oznacza „złoto”. Jego pierwowzór można odnaleźć we Florencji, gdzie na szeroką skalę bito złotego florena, zwanego Fiorino d’oro. Wiele europejskich państw przyjmowało tę walutę jako swój środek płatniczy i biły swoje floreny. Podobną drogą podążyły Węgry, posiadając największe złoża złotego kruszcu w Europie. Król Węgier Karol I (1308-1342) założył wiele kopalń dostarczających złoto całej Europie. Węgry zaczęły bić własne monety zwane Florentinus od 1325 roku. Następnie w latach 1868-1892 forint stał się walutą Cesarstwa Austro-Węgierskiego i w języku niemieckim nazywano go Gulden lub Florin. W okresie międzywojennym na Węgrzech funkcjonował „pengő”, który stał się prawie bezwartościowy w wyniku hiperinflacji w latach 1945-46. Forint w formie monet ponownie został wprowadzony do użytku w sierpniu 1946 roku.

Nowa węgierska waluta miała ustabilizować gospodarkę narodową po II wojnie światowej. Były to monety 2, 10-forintowe, a potem 5 i 20-forintowe. W 1946 roku Węgierski Bank Centralny zaczął emitować banknoty w nominałach 10 i 100 forintów. W latach 1947-1948 wprowadzono nową serię banknotów wyższej jakości o nominałach 10, 20 i 100 forintów. Później znalazły się w obiegu banknoty: 50, 500, 1000 i 5000-forintowe. Jeden forint dzielił się na 100 fillérów (wypełniaczy). Monety te zostały wycofane z obiegu w 1999 roku z powodu wysokiej inflacji.

Forint węgierski – banknoty i monety

Waluta węgierska pozostawała względnie stabilna do lat 80. XX wieku, kiedy forint został zdewaluowany w wyniku przejścia tego państwa na system gospodarki rynkowej. W 1992 roku wprowadzono nową serię monet o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 200 forintów. Moneta 200-forintowa była częściowo wykonana ze srebra, ale została wycofana w 1998 r., ponieważ jej wartość nominalna stawała się zbyt niska w porównaniu do ceny zawartości metali szlachetnych. Dopiero w 2009 roku wprowadzono nową monetę 200-forintową wykonaną z innego metalu.

Nowa seria banknotów o nominałach: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 i 20 000 forintów była stopniowo wprowadzana w latach 1997-2001. Każdy banknot otrzymał znak wodny z wbudowanym pionowym paskiem zabezpieczającym, dzięki czemu mogły nimi posługiwać się również osoby niewidome. Do dzisiejszego dnia obowiązuję seria nr 7 z niewielkimi modyfikacjami. Banknoty te przedstawiają po jednej stronie, słynne węgierskie postacie, a po przeciwnej miejsce lub wydarzenie związane z tą osobą, np.: na banknocie 500-forintowym: księcia Ferenca II Rakoczego, a na 10 000-forintowym: króla Stefana I.

Forint węgierski a gospodarka narodowa

Filarem zorientowanej na eksport gospodarki Węgier jest wykwalifikowana siła robocza, która go napędza. Głównymi partnerami handlowymi gospodarki tego państwa są Niemcy, Austria, Włochy, Słowacja i Rumunia. Najważniejszymi branżami przemysłu jest produkcja samochodów i części samochodowych oraz wytwarzanie komponentów do odbiorników radiowych i telewizyjnych. Oprócz tego Węgry mają długą historię znaczącego wkładu w sztukę, muzykę, literaturę, sport i naukę. Kraj ten jest również popularnym kierunkiem turystycznym w Europie, przyciągając rocznie aż 15,8 mln turystów.

Kurs forinta węgierskiego

Podobnie, jak w innych krajach tego regionu Europy, inflacja na Węgrzech w latach 2001-2022 (według danych Banku Światowego) była jednocyfrowa Forint uznano za w pełni wymienialną walutę. W 2020 roku Węgry odnotowały wzrost produktu krajowego brutto o 4,7%. W maju 2022 r. inflacja osiągnęła 10,7% w warunkach wojny na Ukrainie i niepewności gospodarczej z tym związanej.

Współcześnie forint jest o wiele tańszy od złotego, za 1 PLN można otrzymać kilkadziesiąt HUF. Niskie notowania kursu forinta na rynku międzynarodowym wynikają głównie z dużej inflacji, zniszczeń wojennych, częstych zmian pieniędzy na Węgrzech, a także niewielkiego wpływu tego państwa na politykę światową. Forint dlatego nie należy do wielkich walut o znaczeniu globalnym. Trzeba dodać, że po I wojnie światowej i rozpadzie monarchii powierzchnia kraju zmniejszyła się o około ⅔. Należy także nadmienić, iż waluty Węgier i Polski często są ze sobą porównywane, gdyż charakteryzują się podobną płynnością oraz dokonują obrotów na podobnych rynkach gospodarczych.

Kurs wymiany waluty węgierskiej w stosunku do euro jest niski, ale oczywiście zawsze może ulec zmianie. W 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, kurs EUR/HUF po raz pierwszy przekroczył granicę 400 forintów za 1 euro. Jakiś czas później forint również stracił na wartości wobec dolara, przekraczając tę ​​samą linię. Analitycy uważają, że główną przyczyną tak dużego spadku wartości forinta jest bliskość Węgier do strefy wojny i wielka zależność tego państwa od rosyjskich surowców energetycznych.

Forint węgierski a polityka pieniężna państwa

PBank centralny Węgier, powszechnie znany jako Magyar Nemzeti Bank (powstały w 1924 r.), prowadzi działania zapewniające utrzymanie wartości forinta węgierskiego i sprawuje kontrolę jego obiegu. Głównym celem tych działań jest osiągnięcie i utrzymanie stabilności cen, przy jednoczesnym wykorzystaniu polityki pieniężnej do kierowania gospodarką przez rząd federalny.

W ostatnich kilku latach na Węgrzech obserwuje się gwałtowną zmianę polityki finansowej. Spadek wartości forinta węgierskiego w ostatnim czasie przypisuje się niechęci do ryzyka do inwestowania na rynkach wschodzących, łagodnej reakcji rządu Orbána na dużą liczbę infekcji koronawirusem oraz finansowym konsekwencjom unijnego postępowania w zakresie praworządności w tym kraju. W krótkim okresie czasu państwo to zaczęło wprowadzać ekspansywną politykę fiskalną i realizować przedwyborcze wydatki, łagodząc niejako ryzyko wzrostu inflacji.

Ciekawostki

  • Pengo, czyli węgierska waluta którą wprowadzono w roku 1926 może poszczycić się nominałem o wartości 100 000 000 000 000 000 000 (sto trylionów). Uznano go za banknot o największym nominale w historii.
  • Po zakończeniu II wojny światowej gospodarka Węgier pogrążyła się w wielkim kryzysie. Inflacja osiągała gigantyczne rozmiary i dziennie ceny wzrastały nawet o 380 %. Podobno na ulicach dużych miast leżały porozrzucane bezwartościowe banknoty forinta węgierskiego