Menu

Forint Węgierski

Oficjalną walutą na terenie Węgier jest forint (HUF), który dawniej dzielił się na 100 fillerów. W 1999 roku monety zdawkowe zostały wycofane z uwagi na brak opłacalności ich emisji. W 2008 roku zrezygnowano z emitowania monet o nominalne 1 i 2 forinty, zaś w 2009 roku z obiegu wycofany został banknot o nominalne 200 forintów, który został zastąpiony monetą. Obecnie można natomiast spotkać się z monetami o nominale: 5, 10, 20, 50, 100 i 200 forintów oraz banknoty o nominale: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 i 20 000 forintów.Wykres waluty Forint

Krótka historia węgierskiej waluty

W obrocie po raz pierwszy forint pojawił się w XIII wieku, a jego nazwa wywodzi się od pieniądza funkcjonującego w obiegu w jednym z najpopularniejszych, średniowiecznych miast kupieckich. We Florencji wybijano wówczas złote monety d’oro floreny. W późnym okresie średniowiecza floreny zaadaptowało na własny użytek wiele europejskich krajów, w tym także Węgry. Własna waluta tego kraju ukształtowała się za czasów panowania Ludwika Węgierskiego. Za jego panowania udzielni możni wybijali własne monety, a z czasem też przekuli nazwę floren w forinta. Ciekawostką jest, że waluta ta nie funkcjonowała na Węgrzech między 1918 a 1945 rokiem. Początkowo zastąpiony został koroną węgierską, a następnie pengő. W wyniku hiperinflacji po II wojnie światowej przywrócono forinta, którego wartość w momencie wymiany plasowała się na poziomie 1 forint = 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pengő.Bank, kurs, Forex

Emisją forinta zajmuje się Narodowy Bank Węgier, który prowadzi także zagraniczną politykę pieniężną oraz zarządza rezerwami dewizowymi i czuwa nad utrzymaniem systemu finansowego i rozwojem systemu płatniczego. Kurs forinta jest przede wszystkim uzależniony od stanu gospodarki oraz sytuacji makroekonomicznej. Mając to na względzie kurs forint węgierskiego nie czyni z niego najmocniejszej waluty. Mimo wszystko osoby zainteresowane inwestycjami na rynku Forex powinny na bieżąco śledzić zmiany kursu tej waluty, co ułatwia wykres stale aktualizowany na naszej stronie.