Menu

Strategie opcyjne

Strategie opcyjne to połączenie wielu pozycji w opcjach na dany instrument bazowy.

Strategia byka (Bull spread)

Strategia byka to połączenie długiej pozycji w opcji CALL z niższą ceną wykonania i krótkiej pozycji w opcji CALL z wyższą ceną wykonania. Dzięki temu inwestor może zarobić przy wzroście ceny instrumentu bazowego. Skala zysków i strat jest ograniczona (strategię bull spread można rozgrywać wykorzystując również opcję PUT);

Strategia niedźwiedzia (Bear spread)

Strategia niedźwiedzia to połączenie długiej pozycji w opcji PUT z wyższą ceną wykonania i krótkiej pozycji w opcji PUT z niższą ceną wykonania. Dzięki temu inwestor może zarobić na spadku ceny instrumentu bazowego, a czym skala zysków jest ograniczona. Strategię bear spread można rozgrywać wykorzystując również opcję CALL.

Strategia stelaża (Straddle)

Strategia stelaża to połączenie długich pozycji (long straddle) w opcjach CALL i PUT z tą samą ceną i terminem wykonania. Inwestorzy stosujący tę strategię generują zyski niezależnie od tego czy cena instrumentu bazowego wzrośnie czy spadnie. Inwestor ponosi stratę, jeśli cena instrumentu bazowego zrówna się z ceną wykonania (można również rozgrywać tę strategię wykorzystując sprzedaż opcji CALL i PUT z tą samą ceną i terminem wykonania – short straddle);

Strangle

Strangle to połączenie długich pozycji w opcjach CALL i PUT z tym samym terminem wykonania, ale z innymi cenami wykonania. Inwestorzy stosujący tę strategię osiągają potencjalnie nieograniczone zyski, jeśli cena instrumentu bazowego znajdzie się poza ustalonym przedziałem.

Strategia motyla (Butterfly spread)

Inwestorzy stosujący tę strategię zawierają cztery pozycje opcyjne. Przykładowo dwie długie pozycje w opcjach CALL i dwie krótkie pozycje w opcjach CALL. Dzięki temu osiągają oni zyski w przypadku utrzymywania się ceny danego instrumentu w ustalonym zakresie.