Menu

Opcje binarne

Opcje binarne są instrumentem obecnym na rynkach finansowych od wielu lat. W ostatnim czasie opcje binarne bardzo zyskały na popularności w czym pomogło im dynamicznie rosnące zainteresowanie inwestycjami na rynku forex oraz dostępność internetowych platform transakcyjnych do handlu opcjami binarnymi. Opcje binarne są instrumentem związanym z konkretnym aktywem bazowym np. kursem walut, akcjami, indeksami lub towarami. Oferowanie opcji binarnych jest obecnie zabronione. Klienci detaliczni łatwo ulegali sugestią dotyczącym łatwego zysku i zapominali o procencie składanym. Jeden rzut monetą to szansa wygranej 50%, dwa rzuty trafne pod rząd to już tylko 25%. Duże starty inwestorów spowodowały reakcję nadzoru finansowego, który nie pozwala ich oferować w Unii Europejskiej.

Podstawowe rodzaje opcji binarnych – PUT oraz CALL

Opcja CALL Inwestor, który oczekuje wzrostu kursu aktywa bazowego np. kursu waluty, kupi opcję CALL. Jeżeli w określonym z góry czasie (moment wygaśnięcia opcji), kurs aktywa bazowego wzrośnie powyżej kursu wykonania opcji (opcja wygaśnie in-the-money), to inwestor otrzyma z góry określony poziom zysku np. 80% zainwestowanej kwoty.

Opcja PUT Inwestor, który oczekuje spadku kursu aktywa bazowego np. kursu waluty, kupi opcję PUT. Jeżeli w określonym z góry czasie (momencie wygaśnięcia opcji), kurs aktywa bazowego spadnie poniżej kursu wykonania opcji (opcja wygaśnie in-the-money), to inwestor otrzyma z góry określony poziom zysku np. 80% zainwestowanej kwoty.

Jeżeli oczekiwania inwestora co do zmian kursu aktywa bazowego nie sprawdzą się (opcja wygaśnie out-the-money), to traci on całą zainwestowaną w daną opcję kwotę tzn. w przypadku opcji CALL kurs aktywa bazowego w momencie wygaśnięcia opcji będzie poniżej kursu wykonania opcji lub w przypadku opcji PUT, kurs aktywa bazowego w momencie wygaśnięcia opcji będzie powyżej kursu wykonania opcji.

Opcje binarne – słownik

CALL – opcja kupna. Inwestor kupujący opcję CALL oczekuje, że w momencie wygaśnięcia opcji, kurs aktywa bazowego będzie powyżej kursu wykonania opcji (opcja wygaśnie in-the-money).

PUT – opcja sprzedaży. Inwestor kupujący opcję PUT oczekuje, że w momencie wygaśnięcia opcji, kurs aktywa bazowego będzie poniżej kursu wykonania opcji (opcja wygaśnie in-the-money).

In the money (w pieniądzu) – oznacza, że opcja binarne wygasła i przyniosła inwestorowi zysk. W przypadku CALL, opcja wygaśnie w pieniądzu, jeżeli kurs aktywa bazowego będzie powyżej kursu wykonania opcji w momencie wygaśnięcia opcji. W przypadku PUT, opcja wygaśnie w pieniądzu, jeżeli kurs aktywa bazowego będzie poniżej kursu wykonania opcji w momencie wygaśnięcia opcji.

Out-the-money (poza pieniądzem) – oznacza, że opcja binarne wygasła i nie przyniosła inwestorowi zysku tzn. stracił zainwestowane w danę opcję środki. W przypadku CALL, opcja wygaśnie poza pieniądzem, jeżeli kurs aktywa bazowego będzie poniżej kursu wykonania opcji w momencie wygaśnięcia opcji. W przypadku PUT, opcja wygaśnie poza pieniądzem, jeżeli kurs aktywa bazowego będzie powyżej kursu wykonania opcji w momencie wygaśnięcia opcji.

At-the-money (przy pieniądzu) – oznacza, że opcja binarna wygasła i nie przyniosła inwestorowi ani zysku, ani straty. W momencie wygaśnięcia opcji kurs aktywa bazowego był równy kursowi wykonania opcji.

Cena wykonania opcji – w odniesieniu do opcji binarnych, cena ta w porównaniu do ceny aktywa bazowego w momencie wygaśnięcia opcji, pozwala określić czy dana opcja wygasła in-the-money czy też out-the-money.

Cena wygaśnięcia – cena aktywa bazowego w momencie wygaśnięcia opcji.

Moment wygaśnięcia opcji – czas, w którym dana opcja kończy swoją ważność. Czas wygaśnięcia opcji może być różny i wahać się np. od nawet 60 sekund do kilkunastu dni.
Proces inwestowania w opcje binarne na pozór wydaje się prosty.

Zakaz oferowania w Unii Europejskiej

Należy pamiętać, że inwestowanie w opcje binarne jest obarczone wysokim ryzykiem. Z wysokimi potencjalnymi stopami zwrotu z inwestycji,wiąże się wysokie ryzyko utraty nawet całości zainwestowanego kapitału. Oferowanie opcji binarnych osobom nieprofesjonalnym jest obecnie zabronione w całej EU.