Menu

Ichimoku Kinko Hyo

Wskaźnik i strategia Ichimoku Kinko Hyo, w skrócie Ichimoku została stworzona przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosodę, który opracowywał ją i doskonalił ponad trzydzieści lat i opublikował w swojej książce w 1969 roku. Ichimoku to strategia podążająca za trendem i właśnie w takich warunkach najlepiej się sprawdza. Pozwala z dużą dokładnością określić koniec korekty w trendzie, a tym samym dobry punkt do wejścia w pozycję i dołączenia do głównego kierunku ruchu ceny.

Ichimoku Kinko Hyo

Screen przedstawia losowo wybrane notowania pary EURUSD i przykład pozycji kupna wraz z jej zamknięciem przy zastosowaniu strategii Ichimoku.

Podstawowa budowa wskaźnika składa się z 5 głównych linii, które są średnimi kroczącymi, które są wyliczane na podstawie historycznych maksimów i minimów świec z przeszłości:

  • Tenkan Sen – czerwona linia sygnalna
  • Kijun Sen – niebieska linia standardowa
  • Chikou Span – zielona linia do wyznaczania kierunku trendu
  • Senkou Span A – górne ograniczenie chmury wzrostowej i dolne spadkowej
  • Senkou Span B – dolne ograniczenie chmury wzrostowej i górne ograniczenie chmury spadkowej

Podstawowa i jedna z najbardziej zyskownych interpretacji zakłada zajęcie pozycji po spełnieniu opisanych poniżej warunków.

Warunki dla pozycji kupna:

  • Zielona linia wyznaczająca kierunek trendu musi być powyżej wykresu ceny
  • Czerwona linia sygnalna przebija od dołu niebieską linię w obszarze narysowanej chmury lub poniżej jej zakresów.

Standardowe wyjście z pozycji na zysku następuje w momencie, gdy czerwona linia przebija z powrotem niebieską linię od góry.

Warunki dla pozycji sprzedaży:

  • Zielona linia wyznaczająca kierunek trendu musi być poniżej wykresu ceny
  • Czerwona linia sygnalna przebija od góry niebieską linię w obszarze narysowanej chmury lub powyżej jej zakresów.

Standardowe wyjście z pozycji na zysku następuje w momencie, gdy czerwona linia przebija z powrotem niebieską linię od dołu.

Podsumowująć Ichimoku to interesująca strategia dająca świetne wyniki oraz bardzo dobry stosunek ryzyka do zysku. Inwestorzy z jej wykorzystaniem mogą przyłączyć się do aktualnie panującego trendu i złapać kolejną jego falę minimalizując ryzyko poprzez wejścia na starannie wybranych korektach.