Menu

DKK/PLN

Oficjalną jednostką monetarną używaną w Danii oraz na terenach od niej zależnych takich jak Wyspy Owcze i Grenlandia jest korona duńska (DKK). W języku duńskim nosi nazwę „krone”, a 1 krone składa się ze 100 øre. W obiegu można spotkać monety o nominałach 50 øre i 1,2,5,10, 20 krone, a także banknoty o wartości 50, 100, 200, 500 i 1000 koron.

Korona duńska (DKK)

Emitentem korony duńskiej jest Narodowy Bank Danii, istniejący od 1818 roku. Zajmuje się on także polityką monetarną, która jest specyficzna, ponieważ Narodowy Bank Danii zobowiązał się do powiązania kursowego korony z euro. Wymaga to przeprowadzania ciągłych interwencji walutowych przy wykorzystaniu własnych rezerw. Należy mieć jednak na uwadze, że korona duńska jest postrzegana jako waluta bezpieczna.

Znaczenie DKK na rynku walutowym determinuje przede wszystkim poziom duńskiej gospodarki oraz jej potencjał eksportowy i zainteresowanie inwestorów, wobec czego nie stanowi jednej z wiodących walut na rynku FOREX. Aby móc weryfikować jej wartość należy sprawdzać kurs korony duńskiej na wykresie online, który aktualizujemy na naszej stronie.

 
 
 

Historia korony duńskiej

Już w czas średniowiecznych w Danii stosowano waluty do rozliczeń, jednak sama korona duńska wprowadzona została do obiegu na początku XVII wieku wraz z nowym systemem walutowym, który z uwagi na wysoki stopień złożoności został zmieniony w 1625 roku na nowy, bardziej uproszczony. W trakcie wojen napoleońskich waluta mocno ucierpiała, co wymogło w 1814 roku ponowną zmianę systemu, który przetrwało do 1873 roku. Wówczas doszło do zawiązania się między Danią a Szwecją Unii Monetarnej. W efekcie wycofano z obiegu srebrne monety – pozostały złote, a także powołano nową wspólną walutę skandynawską (wszędzie miała obowiązywać korona dzielona na 100 mniejszych jednostek), która oparta została na złocie. Zniszczenia I wojny światowej oraz Wielki Kryzys doprowadził do rozpadu unii. Dania w 1931 roku zrezygnowała z powiązania waluty ze złotem. Po II wojnie światowej, od 1949 roku waluta związana została z systemem Bretton Woods, opartym na dolarze. Pomimo przystąpienia do Unii Europejskiej, Dania nie wprowadziła waluty euro.

Kurs korony duńskiej

Znaczenie DKK na rynku walutowym determinuje przede wszystkim poziom duńskiej gospodarki oraz jej potencjał eksportowy i zainteresowanie inwestorów, wobec czego nie stanowi jednej z wiodących walut na rynku FOREX. Aby móc weryfikować jej wartość należy sprawdzać kurs korony duńskiej na wykresie online, który aktualizujemy na naszej stronie.

Wykres kursu korony duńskiej

Kurs korony duńskiej dostępny on-line pozwala na bieżące rozpatrywanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o rzetelną podstawę.