Menu

On-Balance Volume (OBV)

On-Balance Volume (OBV) to wskaźnik dynamiki obrotu, który wykorzystuje przepływ wolumenu do przewidywania zmian cen. Joseph Granville po raz pierwszy opracował metrykę OBV w książce z 1963 r. „Nowy klucz do zysków giełdowych” Granville’a.

On-Balance Volume (OBV)

Granville uważał, że wolumen jest kluczową siłą stojącą za rynkami i zaprojektował OBV do projekcji, gdy główne ruchy na rynkach wystąpią w oparciu o zmiany wolumenu. Uważał również, że gdy wolumen gwałtownie wzrośnie bez znaczącej zmiany ceny, cena ostatecznie przeskoczy w górę lub spadnie w dół.

Na screenie widoczna jest faza akumulacji przed wzrostem zaprezentowana za pomocą wskaźnika OBV.

Teoria stojąca za OBV opiera się na rozróżnieniu między Smart Money – mianowicie inwestorami instytucjonalnymi a mniej zaawansowanymi inwestorami detalicznymi. W miarę jak fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne zaczynają kupować aktywo, które sprzedają inwestorzy detaliczni, wolumen może wzrosnąć, nawet jeśli cena pozostanie na stosunkowo niskim poziomie. Ostatecznie wolumen napędza cenę w górę. W tym momencie więksi inwestorzy zaczynają sprzedawać, a mniejsi inwestorzy zaczynają kupować.

Analitycy spoglądają na liczby wolumenów w OBV, aby śledzić dużych inwestorów instytucjonalnych. Traktują rozbieżności między wolumenem a ceną jako synonim relacji między „Smart Money” a masami, mając nadzieję na zaprezentowanie możliwości zakupu wbrew panującym trendom. Na przykład pieniądze instytucjonalne mogą podnieść cenę, a następnie sprzedać po tym jak inni inwestorzy podążą za modą.