Menu

PLN/HUF

Oficjalną walutą na terenie Węgier jest forint (HUF), który dawniej dzielił się na 100 fillerów. W 1999 roku monety zdawkowe zostały wycofane z uwagi na brak opłacalności ich emisji. W 2008 roku zrezygnowano z emitowania monet o nominalne 1 i 2 forinty, zaś w 2009 roku z obiegu wycofany został banknot o nominalne 200 forintów, który został zastąpiony monetą. Obecnie można natomiast spotkać się z monetami o nominale: 5, 10, 20, 50, 100 i 200 forintów oraz banknoty o nominale: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 i 20 000 forintów.

Forint węgierski (HUF)

Emisją forinta zajmuje się Narodowy Bank Węgier, który prowadzi także zagraniczną politykę pieniężną oraz zarządza rezerwami dewizowymi i czuwa nad utrzymaniem systemu finansowego i rozwojem systemu płatniczego. Kurs forinta jest przede wszystkim uzależniony od stanu gospodarki oraz sytuacji makroekonomicznej. Mając to na względzie kurs forint węgierskiego nie czyni z niego najmocniejszej waluty.
 
 
 

Historia forinta węgierskiego

W obrocie po raz pierwszy forint pojawił się w XIII wieku, a jego nazwa wywodzi się od pieniądza funkcjonującego w obiegu w jednym z najpopularniejszych, średniowiecznych miast kupieckich. We Florencji wybijano wówczas złote monety d’oro floreny. W późnym okresie średniowiecza floreny zaadaptowało na własny użytek wiele europejskich krajów, w tym także Węgry. Własna waluta tego kraju ukształtowała się za czasów panowania Ludwika Węgierskiego. Za jego panowania udzielni możni wybijali własne monety, a z czasem też przekuli nazwę floren w forinta. Ciekawostką jest, że waluta ta nie funkcjonowała na Węgrzech między 1918 a 1945 rokiem. Początkowo zastąpiony został koroną węgierską, a następnie pengő. W wyniku hiperinflacji po II wojnie światowej przywrócono forinta, którego wartość w momencie wymiany plasowała się na poziomie 1 forint = 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pengő.

Wykres kursu forinta węgierskiego

Wykresy kursu forinta oraz notowania giełdowe znajdujące się na naszej stronie internetowej są stale aktualizowane, dzięki czemu umożliwiają podgląd na bieżąco i dostęp do świeżych informacji. Dzięki śledzeniu wahań na wykresach kursów możliwe jest podjęcie ważnych decyzji inwestycyjnych.