Menu

Platformy społecznościowe

Posiadają one dodatkową funkcjonalność umożliwiającą komunikowanie się z innymi inwestorami. Ideą tworzenia takich platform jest stworzenie środowiska czy możliwości wymiany doświadczania pomiędzy bardziej doświadczonymi inwestorami, a tymi początkującymi. Zaletami takiego handlu jest możliwość naśladowania skutecznych inwestorów, identyfikacja większej ilości okazji inwestycyjnych, bieżąca ocena danej strategii automatycznej czy intuicyjnej. Wadami natomiast jest to, że mamy ograniczone możliwości weryfikacji czy eliminacji niewłaściwych dostawców. Pomimo dobrych intencji samego brokera, oferującego takie platformy, czy niezależnego dostawcy takich rozwiązań problemem może być:

– niemożność skopiowania, nawet w trybie automatycznym, transakcji o tej samej cenie,

– dobry wynik historyczny nie daje żadnej pewności, że zostanie powtórzony,

– dostawca strategii może prowadzić ich wiele prezentować tylko te, które aktualnie dobrze wyglądają.

Dlatego przestrzegamy przez bezkrytycznym kopiowaniem transakcji, które mogą wydawać się skuteczne. Należy te pamiętać o regulacjach prawnych, oferowanie porad inwestycyjnych, zarządzanie rachunkiem, sprzedawanie tzw. sygnałów rynkowych wymaga odpowiedniej rejestracji w nadzorze finansowym.