Menu

Twój pierwszy robot

Sugerujemy zacząć swoją przygodę z handlem automatycznym od robota SmartTrend. Pozwoli on zrozumieć na czym polega handel w automatyczny, półautomatyczny i manualny przy wsparciu tego algorytmu. Ten bot umożliwia zastosowanie elementów analizy technicznej, określenia strony handlu, czasowe wstrzymanie handlu, zastosowanie różnych filtrów, zarządzanie wielkością zaangażowanego kapitału. Wiele funkcji w jednym miejscu po to, aby zrozumieć, jak możemy wpływać na działanie algorytmu.

To jest milowy krok do nauczenia się jak wykorzystać różne możliwości robotowi uprawdopodobnić osiągnięcie sukcesu. Jeśli poczują się Państwo pewnie w jego obsłudze, zrozumieją zasady działania i zarządzania to kolejnym etapem może być skorzystanie z innych naszych robotów. Także tych, w pełni automatycznych.

Nie ma jednego skutecznego algorytmu, jednej stałej metody zarabiania na rynku, jednego rozwiązania, które gwarantuje zysk. Jeśli rozumiesz dany algorytm, jego proces decyzyjny to będziesz mógł skuteczniej zarządzać swoimi botami. Gdyby boty oferowane w intrenecie za jakąś symboliczną opłatę, czy ekstremalnie wysoką wartość, rzeczywiście by działy. To czy ich autorzy chcieliby, czy musieliby je sprzedawać? Nie, to nie ma absolutnie żadnego sensu.

  1. 1. Naucz się zarządzać działaniem pierwszego robota.
  2. 2. Zrozum, że tylko Ty możesz stać za swoim sukcesem.
  3. 3. Skorzystaj z naszej wiedzy, naszych robotów. (tylko do zarejestrowanych uczestników)

SmartTrend działa tylko z brokerem współpracującym z nami, prosimy zarejestrować konto demonstracyjne pod tym linkiem – AvaTrade.

Zobacz instrukcję obsługi EA

Instrukcja instalacji EA

Prosimy pobrać robota pod tym linkiem, zależnie od posiadanej wersji platformy: