Menu

Tether (USDT)

Cyfrowy ekwiwalent dolara amerykańskiego, jest stabilną kryptowalutą i największym stablecoinem pod względem kapitalizacji rynkowej, wynoszącym aktualnie 344,16 bilionów PLN. Została stworzona przez Tether Limited w celu zapewnienia zrównoważonego punktu cenowego przez cały czas.

Czym są stablecoiny?

Stablecoiny, do których zalicza się tę kryptowalutę, są formą walut cyfrowych powstałych celem zminimalizowania zmienności kursów poprzez utrzymywanie ich wartości możliwie blisko do wartości określonego aktywa, które powszechnie jest uważane za stabilne. Stablecoin jest powiązany ze stabilnym aktywem, jakim może być kruszec, dolar amerykański lub inna tradycyjna waluta fiducjarna (która jest oficjalnym środkiem płatniczym, lecz nie ma pokrycia w towarze).

Co to jest Tether?

USDT emituje prywatna firma Tether Ltd. z siedzibą w Hongkongu w wielomilionowych transzach, które w zasadzie trafiają na giełdy kryptowalut. Wykorzystuje się go do dokonywania przelewów między różnymi kryptowalutami, a także do przenoszenia swoich aktywów do tradycyjnych walut fiducjarnych. Tokeny tethera powiązane są z wartością dolara amerykańskiego w stosunku 1:1. Firma emitująca kryptowalutę zapewnia, że podaż tej kryptowaluty posiada pełne zabezpieczenie w rezerwach bankowych i pożyczkach, które odpowiadają lub przekraczają wartość tej cyfrowej waluty znajdującej się w obiegu. Nie posiada w związku z tym ograniczonej liczby tokenów.

Tokeny tether funkcjonują pod kodem handlowym USDT i są jedną z najbardziej znanych i popularnych kryptowalut. Tether zezwala osobom fizycznym na dokonywanie opłat za towary lub usługi bez konieczności korzystania z walut w formie tradycyjnej. Mogą one realizować te transakcje wysyłając tokeny tethera na odpowiedni adres. Ponadto, tether umożliwia szybkie i bezpieczne transakcje pomiędzy różnymi giełdami kryptowalut. Podobnie jak większość kryptowalut umożliwia realizację anonimowych transakcji bez ingerencji osób trzecich i banków centralnych. W przeciwieństwie do większości kryptowalut, nie jest podzielny, a najmniejsza jednostka tethera to 1 USDT.

Historia kryptowaluty tether

USDT pierwotnie zaprezentowano w lipcu 2014 roku pod nazwą „Realcoin”. Jest jedną z najstarszych kryptowalut na rynku. Powstał w celu przeprowadzenia „arbitrażu” między giełdami handlu kryptowalutami, polegającego na zarabianiu na różnicach cen tego samego aktywa na różnych giełdach, który byłby niemożliwy przy zastosowaniu zbyt wolnych tradycyjnych przelewów w dolarach. Tethera wprowadzono również po to, aby zapewnić użytkownikom alternatywną metodę płatności w postaci instrumentów kwotowanych w ekwiwalencie dolara bez konieczności wprowadzania regulacji wymaganych przy obrocie tradycyjnymi walutami fiducjarnymi. Twórcą tethera był programista Craig Sellers oraz przedsiębiorca Brock Pierce. Kryptowalutę tethera zbudowano na bazie blockchain bitcoina, poprzez platformę Omni Layer. Tylko nieznaczna część tokenów USDT, pierwotnie emitowanych, funkcjonuje w oparciu o standard ERC20 (na blockchainie Ethereum).

Jak działa tether?

ether, podobnie jak większość kryptowalut, działa w oparciu o technologię blockchain, ale nie ma własnego dedykowanego łańcucha bloków. Twórcy tethera zdecydowali się na transakcje tokenami na łańcuchach bloków stron trzecich: Tron, Ethereum, Bitcoin, Algorand, EOS, Liquid oraz OMG Network. Wszystkie transakcje rejestruje się na blockchainie tether i przechowywane w bazie danych tether. Tether używa zasady Proof of Reserves. Oznacza to, że dowolnym momencie rezerwy tej cyfrowej waluty będą równe lub większe niż liczba tetherów znajdujących się w obiegu. Istnieje pięć etapów w cyklu życia krypotowaluty tether, które przedstawiono poniżej.

  1. Klient deponuje walutę tradycyjną na konto bankowe twórców kryptowaluty.
  2. Tether Ltd. generuje tokeny na koncie klienta, które wchodzą do obiegu (np. 100 USDT za wpłacone 100 USD).
  3. Klient może przeprowadzać różne transakcje: transferować tokeny tether, wymieniać je przez różne platformy.
  4. Klient deponuje jednostki tether na rachunku firmy Tether Ltd., która je umarza i wymienia na walutę tradycyjną.
  5. Tether Ltd. niszczy tokeny i wysyła środki w walucie fiducjarnej na konto bankowe klienta.

Korzyści z inwestowania w USDT

Fakt zabezpieczania tethera różnymi aktywami, głównie obligacjami skarbowymi USA, sprawia iż jest jedną z najbardziej stabilnych kryptowalut pod względem wartości na rynku. Ponieważ kryptowaluta istnieje już od jakiegoś czasu, zyskała ugruntowaną pozycję niezawodności i bezpieczeństwa, co przekłada się równocześnie na przeświadczenie o jej legalności. Kurs tether nie odbiega znacząco od 1 USD i dlatego nie nadaje się do spekulacji. Bierze się go często pod uwagę jako idealny środek do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Może efektywnie zabezpieczyć zyski przed wahaniami kursów innych, bardziej narażonych na ryzyko kryptowalut. Stabilność kursu USDT i jego stosunek wymiany 1:1 z walutą fiducjarną są kluczowymi korzyściami inwestowania. Z uwagi na fakt, iż kryptowaluta ta jest dostępna na głównych giełdach, ułatwia to kupowanie lub sprzedawanie jej w razie potrzeby.

USDT jako cyfrowa bezpieczna przystań

Stablecoin tether odznacza się walorami tzw. bezpiecznej przystani, co miało miejsce np. w okresie „koronakrachu”. Takich cech nie posiadają wszystkie kryptowaluty. Tether pozwolił świetnie zarobić od początku pandemii. Podobnie jak złoto czy srebro i okazał się stabilnym aktywem w czasie rynkowych zawirowań. Interesujące są również wyniki analizy zachowania najbardziej popularnych kryptowalut na tle indeksu strachu (tzw. wskaźnik VIX). Większość z nich jest dodatnio powiązana z tym wskaźnikiem: kiedy na rynkach rośnie zmienność i pojawia się strach, to kryptowaluty, podobnie jak akcje tanieją. Natomiast odmienne wyniki odnotował stablecoin tether, którego kurs zyskiwał na wartości wraz ze wzrostem indeksu strachu.