Menu

Korona czeska (CZK)

W pierwszych dniach lutego 1993 roku Czesi otrzymali nową walutę. Dotychczas obowiązującą koronę czechosłowacką zastąpiła własna waluta narodowa. Dziś korona czeska jest jedną z najsilniejszych i najbardziej stabilnych walut w Europie.

Kurs korony czeskiej na żywo

Poniżej prezentujemy Państwu kurs korony czeskiej na żywo na wykresie. Wykres jest dostępny on-line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Korona czeska – informacje ogólne

Korona czeska w ojczystym języku nosi nazwę „koruna česká” i jest określana przez naszych południowych sąsiadów symbolem „Kč”. Według międzynarodowego standardu ISO 4127 oficjalnym kodem waluty czeskiej jest „CZK”. Jedna korona czeska dzieliła się na 100 halerzy (haléřů), które obecnie nie funkcjonują w obiegu. Najmniejszą jednostką płatniczą jest więc 1 korona. Mimo wycofania halerze nadal są wykorzystywane w handlu i do wyceniania kursów walut, jednak przy finalizowaniu transakcji wartość zaokrąglana jest do pełnej korony.

Historia korony czeskiej

W 1892 roku korona austro-węgierska zastąpiła floren, według przelicznika: jeden floren do dwóch koron. Nazwa „korona” została po raz pierwszy użyta przez cesarza Franciszka Józefa I. Po rozpadzie Monarchii Austro-Węgierskiej w 1918 roku powstała Czechosłowacja, która zachowała nazwę swojej waluty z epoki imperialnej. Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku korona czechosłowacka była jedną z najsilniejszych walut w Europie. W czasie II wojny światowej jej wartość na okupowanych ziemiach znacznie osłabła. Po zajęciu terytorium całego kraju przez wojska niemieckie w marcu 1939 roku, na podstawie rozkazu Reichsbanku z Berlina, ustanowiono tzw. koronę protektoratu.

Po zakończeniu działań wojennych znacjonalizowano banki i 1 listopada 1945 roku przeprowadzono reformę monetarną, która z jednaj strony uderzyła w bardziej zasobne portfele obywateli, z drugiej doprowadziła do stabilizacji gospodarki. Komunistyczny rząd przywrócił również funkcjonowanie korony czechosłowackiej Po rozpadzie Czechosłowacji korona czeska (8 lutego 1993 roku) zastąpiła koronę czechosłowacką i zaczęła funkcjonować jako oficjalny środek płatniczy Republiki Czeskiej. Po wstąpieniu tego kraju do UE Czesi nie zrezygnowali z własnej waluty, a korona czeska jest bita przez Mennicę Czeską w Jabloncu nad Nisou.

Banknoty i monety korony czeskiej

Czesi nie wprowadzili denominacji krajowej waluty, dlatego w użyciu są stosunkowo wysokie nominały. Aktualnie w obiegu znajdują się następujące banknoty:100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč. Monety to: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč. Na awersie monet widnieje czeski lew herbowy (element godła państwa), natomiast na odwrocie znajduje się grafika nawiązująca do historii: np. Most Karola w Pradze (5 Kč), katedra w Brnie (10 Kč), albo zamek królewski na Hradczanach (50 Kč).

Banknoty korony czeskiej przedstawiają wizerunki ważnych dla Czechów osobistości oraz artystów. Przykładowo na 100-koronowym banknocie znajduje się postać króla Karola IV, a 500-koronowy zdobi portret pisarki Boženy Němcovej. Co ciekawe, banknoty koron czeskich nie zmieniły się praktycznie od momentu ich wprowadzenia w 1993 roku. Przez kolejne lata modyfikowano jedynie ich zabezpieczenia.

Wpływ kursu korony czeskiej na rodzimą gospodarkęy

Korona czeska jest postrzegana za jedną ze stabilniejszych walut w Europie Środkowo Wschodniej. Pozycję taką zawdzięcza krajowej gospodarce i rozważnej polityce pieniężnej. Kurs korony czeskiej jest mało podatny na wahania i od początku istnienia tej młodej waluty, jej wartość nieznacznie rośnie. Niemniej od 2013, przez okres 3,5 roku, korona czeska utrzymywała sztywny kurs wobec euro na poziomie 27 CZK. Wówczas czeski bank centralny realizował taką politykę w celu pobudzenia inflacji. Obecnie korona czeska jest niezależną walutą, a jej kurs jest płynny. Czesi nie spieszą się więc, aby przyłączyć się do strefy euro, obawiając się m.in. europejskiego zadłużenia, którego skutki odczuliby bardziej dotkliwie.

Republika Czeska prezentuje się dobrze na tle innych państw UE, charakteryzując się stosunkowo silną gospodarką z wysokim wskaźnikiem wzrostu PKB oraz niską stopą bezrobocia. Gospodarkę Czech napędza eksport wynoszący około 74,4% PKB (dla porównania w Polsce ok. 58%), a jej najsilniejszą gałęzią jest przemysł maszynowy, który posiada długą tradycję. Dotyczy to szczególnie sektorów: samochodowego, elektromaszynowego, elektrotechnicznego, metalurgicznego oraz chemicznego. Dane gospodarcze wskazują, że inżynieria mechaniczna jest trzecią branżą produkcji przemysłowej w sektorze sprzedaży w Czechach. W gospodarce naszego południowego sąsiada ważną rolę odgrywa również dobrze rozwinięta branża turystyczna.

Czechy ze względu na położenie geograficzne, realizują bliską współpracę ze swoimi sąsiadami, szczególnie z Niemcami i Austrią. Kooperacja gospodarcza z Polską jest również istotna. W zasadzie w ostatnich latach posiadamy kontakty handlowe z Czechami w każdej branży i większość sektorów jest bardzo perspektywiczna.

Kurs korony czeskiej a polityka monetarna

Nasi południowi sąsiedzi należą do państw z największymi rezerwami na świecie pod względem udziału w gospodarce (68%). Całkowite rezerwy walutowe Czech stanowią równowartość około 13,74 miliardów koron czeskich, z czego 0,4% znajduje się w rezerwach złota, reszta to waluty obce i inne aktywa rezerwowe.

Aktualnie Narodowy Bank Czech zakończył cykl zacieśniania polityki monetarnej, utrzymano stopy procentowe na niezmienionym poziomie, pomimo że inflacja jest tam największa od 1993 r. Obecnie wynosi ponad 17%, a główna stopa procentowa Narodowego Banku Czech pozostaje na poziomie wynoszącym 7%. Jest to pierwszy bank centralny w regionie, który przerwał cykl zacieśniania polityki monetarnej, rozpoczęty w czerwcu 2021 roku, kiedy podniesiono stopy procentowe łącznie o 675 punktów bazowych. Prezes NBC nie wyklucza, że bank będzie nadal zapobiegał nadmiernym wahaniom korony czeskiej na rynku walutowym. W ostatnich miesiącach NBC sprzedał miliardy euro, żeby zapobiec osłabieniu korony czeskiej.

Ciekawe i warte poznania

  • Pierwszą koronę bito od 1892 roku w Austro-Węgrzech, aż do upadku cesarstwa w 1918 roku. W przeciwieństwie do poprzedniej srebrnej waluty, była ona zbilansowana złotem – 1 kg czystego złota zawierał 3280 koron.
  • Kilka miesięcy po utworzeniu republiki, przyjęto walutę czechosłowacką (25 lutego 1919 r.). Działania te poprzedziła burzliwa dyskusja nad nazwą nowej waluty. Brano pod uwagę różne nazwy, m.in.: denar, hrywna, lew, ikra czy sokół, a także pazur, pióro i burak. Dopiero 10 kwietnia pojawiła się w ustawie nazwa – korona czechosłowacka i skrót CZK. Tak więc ostatecznie w czechosłowackiej walucie pozostało odniesienie do dawnego symbolu monarchistycznego.