Menu

Dolar kanadyjski (CAD)

Dolar kanadyjski jest oficjalną walutą Kanady i jest uznawany za prawny środek płatniczy tego kraju. Około 2% światowych rezerw pieniężnych jest obecnie utrzymywanych w dolarach kanadyjskich. To stawia ten środek płatniczy na 5 miejscu w rankingu najpopularniejszych walut na świecie. Chociaż dolar kanadyjski jest bardzo rozpoznawalną walutą, istnieje dopiero od lat 70. XIX wieku. Wcześniej w całej Kanadzie używano różnych walut, w tym funta brytyjskiego, dolara amerykańskiego, a nawet hiszpańskiego peso.

Kurs dolara kanadyjskiego na żywo

Poniżej prezentujemy Państwu kurs dolara kanadyjskiego na żywo na wykresie. Wykres jest dostępny on-line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Geneza i historia dolara kanadyjskiego

Z prawie dziesięcioma milionami kilometrów kwadratowych Kanada jest drugim co do wielkości krajem na świecie. Jej fascynujące krajobrazy, burzliwa historia i życie w wielokulturowym społeczeństwie wzbudzają zainteresowanie na całym świecie. Dzieje Kanady rozpoczynają się około 30 000 lat temu , kiedy koczownicy syberyjscy przybyli do Ameryki Północnej przez istniejący wówczas most lądowy. Kolejną fazę historyczną naznaczyły podróże odkrywcze Europejczyków w XV i XVI wieku. Dominującymi kolonizatorami w Kanadzie byli Francuzi oraz Brytyjczycy, którzy do dziś wpływają na rozwój tego państwa. Historia Kanady w XVIII wieku charakteryzowała się przeniesieniem działań wojennych między Anglikami i Francuzami ze „Starego Świata” do „Nowego Świata”. Po wielu latach konfliktów zbrojnych, w 1763 roku Francja scedowała swoje kanadyjskie roszczenia na Wielką Brytanię. Faza między 1760 a 1867 rokiem to czas brytyjskiej dominacji i założenia Kanady oraz wyznaczenia kursu dla dalszej historii Kanady. Kanadyjczycy w tamtym okresie żyli w strachu przed przejęciem przez Stany Zjednoczone, co prawdopodobnie sprzyjało ich dążeniom do zjednoczenia się w celu utworzenia Dominium Kanady i wprowadzenia jednolitego narodowego środka płatniczego.

Funt kanadyjski został wprowadzony jako oficjalna waluta w Kanadzie w 1841 roku. Za jednego funta szterlinga trzeba było zapłacić jednego funta kanadyjskiego plus 4 szylingi i 4 pensy. W 1851 roku rząd prowincji dokonał konwersji funta na jednostki dziesiętne, aby mniejsze kwoty można było dokładnie przeliczyć w centach dolarowych. W 1853 roku parlament prowincji przyjął standard złota, oparty zarówno na brytyjskim złotym suwerenie, jak i złotych monetach Stanów Zjednoczonych. Moneta dziesiętna została zatwierdzona przez rząd brytyjski w nadziei, że prowincja wybierze jednostkę dziesiętną zwaną „królewską”. Jednak w 1857 roku rząd prowincji zdecydował się na użycie dziesiętnej monety opartej na dolarze amerykańskim.

Oficjalnie monety dolara kanadyjskiego zostały wprowadzone w obieg w 1858 roku. Dolar kanadyjski został powiązany z dolarem amerykańskim na równi przy użyciu parytetu rozliczeń w złocie (wartość jednego dolara wynosiła 23,22 grinów złota). W 1871 roku rząd federalny Kanady uchwalił ustawę o jednolitej walucie narodowej, która zastąpiła różne waluty pozostałych prowincji. W 1934 roku powstał Centralny Bank Kanady, obejmując funkcję jedynego emitenta banknotów w Kanadzie oraz banku narodowego dla dolara kanadyjskiego. Przez całą historię kraju dolar kanadyjski powiązany był sztywno z dolarem amerykańskim. Dopiero w 1970 roku narodowa waluta Kanady przyjęła płynny kurs, której wartość określa rynek międzynarodowy.

Dolar kanadyjski – w skrócie

Jeden dolar kanadyjski oznaczony jest międzynarodowym skrótem CAD (canadian dollar) i składa się ze 100 centów. Często przedstawiany symbolem C$, dolar kanadyjski jest emitowany przez Bank of Canada z siedzibą w Ottawie. Centralny Bank Kanady posiada uprawnienia zarówno do drukowania, jak i kupowania waluty, aby móc kontrolować wartość dolara kanadyjskiego. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego dolar kanadyjski jest jedną z siedmiu światowych walut rezerwowych i jest znany ze swojej stabilności i wiarygodności. Cechą szczególną tej waluty jest to, że jest wydawana w dwóch językach, francuskim i angielskim.

Dolar kanadyjski – pod lupą

Monety

Obecnie w obiegu znajduje się pięć monet kanadyjskich: 1 i 2-dolarówki oraz 5, 10 i 25-centów. Niektóre kanadyjskie pieniądze, takie jak penny (moneta jednocentowa), zostały wycofane z obiegu, ponieważ ich produkcja kosztuje więcej niż są warte. Płatności gotówkowe są teraz zaokrąglane do najbliższych pięciu centów. Monety są produkowane przez Kanadyjską Mennicę Królewską, znaną wśród kolekcjonerów monet jako jeden z najbardziej ekstrawaganckich i kreatywnych podmiotów wytwarzających monety na świecie. Mennica produkuje nie tylko monety dla Kanady i około 100 innych krajów na całym świecie, ale także wytwarza szeroką gamę monet „edycji specjalnej”, w tym monety o bardzo wysokiej wartości z czystego złota, srebra i platyny. Wypuszczane są także zabawne i modne nowości, takie jak świecąca w ciemności moneta i monety superbohaterów Marvela.

Wszystkie monety kanadyjskie mają na awersie portret królowej Elżbiety II i z wyrytą łacińską frazą „DG Regina” lub „Dei Gratia Regina”, co oznacza „Królowa z Bożej łaski”. Portret królowej jest aktualizowany co jakiś czas, więc można łatwo stwierdzić, ile lat ma moneta, na podstawie wyglądu Jej Wysokości. Na rewersie znajdują się natomiast liczne odwołania do symboli Kanady.

Banknoty

Aktualnie w obiegu znajdują się banknoty 5, 10, 20, 50 i 100-dolarowe. Dolary kanadyjskie często żartobliwie nazywa się pieniędzmi Monopoly ze względu na ich żywy kolor i kreatywne projekty. Wszystkie banknoty zwykle na awersie zawierają portrety zasłużonych Kanadyjczyków, a na odwrocie odwołanie do kultury, osiągnięć i tradycji tego kraju.

Bank Kanady prowadzi skuteczne działania zapobiegające fałszowaniu dolara kanadyjskiego i zaprzestał drukowania papierowej waluty. Siódma seria banknotów „Frontier” jest w całości wykonana z polimeru, który nadaje im dodatkowe zabezpieczenia. Obejmują one: wypukły atrament, ukryte obrazy, obrazy metaliczne, które są trudne do odtworzenia przez fałszerzy. Obecnie w obiegu znajduje się seria 2011 Polymer o wyżej wymienionych nominałach.

Od czego zależy kurs dolara kanadyjskiego?

Podobnie jak w wiele innych krajach, kurs dolara kanadyjskiego jest wyrażany w porównaniu do dolara amerykańskiego. Zazwyczaj dolar kanadyjski jest wart mniej niż dolar amerykański, ale zdarzało się, że był droższy, nawet o 5-10 centów. Co dziwne, wiele branż w Kanadzie woli, aby dolar kanadyjski pozostał nieco mniej wartościowy, ponieważ zachęca to amerykańskie firmy do importowania większej ilości towarów z Kanady.

Kanada jest nowoczesnym i szybko rozwijającym się krajem oraz dziesiątą co do wielkości gospodarką świata. Państwo prowadzi niezależną politykę monetarną poprzez niezależny Bank Centralny Kanady, który jest podmiotem odpowiedzialnym za jej realizację w sposób, który uważa za najlepiej dostosowany do warunków gospodarczych Kanady i celów inwestycyjnych.

Czynniki wpływające na wartość dolara kanadyjskiego

Kurs dolara kanadyjskiego jest zależny od relacji podaży do popytu, czyli podobnie jak wartość każdego innego dobra lub usługi w otwartym obrocie. Główne czynniki, wpływające na wartość dolara kanadyjskiego to:

  • Stopy procentowe: Stosunkowo wyższe stopy procentowe w Kanadzie zwiększają popyt inwestorów zagranicznych na papiery wartościowe wyrażane w dolarach kanadyjskich. Jednak stopa zwrotu inwestycji zagranicznych jest uzależniona od oczekiwanych, przyszłych wyników dolara kanadyjskiego. Jeśli inwestorzy zagraniczni przewidują spadek wartości kanadyjskiej waluty, żądają wyższego oprocentowania papierów wartościowych w dolarach kanadyjskich.
  • Ceny surowców: Wartość dolara kanadyjskiego, określanego walutą surowcową, jest skorelowana z poziomem światowych cen surowców. Zasoby naturalne, szczególnie ropa naftowa i gaz są ważną częścią gospodarki Kanady i z tego powodu jej waluta ma tendencję do wahań w zależności od notowań na rynku energetycznym.
  • Poziom inflacji: Wyższy wskaźnik inflacji w Kanadzie w stosunku do zagranicznych rynków (szczególnie w USA), wpływa na zmniejszenie siły nabywczej dolara kanadyjskiego w relacji do walut obcych (dolara amerykańskiego). Czyli wzrost cen w gospodarce, a także wzrost poziomu bezrobocia przekładają się na spadek popytu na walutę, co w efekcie obniża wartości dolara kanadyjskiego. Z kolei utrzymująca się w dłuższym okresie relatywnie niska inflacja w Kanadzie, przyczynia się do umocnienia waluty krajowej, czyli wpływa pozytywnie na kurs dolara kanadyjskiego.
  • Międzynarodowy handel towarami i usługami: Towary stanowią większy udział eksportu w Kanadzie w porównaniu do USA i wielu innych krajów. Kiedy ceny towarów rosną, bilans handlowy Kanady poprawia się, ponieważ jej towary stają się relatywnie bardziej wartościowe. Ponieważ efektywna siła nabywcza towarów i usług Kanady jest wyższa, ruch ten jest zwykle odzwierciedlony w wyższym kursie wymiany dolara kanadyjskiego (wówczas popyt na walutę przewyższa podaż).
  • Inwestycje zagraniczne i spłaty zadłużenia: Napływ inwestycji zagranicznych do Kanady zwiększa popyt zagraniczny na dolary kanadyjskie, podnosząc kurs wymiany. Bezpośrednie inwestycje dokonywane przez Kanadyjczyków za granicą mają odwrotny skutek. Płatności długów wobec obcokrajowców obniżają kurs walutowy.

Ciekawostki o dolarze kanadyjskim

Kanadyjska „Loonie” to moneta o nominale 1 dolara, wykonana ze złotego niklu. Monecie nadano tę nazwę, ponieważ widnieje na niej wizerunek loona – wodnego ptaka wędrownego, który jest symbolem Kanady.

„Twoonie” to moneta o wartości 2 CAD, wykonana z metalu o dwóch różnych kolorach. Widnieje na niej niedźwiedź polarny.

„Quarter” – jest ćwierćdolarówką, wykonaną ze srebra. Wizerunkiem umieszczonym na monecie jest karibu, jedno z ulubionych kanadyjskich zwierząt, które występuje w wielu prowincjach.