Menu

Odpowiedzialność

Właściciel serwisu FOREX.PL – DM FOREX.PL S.A. nie jest domem maklerskim i nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy „o obrocie instrumentami finansowymi „. Spółka nie przyjmuje zleceń inwestorów oraz nie pośredniczy w ich realizacji, jak również nie przyjmuje wpłaty od inwestorów i nie ma dostępu do ich środków. Spółka nie jest pośrednikiem ani stroną umowy – inwestorzy korzystający z serwisu podpisują umowę bezpośrednio z brokerem i dokonują wpłat bezpośrednio na rachunki bankowe tej firmy. Inwestorzy otwierający rachunki rzeczywiste potwierdzają tym samym, że zapoznali się z treścią umów i regulaminów brokera i posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do przeprowadzania samodzielnych inwestycji.

DM FOREX.PL S.A. dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w serwisie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. DM FOREX.PL S.A nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”, jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.