Menu

Williams Percent Range

Williams% R, znany również jako Williams Percent Range, jest rodzajem wskaźnika pędu, który porusza się między 0 a -100 mierząc poziomy wykupienia i wyprzedania. Williams% R może być wykorzystany do znalezienia punktów wejścia i wyjścia na rynku. Wskaźnik jest bardzo podobny do oscylatora stochastycznego i jest używany w ten sam sposób. Został on opracowany przez Larry’ego Williamsa i porównuje cenę zamknięcia świecy z jej całkowitym zasięgiem w określonym okresie, zwykle 14 okresów.

Williams Percent Range

Na screenie widać przykład wykorzystania wskaźnika Williams Percent Range.

Gdy wskaźnik mieści się w przedziale od -20 do zera, cena jest wykupiona lub zbliżona do najwyższej z ostatnich przedziałów cenowych. Gdy wskaźnik mieści się w przedziale od -80 do -100 cena jest zbyt duża lub znacznie wyższa niż w ostatnim przedziale.

Podczas trendu wzrostowego inwestorzy mogą obserwować, jak wskaźnik przesuwa się poniżej -80. Gdy cena zacznie rosnąć, a wskaźnik powróci powyżej -80 może to oznaczać, że trend wzrostowy zaczyna się od nowa.

Ta sama koncepcja mogłaby zostać wykorzystana do znalezienia pozycji sprzedaży w trendzie spadkowym. Kiedy wskaźnik jest powyżej -20 inwestorzy mogą poczekać, aby cena zaczęła spadać, a Williams% R powróci poniżej -20, aby zasygnalizować potencjalną kontynuację trendu spadkowego.