Menu

Funt brytyjski (GBP)

Funt brytyjski jest jedną z najbardziej popularnych i najstarszych walut funkcjonujących na międzynarodowym rynku walutowym (Forex), którego jedno z największych globalnych centrów znajduje się w londyńskim City. Pod względem obrotów jest to czwarta najczęściej wymieniana i trzecia najczęściej utrzymywana waluta rezerwowa na świecie.

Kurs funta brytyjskiego na żywo

Poniżej prezentujemy Państwu kurs funta brytyjskiego na żywo na wykresie. Wykres jest dostępny on-line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pozycja funta brytyjskiego

Funt brytyjski – zwany również funtem szterlingiem, jest oficjalną walutą obowiązującą w Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej), a także na jej terytoriach zależnych: Brytyjskim Terytorium Antarktycznym, Falklandach, Gibraltarze, Guernsey, Wyspie Man, Jersey, Wyspie Św. Heleny, Georgii Południowej i Sandwichu Południowym. Funt brytyjski jest najstarszą walutą na świecie, która nieprzerwanie jest przedmiotem aktywnego obrotu. Jest jednocześnie szóstą pod względem wielkości walutą według poziomu PKB i ósmą pod względem parytetu siły nabywczej.

Rodowód funta brytyjskiego

Etymologia nazwy waluty brytyjskiej jest trochę skomplikowana. Często przy określaniu kursu funta myślimy o funcie brytyjskim, w rzeczywistości jest to nazwa potoczna. Oficjalną nazwą jest funt szterling, który wywodzi się od rzymskiej jednostki wagi określanej jako „libra” (od łacińskiego słowa). Stąd wzięto symbol waluty „£”, będący niczym innym, jak przekreśloną literą L (przekreślenie oznacza skrót). Funtowi brytyjskiemu dodano oficjalnie drugi człon – zwany szterlingiem, aby odróżnić jednostkę monetarną od jednostki wagi, a także odróżnić od innych funtów występujących na świecie, np. egipskiego, syryjskiego czy libańskiego. Nazwa szterling związana jest z dawniej używanym zwrotem „wysokiej próby”, który miał podkreślać jakość srebra.

Funt brytyjski i jego historia

Początki funta szterlinga sięgają Europy kontynentalnej. W VIII wieku król anglosaski Offa wprowadził wykonaną ze srebra monetę o nazwie pens jako główny środek płatniczy, który ważył 1/240 funta. Kilkaset lat później król Henryk II oficjalnie wprowadził funta szterlinga, który był wymienialny na srebro. Pierwsze monety 1-funtowe wykonane ze złota zaczęły się pojawiać w 1489 roku w czasie panowania Henryka VII.

Banknoty funtowe zaczęto drukować zaraz po założeniu Banku Anglii w 1694 roku, który kontrolował brytyjską walutę. Pierwotnie funty szterlingi były banknotami pisanymi odręcznie. Monety na początku byłe wytwarzane ręczne – aż do 1660 r., kiedy ich bicie zostało zmechanizowane. W konstrukcji monet wprowadzono boczne litery, aby zapobiec procederowi obcinania pieniędzy.
Szterling przetrwał stulecia jako niezależna waluta, podczas gdy wiele państw europejskich przyjęło euro jako wspólną walutę.

Funt brytyjski w banknotach i monetach

Funt szterling, podobnie jak większość walut na całym świecie, jest walutą dziesiętną, co oznacza, że dzieli się na 100 pensów. Pensy występują w monetach o wartości: 1, 2, 5, 10, 20 i 50, które różnią się kolorem i kształtem. W obiegu są również monety 1 i 2-funtowe. Banknoty występują w różnych kolorach o nominale: 5, 10, 20 i 50 funtów. W Szkocji i Irlandii Północnej w obiegu znajdują się dodatkowo banknoty 1- i 100-funtowe.

Funt brytyjski emitowany jest przez Bank Anglii, jego międzynarodowy skrót – GBP. Na awersie każdego banknotu widnieje wizerunek królowej Elżbiety II. Na rewersie znajdują się osobistości, które zasłużyły się w historii Wielkiej Brytanii (Winston Churchill, Jane Austen, Matthew Boulton, James Watt i inni).

Funt brytyjski w obszarze zainteresowań Polaków

Choć Polakom bliższa jest waluta euro i dolar amerykański, notowania funta brytyjskiego śledzą miliony rodaków. Kurs tej waluty obserwują firmy, które współpracują z brytyjskimi kontrahentami, a także osoby wyjeżdżające na Wyspy zarobkowo, również ich rodziny. Wymiana funta na złotego cieszy się dużą popularnością w Polsce, a wszyscy chcą kupować lub sprzedawać funty w najkorzystniejszym momencie, ale często nie wiedzą od czego zależy kurs funta.

Od czego zależy kurs funta brytyjskiego?

Kurs funta brytyjskiego, tak jak innych walut, zależy bezpośrednio od relacji między popytem a podażą. Do elementów, które kształtują kurs waluty zaliczają się również: sytuacja gospodarcza oraz polityczna, poziom inflacji, zaufanie na rynku finansowym oraz bilans płatniczy.

Wpływy zewnętrzne i wewnętrzne

W przeszłości kurs funta brytyjskiego oparty był na silnej gospodarce przemysłowej. Dzisiaj głównym atutem Wielkiej Brytanii jest sektor finansowo-ubezpieczeniowy. To właśnie w londyńskim City zapadają decyzje, które wywierają ogromny wpływ na kurs funta. Stabilność polityczna Brytyjczyków wpływa pozytywnie na wartość funta szterlinga. Gdy spodziewane są znaczące zmiany w rządzie, inwestorzy są mniej zainteresowani tą walutą. Kursem funta szterlinga wstrząsnęły nie tak dawno wydarzenia związane z Brexitem, czyli procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Funt brytyjski odnotowywał wówczas znaczące spadki w relacji do dolara i euro, również złotego. Obecnie pozycja funta ustabilizowała się i jego kurs powoli odrabia straty. Funt brytyjski, będąc jedną z czterech najważniejszych walut świata, reaguje na zmiany notowań w szczególności trzech walut: dolara amerykańskiego, euro i jena. Na kurs funta wciąż rzutuje polityka Europejskiego Banku Centralnego, która w znacznym stopniu wpływa na działania brytyjskiego sektora finansowego.

Polityka monetarna Banku Anglii

Polityka monetarna prowadzona przez Bank Anglii ma kluczowe znaczenie dla promowania stabilności monetarnej i utrzymywania inflacji na niskim poziomie. Działania te przekładają się na budowanie zaufania do funta szterlinga. Bank Anglii podnosi krótkoterminowe stopy procentowe podczas wysokiej inflacji, aby zmniejszyć jej skutki i ustabilizować poziom cen. Niska inflacja, spowodowana wzrostem siły nabywczej kraju, podnosi wartość waluty, co przekłada się na zwiększony globalny popyt na funta. Poza tym ogólny poziom aktywności gospodarczej Wielkiej Brytanii bardzo istotnie wpływa na kurs funta brytyjskiego, wskaźnikiem czego jest Produkt Krajowy Brutto (PKB), który głównie odnosi się do wartości dóbr produkowanych w tym kraju. Zatem im wyższy jest PKB, tym silniejsze będą notowania funta.

Kolejnym czynnikiem natury gospodarczej, który wpływa na kurs funta jest bilans handlowy Wielkiej Brytanii, wynikający z relacji pomiędzy importem i eksportem. Rachunek bieżący, który odzwierciedla równowagę kraju w tym zakresie cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów na rynku Forex. Gdy nadwyżka na rachunku bieżącym jest dodatnia dla gospodarki Wielkiej Brytanii, oznacza to, że do kraju napływa więcej kapitału, niż go opuszcza. Przekłada się to na wzrost zaufania inwestorów, co z kolei prowadzi do aprecjacji waluty. Należy także zwrócić uwagę, iż zaufanie społeczeństwa do gospodarki zależy od ogólnego stanu polityki Wielkiej Brytanii oraz urzędującego premiera. Kryzys polityczny zawsze jest szkodliwy dla krajowej waluty.

Funt brytyjski – ciekawostki

W Wielkiej Brytanii przykłada sią dużą wagę do wysokich standardów wybijania monet – procedura ta trwa już od XII wieku. Od tego czasu cały proces jest wnikliwie nadzorowany i kontrolowany. Obecnie Wielka Brytania wycofuje stopniowo z obiegu papierowe banknoty. Zastępują je trwalsze pieniądze, wykonane z masy polimerowej. W obiegu są już nowe nominały 5 i 10-funtowe.