Menu

Envelopes

Wskaźnik Envelopes, inaczej Koperty Cenowe zbudowany jest z dwóch średnich ruchomych, które przebiegają w okolicach wartości maksymalnych oraz minimalnych ceny z danego okresu czasowego. Podstawowymi parametrami wskaźnika jest tzw. “Interwał” czyli liczba świec wstecz brana do obliczeń oraz wartość odchylenia regulująca odległość między dwoma średnimi ruchomymi.

Envelopes

Na powyższym zrzucie zostały przedstawione losowo wybrane notowania pary EURUSD wraz z zastosowaniem wskaźnika Envelopes.

Interpretacja wskaźnika jest bardzo zbliżona do innych wskaźników tworzących tzw. kanały cenowe jak na przykład Wstęgi Bollingera. Inwestorzy szukają zazwyczaj sygnału kupna przy przebiciu dolnej linii oraz analogicznie sygnału sprzedaży przy przebiciu górnej. Jednak dla zwiększenia skuteczności należy też poczekać na zawrócenie ceny po przebiciu oraz najlepiej szybki powrót do środka kanału cenowego wraz zamknięciem świecy w jego wnętrzu przed otworzeniem pozycji. W innym wypadku narażamy się na dynamiczne wybicia z kanału, które szczególnie w okresach silnego trendu mogą powodować serie strat. Takie właśnie sytuacje, w których należy unikać zajęcia zbyt ryzykownej pozycji zostały zaznaczone elipsą na powyższym zrzucie.

Najlepszymi okresami do wykorzystywania kopert cenowych są trendy boczne. Inwestorzy mogą wtedy z łatwością określić dobre poziomy do zakupu i sprzedaży danego instrumentu finansowego, a liczba zyskownych transakcji wielokrotnie przewyższy stratne, które nastąpią dopiero przy mocniejszym wybiciu i prawdopodobnym rozpoczęciu nowego trendu.