Różnorodność instrumentów

Instrumenty

Brokerzy forex nie oferują tylko możliwości handlu na parach walutowych. W ofercie znajdą Państwo także inne instrumenty jak metale, kryptowaluty, akcje, indeksy, kontakty CFD, akcje, obligacje. Nie należy mylić kontraktów CFD na akcje z samymi akcjami.

Państwa preferencje co do wyboru instrumentów, na których będą zawierane transakcje, determinują wybór nie tylko samego brokera, ale często platformy. Brokerzy na ogół oferują różne platformy, które umożliwiają zawieranie transakcji na różnych grupach instrumentów.

Świeczki

Warunki

Należy upewnić się czy warunki oferowane przez wybranego brokera są zbieżne z własnymi oczekiwaniami i rodzajem planowanego handlu.

Osoby planujące wykonywać dużą ilość transakcji powinny zwrócić uwagę na spread (różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży) oraz slippage (poślizg cenowy) czy samą prowizję. Natomiast inwestorzy długoterminowi, trzymający tę samą prowizję przez kilka dni lub dłużej, uwagę powinni także zwrócić na punkty swap (różnica stóp oprocentowania).