Menu

Fractals

Wskaźnik Fractals autorstwa Billa Williamsa to narzędzie analizy technicznej, które w prosty i obiektywny sposób oznacza dołki i szczyty na wykresie. Można je traktować jako opory i wsparcia i wykorzystywać z nimi strategie używające takich poziomów. Fractalem górnym nazywamy najwyższą wartość świecy, gdzie zarówno przed jak i po niej występują dwie świece o niższych maksimach. Analogicznie fractalem dolnym nazywamy najniższą wartość świecy, gdzie zarówno przed jak po niej występują dwie świece o wyższych minimach.

Fractals

Fractale najczęściej wykorzystuje się w połączeniu z teorią fal Elliotta oraz ze strategiami na breakouty lub fakeouty wykorzystując powstałe opory i wsparcia.