Menu

Ripple (XRP)

Ripple stanowi jeden z najbardziej zaawansowanych projektów kryptowalutowych. Jego nadrzędnym celem jest uczynienie międzynarodowych transakcji płatniczych tańszymi i bardziej wydajnymi, m.in. poprzez usprawnienie nieefektywnych korytarzy płatniczych. Projekt jest poświęcony przede wszystkim transakcjom płatniczym między różnymi obszarami walutowymi. Powstał w głównej mierze z myślą o instytucjach finansowych. System posiada własną kryptowalutę, oznaczoną symbolem XRP. Kryptowaluta nie została wyemitowana w sposób zdecentralizowany, ale zasadniczo jest utrzymywana centralnie przez samych programistów.

Historia Ripple

Firma „Ripple Labs” została założona w 2012 roku w San Francisco w Kalifornii przez współzałożycieli: Jeda McCaleba i Chrisa Larsena. Jest firmą prywatną. Wtedy też został stworzony system Ripple, który wprowadzono oficjalnie do użytku w 2014 roku. Jednakże pierwsze użycie prototypu protokołu miało miejsce już w 2004 roku, czyli na początku ery powstawania kryptowalut,. Nie miał on jednak wiele wspólnego z kryptowalutami, jakie znane są obecnie. Zastosowana obecnie technologia jest bardzo zaawansowana i zarazem perspektywiczna. Ripple dostarcza wysoki poziom ciągle rosnącej skalowalności swojej platformy obsługi transakcji finansowych. Powszechnie uważa się, że w niedługim czasie może sobie zapewnić wyższą pozycję na rynku płatności niż system Visa.

Decyzje dotyczące systemu Ripple podejmowane są w sposób scentralizowany przez macierzystą firmę – w odróżnieniu od typowych kryptowalut. Ripple Labs posiada jednocześnie wiele jednostek swojej waluty, co czyni z niej niejako przedsiębiorstwo emitujące papiery wartościowe. Kwestia ta jest kontrowersyjna i od 2020 roku toczą się w USA w tym zakresie spory na temat – czy kryptowaluty XRP nie poddać regulacjom, podobnym jak inne papiery wartościowe.

Jak działa Ripple?

System nie opiera się na technologii blockchain do zabezpieczania transakcji w sieci, tak jak typowe kryptowaluty. Wykorzystuje do tego celu rodzimą metodę „hash tree”. Jednocześnie nowe jednostki XRP nie wchodzą do obiegu w drodze sukcesywnego wykopywania (miningu) jak np. Bitcoiny. Aktualnie w obiegu jest około 46 miliardów monet – tokenów Ripple ze 100 miliardów XRP, które są dostępne. Reszta znajduje się w posiadaniu Ripple Labs. Z powodu tego, że technologia Ripple ma w zasadzie scentralizowany charakter, musi wykorzystywać bramy sieciowe. W tym celu do aprobaty realizowanych operacji stosuje konsensus, bazujący na komunikacji pomiędzy bramami sieciowymi. Transakcje podpisuje się z wykorzystaniem kryptografii.

Zastosowanie Ripple

System umożliwia wymianę walut instytucjom finansowym: bankom, giełdom, pośrednikom i innym podmiotom działającym w sieci oraz dokonywanie prawie bezpłatnych i bardzo szybkich globalnych transakcji finansowych dowolnej wielkości. Ponadto zapewnia przedsiębiorstwom przeprowadzanie transferów zagranicznych różnych form walut, zarówno cyfrowych, jaki i tradycyjnych, według koncepcji peer-to-peer, co odróżnia ten system od innych projektów kryptowalutowych. Ripple stanowi więc konkurencję dla tradycyjnych systemów międzynarodowych transferów walut, które stosowane są w bankach, np. systemu SWIFT.

Platforma Ripple jest wygodniejsza niż te systemy, z których korzystają banki oraz ich klienci.

Transakcje realizowane za pośrednictwem Ripple eliminują potencjalną konieczność późniejszych rozliczeń między głównymi instytucjami. Czas zawarcia transakcji w sieci Ripple zajmuje zaledwie kilka sekund, natomiast w tradycyjnej bankowości – nawet do kilku dni. Ponadto Ripple może służyć, podobnie jak dolar amerykański, jako pośrednik walutowy, lecz konwersja z wykorzystaniem Ripple jest prawie wolna od opłat.

Dlaczego wartość tej kryptowaluty rośnie?

System powstał w celu przyspieszenia transakcji płatniczych cyfrowymi walutami oraz zminimalizowania kosztów operacji wykonywanych poza rynkiem kryptowalut. W drugim aspekcie chodzi tu o wykonywanie bieżących płatności, wymianę waluty, złota czy papierów wartościowych. Należy jednak zaznaczyć, że operacje w systemie Ripple są rzadko realizowane przez inwestorów indywidualnych, ponieważ jego twórcy główny nacisk kładą na zastosowanie rodzimej kryptowaluty XRP w transakcjach pomiędzy instytucjami.

Zaletą operacji zawieranych za pomocą XRP jest minimalna prowizja za transakcje. Ponadto, pozyskanie nowych klientów wiąże się z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa w sieci. Na systematyczny wzrost pozycji krypotowaluty XRP wpływa również fakt stałego korzystania z systemu przez instytucje, charakteryzujące się wysokim poziomem zaufania. Kolejnym powodem, w którym możemy upatrywać wzmożonego zainteresowania tym systemem jest szybki i tani sposób wymiany dowolnej waluty lub aktywów, wykluczający ryzyko, które niosą przestarzałe, tradycyjne systemy i instrumenty finansowe.

Ciekawostki

XRP nie jest konwencjonalną kryptowalutą, lecz stanowi również kompleksowy system z wieloma produktami. Różne innowacyjne rozwiązania bada się i rozwija w macierzystej firmie – „RippleLabs ”. Należą do nich xRapid, xCurrent i xVia . xRapid zapewnia płynność międzynarodowych transakcji płatniczych, minimalizuje ich koszty oraz przyspiesza obrót. xCurrent to aplikacja umożliwiająca efektywne przetwarzanie transakcji płatniczych (transgranicznych) z płynnością dostarczoną przez xRapid. Natomiast xVia jest interfejsem i jednocześnie łącznikiem między xRapid i xCurrent. Dostawcy usług płatniczych mogą korzystać z xVia, aby efektywnie, niezawodnie i niezwykle sprawnie dokonywać płatności z różnych obszarów walutowych.