Menu

Nasza oferta

Oferujemy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, których działalność wiąże się z ekspozycją na ryzyko walutowe. Organizujemy całość procesów związanych z zarządzaniem transakcjami walutowymi. Pomagamy zredukować koszty transakcyjne, obsługujemy transakcje bieżące, jak i zabezpieczające.

Zakres usług obejmuje:

– przygotowanie polityki zabezpieczeń,

– bieżące prognozowanie i doradztwo,

– zarządzanie transakcjami bieżącymi i zabezpieczającymi,

– negocjacje z bankami – transakcje bieżące spot oraz zabezpieczające,

– rachunkowość zabezpieczeń,

– szkolenie, audyt, identyfikacja ryzyka.

W praktyce usługa wykonywana jest w dwóch wariantach:

Pełnomocnik. Klient składa pełnomocnictwa w bankach obsługujących jego firm. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami wykonujemy transakcje w imieniu klienta. W odpowiednim momencie będącym wynikiem prognozowania rynku lub realizacji przyjętej polityki przez przedsiębiorstwo samodzianie kontraktujemy się z bankiem.

Doradca. Nasza rola ogranicza się do przekazywania istotnych informacji do podejmowania decyzji, same transakcje w banku zawierane są przez oddelegowanych pracowników klienta.