Menu

Szekel izraelski (ILS)

Szekel izraelski jest jednostką monetarną Izraela. Jest również używany jako prawny środek płatniczy na terytoriach palestyńskich Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy – czyli Autonomii Palestyńskiej. W języku hebrajskim waluta ta określana jest mianem – „nowy szekel”.

Kurs szekla izraelskiego na żywo

Poniżej prezentujemy Państwu kurs szekla izraelskiego na żywo na wykresie. Wykres jest dostępny on-line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Szekel izraelski w skrócie

Międzynarodowym symbolem waluty izraelskiej jest ILS. Szekel zapisuje się również z użyciem skrótu NIS (od angielskiej nazwy New Israeli Sheqel). Jeden szekel dzieli się na 100 agor. W języku hebrajskim symbol szekla to ₪ i zwykle pojawia się na pieniądzach po nominale, np.: 20₪, 50₪. Widnieje na nich również skrót angielski, np.: 20 NIS, 50 NIS. Szekel izraelski w liczbie mnogiej nazywa się sheqalim. Wybierając się do Izraela warto wiedzieć, że kurs szekla jest zbliżony do naszej złotówki (1,36 PLN). Oczywiście w kraju tym bez problemu można wymienić euro, bądź dolary amerykańskie na szekle.

Historia szekla izraelskiego

Szekel był starożytną hebrajską miarą masy, gdzie 1 jednostka ważyła około 11 g. Monety te bili Żydzi za panowania na tych terenach Cesarstwa Rzymskiego. W ówczesnych czasach były symbolem niezależności narodu żydowskiego. Nazwa waluty Izraela pochodzi z Biblii i wspomina się ją podczas transakcji kupna przez Abrahama od Chetytów groty oraz pola w Hebronie. Szeklem nazywano również babilońską miarę wagi, stosowaną w dolinie Tygrysu i Eufratu już w II tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa. W późniejszym okresie szekel jako środek płatniczy funkcjonował w formie monety bitej ze srebrnego kruszcu.

System monetarny Izraela, oparty na nowym szeklu izraelskim powstał w 1985 roku. Zastąpił starego szekla w stosunku 1/1000. Wcześniej Izraelczycy posługiwali się innymi walutami. W czasach Imperium Osmańskiego system walutowy Izraela oparty był na piastrach, w latach 1918-27 na funtach egipskich, w okresie 1927-48 na funtach palestyńskich, potem na funtach izraelskich (1948 –80), których kurs w początkowej fazie był ściśle powiązany z funtem szterlingiem. W latach 1980–1985 wprowadzono tzw. starego izraelskiego szekla, którego wartość względem innych walut świata ulegała ciągłej deprecjacji. Izrael zmagał się wówczas z hiperinflacją, która doprowadziła do wprowadzenia nowej waluty – tzw. nowego szekla izraelskiego.

Banknoty i monety szekla izraelskiego

Banknoty występują w nominałach od NIS 20 do NIS 200. Dla zróżnicowania posiadają odmienne barwy. Awers banknotów zdobi na pierwszym planie ważna postać w historii Izraela, a w tle przedstawione są różne wydarzenia historyczne. Dla przykładu – na banknocie 20 ₪ widnieje Moshe Sharett, przywódca syjonistyczny i drugi premier Izraela (1953-1955), którego rodzina była jednym z założycieli miasta Tel Awiw. Na jego odwrocie przedstawiono obraz Brygady Żydowskiej podczas II wojny światowej. Na najbardziej wartościowym banknocie 200 ₪ uwieczniono trzeciego prezydenta Izraela – Zalman’a Szazar, a na odwrocie – aleję w mieście Ẕefat (Safed), duchowym centrum Kabały. Od 2008 roku banknoty szekli są polimerowe, jednak w obiegu nadal funkcjonują papierowe odpowiedniki.

Polityka monetarna Izraela

Funkcje banku centralnego pełni, utworzony w 1954 roku, Bank Izraela. Prowadzi on politykę monetarną i ma wyłączne uprawnienia do emisji banknotów i monet. Od 1978 roku instytucja ta realizuje również politykę kursową. Bank Izraela jest organem niezależnym, z silnym mandatem do prowadzenia polityki opartej na utrzymaniu inflacji w ustalonym przedziale. Bank kontroluje także poprawność funkcjonowania systemu bankowego w kraju, prowadzi działalność analityczną oraz zarządza rezerwami walutowymi.

Gospodarka izraelska kołem zamachowym szekla

Szekel izraelski jest walutą, której nie zalicza się do grona najsilniejszych walut świata. Wynika to między innymi z niestabilnej sytuacji politycznej kraju. Chociaż ostatnio kurs szekla izraelskiego jest najsilniejszy od wielu lat w porównaniu do głównych walut świata. W stosunku do dolara spadł ostatnio poniżej 3,16 NIS/$, podczas gdy w stosunku do euro jest najsilniejszy od 20 lat.

Szekel izraelski w rankingu udziału w obrotach na rynku Forex plasuje się poniżej polskiego złotego lecz jest to państwo znacznie mniejsze. Ostanie wysokie notowania kursu szekla izraelskiego znajdują odzwierciedlenie w poziomie rozwinięcia gospodarczego państwa. Za wzrostem kursu przemawia kilka czynników, przede wszystkim sprostanie wyzwaniom związanym z kryzysem Covid-19, a także dobre wyniki gospodarcze. Ponadto bank centralny unika znacznych podwyżek stóp procentowych, tak jak to się dzieje w innych państwach. Efektywny kurs wymiany jest najniższy w historii, co oznacza, że szekel izraelski jest silniejszy niż kiedykolwiek, w stosunku do walut partnerów handlowych Izraela. Stwarza to dobre warunki do eksportu izraelskich towarów. Według danych Banku Światowego produkt krajowy brutto w Izraelu był wart 481,6 miliarda USD w 2021 roku, co stanowiło 0,36 % światowej gospodarki. W 2022 roku wzrost PKB Izraela wynosi ok. 4,8%.

Korzystny wpływ na kurs szekla izraelskiego ma dynamicznie rozwijający się sektor high-tech, będący w Izraelu najważniejszym elementem gospodarki i stanowiącym główne źródło inwestycji zagranicznych. Izrael jest światowym liderem w produkcji uzbrojenia wojskowego. Sektor zaawansowanych technologii generuje ponad połowę eksportu Izraela i jego globalny rozwój jest stymulowany przez rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi cyfrowe. Dotyczy to m.in. oprogramowania i sprzętu komputerowego dla lotnictwa i komunikacji, asortymentu elektroniki medycznej i optyki. Dotyczy to również rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji czy ochrony klimatu. Izrael wykorzystuje swój potencjał technologiczny do wzmacniania pozycji międzynarodowej oraz jako narzędzie w relacjach z innymi państwami.