Menu

Average Directional Movement Index (ADX)

Average Directional Movement Index, w skrócie ADX to popularny wskaźnik analizy technicznej, służący do mierzenia siły trendu. W swojej podstawowej interpretacji jego zadaniem nie jest określenie kierunku ruchu, a jedynie jego siły. Jednak przy dodatkowej analizie może służyć do określenia dobrego momentu zajęcia pozycji w określoną stronę, a strategia jak to zrobić zostanie przedstawiona w tym artykule.

Average Directional Movement Index (ADX)

Po naniesieniu wskaźnika na wykres możemy zauważyć trzy linie. Główna z nich (niebieska) to linia ADX pokazująca siłę aktualnego trendu. Wartości poniżej 20 zazwyczaj świadczą o konsolidacji lub gdy poprzednio wartość ADX systematycznie spadała z wysokich poziomów może też zwiastować odwrócenie trendu w niedalekiej przyszłości. Inwestorzy chcąc zająć pozycję na początku nowego trendu szukają zazwyczaj okazji do zajęcia pozycji w okolicach lub poniżej wartości 20 wskaźnika ADX, co daje większe prawdopodobieństwo wejścia w rynek przed dużym ruchem tworzącym nowy trend.

Na powyższym zrzucie zostały przedstawione losowo wybrane notowania pary EURUSD wraz z zastosowaniem wskaźnika ADX.

Dwie dodatkowe linie wskaźnika to +DI (zielona) i -DI (czerwona). Służą one do określenia kierunku ruchu, a ich przecięcia mogą być interpretowane jako sygnały do wejścia w rynek. Inwestorzy mogą zajmować pozycje kupna, kiedy zielona linia +DI przecina od dołu czerwoną -DI oraz analogicznie pozycje sprzedaży, gdy czerwona linia -DI przecina od dołu zieloną linię +DI. Kiedy dodamy do tego założenia filtr w postaci wartości ADX, która powinna być poniżej lub w okolicach 20 daje to inwestorom duże szanse na złapanie nowego trendu już na jego początku bez ryzyka zbyt późnego dołączenia się do ruchu, co często zdarza się początkującym traderom.