Menu

Prognozowanie walut

Firmom, których działalność wiąże się z ponoszeniem ryzyka walutowego, oferujemy kompleksową i profesjonalną usługę doradztwa walutowego. Naszym klientom w sposób indywidualny organizujemy całość procesów związanych z zarządzaniem transakcjami walutowymi. Pomagamy sprawnie przeprowadzać transakcje na rynku międzybankowym, zarządzając kompleksowo zarówno transakcjami bieżącymi, jak i operacjami zabezpieczającymi. Przez kilkanaście lat działalności doskonale poznaliśmy potrzeby klientów i problemy, z jakimi spotykają się na rynku walutowym. Przez ten czas opracowaliśmy skuteczne metody rozwiązywania tych problemów. Nasza działalność przynosi klientom nie tylko wartość dodaną w postaci realnych dużych oszczędności, lecz również powoduje usprawnienie procesów z zakresie organizacji finansów firmy, przepływu informacji, planowania oraz nadzoru.

W obszarze bieżących transakcji walutowych naszym klientom zapewniamy pełne i profesjonalne wsparcie przez:

  • Timing – wybór dobrego momentu do przeprowadzenia transakcji walutowych
  • Prognozy walutowe – profesjonalne, jasne i konkretne
  • Negocjacje z bankami – minimalizacja kosztów bezpośrednich wymiany walutowej (prowizji bankowej)
  • Zarządzanie transakcjami bieżącymi – optymalizacja procesów
  • Forex hotline – profesjonalny i szybki serwis informacyjny – ciągłe monitorowanie rynku walutowego

Timing

Wybór właściwego momentu na wykonanie bieżących transakcji walutowych. Bardzo duża zmienność kursów walut powoduje, że wybór odpowiedniego dnia na dokonanie transakcji walutowej, a nawet wybór odpowiedniej godziny wymiany odgrywa kluczową rolę i jest źródłem dużych oszczędności dla firmy. Wiemy, że nasi klienci oczekują od nas decyzji i odpowiedzi na kluczowe pytanie: kiedy dokonać transakcji, niezależnie czy chodzi o horyzont kilku godzin, czy też kilku dni. Wiemy też, że odpowiednie decyzje mogą im przynieść oszczędności nawet kilkunastu tysięcy złotych dziennie.
Prognozy walutowe

Nasi klienci cenią nas za rzeczowość i jasność prezentowanych prognoz. Od naszych analityków otrzymają Państwo konkretne wskazania dotyczące interesujących walut w pożądanym horyzoncie czasowym. Wiemy, że nasi klienci nie chcą prognoz typu „może spadnie, a może wzrośnie”
Negocjacje z bankami

Naszych klientów reprezentujemy w większości dealing room-ów bankowych w Polsce. Doświadczenie, profesjonalizm w kontaktach z dealerami oraz pełna niezależność gwarantuje naszym klientom optymalne warunki w zakresie dokonywania transakcji walutowych w bankach, praktycznie niezależnie od skali obrotów walutowych i dotychczasowych warunków w banku.
Zarządzanie transakcjami bieżącymi

Oprócz wymiernych korzyści finansowych nasi klienci zyskują profesjonalne wsparcie w usprawnieniu procesów związanych z obsługą transakcji walutowych tj. przepływ informacji, planowanie, kompetencji, nadzór, kontrola i raportowanie.
Forex hotline

Posiadamy dostęp do bieżących informacji, które równolegle docierają z wielu profesjonalnych i wiarygodnych źródeł. Szybki odbiór, przetwarzanie danych i informacji rynkowych, odpowiednia selekcja najistotniejszych informacji, dostarczenie do końcowego odbiorcy pozwala oszczędzić naszym klientom czas oraz ograniczyć koszty. Jednocześnie nasi klienci mogą skupić się na podstawowym profilu prowadzonej działalności przy pełnym komforcie posiadanej wiedzy o tym co się dzieje w otoczeniu rynkowym.
Outsourcing decyzji związanych z walutami skutecznie podnosi efektywność przeprowadzanych transakcji!