Menu

Waluty

Waluta jest środkiem rozliczeniowym, umożliwiającym regulowanie zobowiązań w transakcjach międzynarodowych. Skrócana nazwa jak np. USD, PLN to ustandaryzowany kod trzyliterowy. Na ogół dwie pierwsze litery oznaczają kraj, w którym dana waluta obowiązuje, a trzecia to inicjał danej waluty. Większość walut ma kurs płynny, podlega ciągłym wahaniom. Aby oszacować aktualną wartość danej waluty odnosimy ją do innej waluty bazowej. W taki sposób wygodniej jest prezentować dane czy na wykresie, czy za pomocą kwotowań. Możemy bezpośrednio sprawdzić wartość złotego do euro czy dolara, patrząc się na takie pary: USD/PLN oraz EUR/PLN. W praktyce główne waluty, najbardziej płynne jak EUR/USD, USD/JPY wyznaczają wartość par mniej znaczonych jak EUR/JPY, wartości te obliczone są krzyżowo.

REKLAMA