Menu

MACD EA oparty jest jak mówi o tym sama nazwa na wskaźniku MACD i pozwala na automatyczne otwieranie pozycji kupna i sprzedaży względem kilku różnych interpretacji tego bardzo popularnego wśród traderów narzędzia. Dodatkowe filtry i funkcje programu pozwalają na bardzo elastyczne ustawienie własnej strategii handlowej.
MACD
Opis parametrów do ustawienia
MACD
Magic Number – unikalny kod zleceń, aby automaty działające na rachunku mogły odróżnić swoje zlecenia od tych zawartych ręcznie oraz przez inne EA.
Take Profit – zlecenie realizujące zysk, do ustawienia w punktach od ceny wejścia.
Stop Loss – zlecenie obronne, do ustawienia w punktach od ceny wejścia.
LOT Size – wielkość pozycji otwieranej przez automat.

Breakeven – włączenie lub wyłączenie przestawiania SL na zysk.
Breakeven Points – określenie po ilu punktach zysku Stop Loss ma przestawić się na zysk.
Points in Lock – ustawienie poziomu zysku w punktach od ceny otwarcia na jaki ma się przestawić Stop Loss.

Trailing SL – włączenie lub wyłączenie tzw. “ruchomego Stop Loss’a”.
Trailing Distance – odległość w punktach między ceną a Stop Loss’em, który ma podążać za ruchem ceny w pozytywnym kierunku.
Points in Profit to activate TS – minimalny poziom zysku w punktach, aby SL zaczął się przesuwać i podążał za ceną.
MACD
Candle Trail – włączenie lub wyłączenie bardziej zaawansowanego ruchomego Stop Lossa, który ustawia się pod ostatnim dołkiem dla zleceń kupna oraz nad ostatnim szczytem dla zleceń sprzedaży.
Bars – liczba świec wstecz do sprawdzania najniższego/najwyższego punktu dla SL
Points under/above bar – Liczba punktów nad/pod szczytem/dołkiem dla ustawienia nowego SL.
Points in Profit to activate Candle TS – minimalny poziom zysku w punktach, aby SL zacząć się przesuwać.
MACD
Ustawienia wskaźnika MACD, według którego automat będzie otwierał pozycje kupna i sprzedaży.
MACD
Tutaj możemy ustawić różnego rodzaju sposoby wejścia w pozycję.

Trade on New Bar – dla “true” automat otwiera pozycje tylko na otwarciu nowej świecy po spełnieniu wszystkich warunków do wejścia, natomiast dla “false” automat może wejść w pozycję w trakcie otwartej świecy.
“Entry_Normal” polega na wejściu w pozycję kupna jeśli linia sygnalna przetnie histogram MACD oraz oba wskaźniki są poniżej poziomu zerowego. Dla pozycji sprzedaży analogicznie. (Przykład na screenie).
“MACD Line Crosses Zero” polega na wejściu po przebiciu linii zerowej przez histogram. Dla pozycji kupna od dołu, a dla pozycji sprzedaży od góry.
“Signal Line Crosses Zero” polega na wejściu po przebiciu linii zerowej przez linie sygnalną. Dla pozycji kupna od dołu, a dla pozycji sprzedaży od góry.
Wszystkie metody wejścia można łączyć ze sobą w dowolnej konfiguracji.
Reverse on Opposite – ta funkcja zamyka poprzednią pozycję po pojawieniu się sygnału przeciwnego.
MACD
Funkcja “MA TREND FILTER” pozwala na wchodzenie w pozycje tylko zgodne z trendem, który zostaje określony przez średnią kroczącą o wpisanych ustawieniach z wybranego interwału czasowego (może być to trend z wyższego interwału). Jeśli cena jest powyżej danej średniej to mamy do czynienia z trendem wzrostowym, natomiast jeśli cena jest poniżej średniej to analogicznie mamy trend spadkowy.
MACD
Funkcja “Trading Hours” pozwala wybrać godziny do handlu względem czasu serwera brokera. Inwestor może przykładowo wybrać opcję, aby handlować w najbardziej aktywnych godzinach z najniższymi spreadami podczas otwartych sesji Londyn i Nowy York (14-18) lub też w pozostałych spokojniejszych godzinach, gdzie może być łatwiej osiągać zyski używając strategii działających w konsolidacjach bez dynamicznych ruchów wybijających Stop Loss’y (np. 18-1).

Wyniki

Przy odpowiednich ustawieniach automat MACD EA może osiągać ponadprzeciętne zyski przy małych obsunięciach kapitału, co daje bardzo dobry stosunek ryzyka do zysku.Dodatkowo dobrze wyglądająca krzywa rosnącego kapitału może świadczyć o potencjale dalszego osiągania pozytywnych wyników. Należy jednak pamiętać, że rezultaty z przeszłości nie gwarantują osiągnięcia takiego samego wyniku w przyszłości.

Pobierz MACD