Menu

RSI – Relative Strength Index

Automat EA RSI opiera swoje działanie na wskaźniku Relative Strength Index i został zaprogramowany, aby inwestorzy szukający dobrych cen do wejścia w rynek mogli kupować po mocnych spadkach oraz sprzedawać po mocnych wzrostach ceny zajmując swoje pozycje w dogodnych momentach tzw. wyprzedania lub wykupienia rynku co obrazują wskazania RSI.

Dzięki temu traderzy korzystający ze wskazań RSI nie przegapią już więcej dobrej ceny do wejścia. Program posiada szereg ustawień i filtrów, które pozwalają na dopasowanie tradingu do swojej strategii i stylu gry.
RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX
Opis parametrów do ustawienia
RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX
Magic Number – unikalny kod zleceń, aby automaty działające na rachunku mogły odróżnić swoje zlecenia od tych zawartych ręcznie oraz przez inne EA.
Take Profit – zlecenie realizujące zysk, do ustawienia w punktach od ceny wejścia.
Stop Loss – zlecenie obronne, do ustawienia w punktach od ceny wejścia.
LOT Size – wielkość pozycji otwieranej przez automat.
RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX
Breakeven – włączenie lub wyłączenie przestawiania SL na zysk.
Breakeven Points – określenie po ilu punktach zysku Stop Loss ma przestawić się na zysk.
Points in Lock – ustawienie poziomu zysku w punktach od ceny otwarcia na jaki ma się przestawić Stop Loss.
RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX
Trailing SL – włączenie lub wyłączenie tzw. “ruchomego Stop Loss’a”.
Trailing Distance – odległość w punktach między ceną a Stop Loss’em, który ma podążać za ruchem ceny w pozytywnym kierunku.
Points in Profit to activate TS – minimalny poziom zysku w punktach, aby SL zaczął się przesuwać i podążał za ceną.
RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX
Candle Trail – włączenie lub wyłączenie bardziej zaawansowanego ruchomego Stop Lossa, który ustawia się pod ostatnim dołkiem dla zleceń kupna oraz nad ostatnim szczytem dla zleceń sprzedaży.
Bars – liczba świec wstecz do sprawdzania najniższego/najwyższego punktu dla SL
Points under/above bar – Liczba punktów nad/pod szczytem/dołkiem dla ustawienia nowego SL.
Points in Profit to activate Candle TS – minimalny poziom zysku w punktach, aby SL zacząć się przesuwać.
RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX
Ustawienia wskaźnika RSI, według którego automat będzie otwierał pozycje kupna i sprzedaży.
RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX
Tutaj możemy ustawić różnego rodzaju sposoby wejścia w pozycję.

“Entry Break In” polega na wejściu w pozycję po powrocie z poziomu wyprzedania/wykupienia do wewnętrznej części wskaźnika.
Entry Break Out polega na wejściu po wybiciu poziomu w standardowych ustawienia 70 dla Buy oraz 30 dla Sell jeśli liczymy, że takie przebicie wskazuje na rozwijający się dalej trend.
Trade on New Bar – dla “true” automat otwiera pozycje tylko na otwarciu nowej świecy po spełnieniu wszystkich warunków do wejścia, natomiast dla “false” automat może wejść w pozycję w trakcie otwartej świecy.
Reverse on Opposite – ta funkcja zamyka poprzednią pozycję po pojawieniu się sygnału przeciwnego.
RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX
Funkcja “MA TREND FILTER” pozwala na wchodzenie w pozycje tylko zgodne z trendem, który zostaje określony przez średnią kroczącą o wpisanych ustawieniach z wybranego interwału czasowego (może być to trend z wyższego interwału). Jeśli cena jest powyżej danej średniej to mamy do czynienia z trendem wzrostowym, natomiast jeśli cena jest poniżej średniej to analogicznie mamy trend spadkowy.
RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX
Funkcja “Trading Hours” pozwala wybrać godziny do handlu względem czasu serwera brokera. Inwestor może przykładowo wybrać opcję, aby handlować w najbardziej aktywnych godzinach z najniższymi spreadami podczas otwartych sesji Londyn i Nowy York (14-18) lub też w pozostałych spokojniejszych godzinach, gdzie może być łatwiej osiągać zyski używając strategii działających w konsolidacjach bez dynamicznych ruchów wybijających Stop Loss’y (np. 18-1).

Wyniki

Przy odpowiednich ustawieniach automat RSI EA może osiągać ponadprzeciętne zyski przy małych obsunięciach kapitału, co daje bardzo dobry stosunek ryzyka do zysku. Dodatkowo dobrze wyglądająca krzywa rosnącego kapitału może świadczyć o potencjale dalszego osiągania pozytywnych wyników. Należy jednak pamiętać, że rezultaty z przeszłości nie gwarantują osiągnięcia takiego samego wyniku w przyszłości.
Pobierz RSI